Meniny má , zajtra                                     
    

  
   

    

      

     

     
    

    

     

    

     

    

   

  
   

      

    

      

       

    
   

     

        

     
    

     

     

    

     

        

     

    
    

       

     

    

   

  

      

       

  

____________________________________________________________

2010/2011

Zápis prvákov

Dňa 28. januára 2011 sa uskutočnil na našej škole zápis žiakov do 1. ročníka. Na budúcich prváčikov sa najviac tešili pani učiteľky Melánia Lachká a Renáta Fábryová, ktoré sa individuálne venovali dieťaťu a zisťovali školskú zrelosť.

Každý prváčik získal za svoju odvahu a splnenie úloh medailu a darček, papierovú farebnú stonožku. Pre deti a ich rodičov bol
počas zápisu pripravený zaujímavý program, o ktorý sa postarali naše pani učiteľky. Počas čakania na zápis si mohli rodičia pozrieť prezentáciu fotiek zo života na našej škole, zabaviť sa v tvorivom kútiku, porozprávať sa medzi sebou, prípadne poradiť sa so
špeciálnou pedagogičkou, ktorá prijala pozvanie na zápis.

Zápisu sa zúčastnilo 13 detí, ktoré boli šikovné, smelé a tešia sa do školy. Veríme, že spolu s rodičmi
prežili na našej škole príjemné chvíle a my sa tešíme na našich budúcich prvákov.

Karneval

V piatok, 25. februára 2011, sa v jedálni našej základnej školy konal maškarný ples pre všetky deti z obce Ráztočno. Maškarného
plesu sa zúčastnilo 73 masiek, ktoré nás prekvapili svojou krásou a originalitou. Aj napriek menšiemu priestoru oproti sále v
kultúrnom dome sa deti a ich rodičia zabávali pri hudbe a tanci. Večer nám spríjemnila aj výborná moderátorka, ktorá sa starala o perfektnú náladu pre všetkých.

Noc s Andersenom

1. apríl sa stal významným dňom pre ZŠ s MŠ v Ráztočne. Celý deň bol venovaný knihám a čítaniu. Škola sa tak zapojila do medzinárodného projektu - Noc s Andersenom a stala sa dejiskom nočného čítania pre žiakov. Deň venovaný spomienkam na
najväčšieho rozprávkara sa začal návštevou knižnice v Handlovej. Od 17,00h v piatok do nasledujúceho dňa 2. apríla, kedy sa
narodil H. Ch. Andersen, sa niesol v duchu čítania a počúvania rozprávok, povestí a príbehov z najrôznorodejších kníh. Večerný
program bol naplnený aktivitami, ktoré dotvárali nezabudnuteľné chvíle čítania, ako aj počúvania rozprávok pri nočnom zaspávaní
žiakov v priestoroch budovy školy. Žiaci za prežitú noc získali pamätný preukaz, ktorý škole poslala Knižnica BBB v Uherskom
Hradišti, organizátor Noci s Andersenom. Pamätný preukaz im dlhodobo bude pripomínať zaujímavo a príjemne strávený čas
večerného a nočného čítania v škole. Organizovanie tohto dňa nadviazalo na čitateľské aktivity realizované v rámci voliteľného
predmetu zo Školského vzdelávacieho programu – Rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorého cieľom je rozvíjať vzťah ku knihe,
k čítaniu a tak formovať detského čitateľa.

Jarný týždeň

V apríli sme usporiadali akciu Jarný týždeň, ktorá je súčasťou celoročnej akcie O najaktívnejšiu rodinu. Podujatie sa
uskutočnilo v piatok, 15. apríla 2011, v ZŠ s MŠ Ráztočno,

v čase od 15. 30h do 17. 30h.

Mohli ste sa zúčastniť týchto aktivít:

Diagnostika zdravotného stavu s p. Štovčíkovou z RÚNZ

Deň narcisov – zbierka pre Ligu proti rakovine

Vyzvi srdce k pohybu - akcia zameraná na športovanie a zdravý životný štýl

Celoslovenská akcia pre deti, mládež a širokú verejnosť konaná v rámci Medzinárodného roku lesov -

Lesnícke dni 2011 – organizátorom bol závod LESY SR, š. p. OZ Prievidza (sadenie stromčekov v areáli školy

a didaktické hry pre deti a rodičov), akcia sa konala v súvislosti s Dňom Zeme, ktorý bol 22. apríla.

MDD

1. júna 2011 sme spoločne oslávili Deň detí.

Táto oslava bola súčasťou celoročnej akcie O najaktívnejšiu rodinu. Rodičia, ktorí chceli tento deň osláviť spolu s deťmi, prišli do
školy a zasúťažili si v rôznych športových disciplínach. Čakala ich tu prekážková dráha, hod loptičkou na cieľ, skákanie cez švihadlo, strieľanie gólov do futbalovej bránky. Ockovia a mamičky v ničom nezaostávali za svojimi deťmi. Poctivo bežali, skákali, triafali a pretekali. Veľmi oceňujeme túto ich snahu. Najkrajšie na to všetkom bolo to, že žiadna z disciplín nebola hodnotená a deti so svojimi rodičmi cvičili a pretekali len tak pre radosť. Záverečnou súťažou bol hromadný beh do kopca, pri ktorom sme sa spolu s deťmi aj nasmiali, ale aj vyronili pár slzičiek, keď bolo jasné, že víťazom môže byť len jeden. Po spoločne strávených chvíľach sme sa všetci
stretli vo vstupnej hale a vyhodnotili sme celoročnú súťaž O najaktívnejšiu rodinu.

Recyklujeme

"Keď zomrie posledný strom a posledná rieka bude otrávená

a posledná ryba chytená,

až potom si uvedomíme,

že z peňazí sa nenajeme."

........papier, textil, sklo, kovy, plasty, batérie, elektro.........

Do slovenských domácností sa dostáva obrovské množstvo prepotrebných vecí, ktoré sa po čase stávajú odpadom. Čo s ním?

Každý občas SR vyprodukuje ročne 365 kg domového odpadu. Tieto hory odpadu poškodzujú prírodu, a ich odvoz a skladovanie je nákladné.

Sme zvyknutí hádzať odpady na jednu hromadu. Pre nás je to jednoduchšie, pohodlnejšie. Ale čo na to naše životné prostredie?
Dokáže sa brániť? Samozrejme, že nie. My sami musíme prispieť k zlepšeniu životného prostredia, tam, kde žijeme. Začnime od
seba. Nastúpme na aktívnu cestu separovaného zberu komunálneho odpadu, lebo aj odpad môže byť druhotnou surovinou a môže
byť finančne zhodnotený. Správajme sa teda ekologicky, ale aj ekonomicky!

Preto sa aj Základná škola s materskou školou Ráztočno zapojila do osvetového vzdelávacieho projektu - program "RECYKLOHRY"

Oslovujeme rodičov, žiakov a obyvateľov obce, aby sa zapojili do "RECYKLOHIER" a zbavili sa vyslúžilých drobných elektrospotrebičov.

Ako na to? Zbierame použité, vyslúžilé elektrozariadenia!

Pokyny pre zber:

ktoré ÁNO

- všetky drobné elektrozariadenia, kde zdrojom energie sú batérie, akumulátory, alebo sú napájané elektrinou zo siete - vojdu do
zbernej nádoby

napr.: hifi veže, videokamery, fotoaparáty, rádiá, rádiobudíky, DVD prehrávače, mp3 prehrávače, discmany, walkmany, kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenia, elektrické hračky, hudobné nástroje, varné kanvice, sušiče, aku-skrutkovače, kulmy, fény, elektronické opatrovateľky, domáce meteostanice, klávesnice, myši, GPS, PDA, mobily, záznamníky, žehličky, hriankovače, holiace strojčeky, mlynčeky, váhy, herné konzoly, digitálne hry....

- všetky elektrozariadenia musia byť kompletné

ktoré NIE

- rozmerné elektrozariadenia /nevojdu do zbernej nádoby/

- nekompletné /demontované/ elektrozariadenia

- televízory a počítačové monitory

- žiarivky a úsporné žiarovky

- batérie a akumulátory

Zberné nádoby sa nachádzajú v budove školy.

R E C Y K L U J E M E!!!

PRÁCE ŽIAKOV

Vysávač

Ahoj volám sa Vysávač, vysávam neporiadok, ale aj to, čo mi nekážu prácu. Veľakrát som povysával aj veci, ako sú napríklad
sponky do vlasov, vrchnáky z pier a fixiek, malé ozdobné kamienky a mnoho krásnych ligotavých vecičiek, lebo sa mi veľmi páčili.
Mám veľmi rád svoju prácu. Najradšej mám, keď mi vyčistia môj nenásytný žalúdok. Ale potom sa hneď teším na novú prácu.

Moji rodičia sú najznámejší z nášho okolia. Môj tatko je známy starosta nášho mesta. Moja mamka je najznámejšia kvetinárka z
dediny. Obidvaja rodičia majú veľmi ťažkú prácu. Mamka má svoju prácu veľmi rada a aj tatko. Mamku určite poznáte aj vy, volá sa Žehlička. Veľmi často používa aj vodu na rozprašovanie kvetín, ale každý ich prezýva oblečenie. Mamka zasa pracuje s jej šéfkou Elektrinou. Môj tatko sa volá Televízor. Všetko čo vidí, čo je v dedinke nové zaregistruje do správ, ktoré vysiela každý večer.

Moji najlepší kamaráti sú z dedinky, hneď vedľa tej našej. Volá sa Kuchyňa a moji kamaráti sa volajú Rúra, Mikrovlnka, Kávovár
a Mixér ale moja najlepšia kamarátka je Chladnička. Poznáme sa už od malička, máme sa radi a pomáhame ľuďom.

autor: Bianka Adamcová

Deň narcisov

15. 4. - Deň narcisov - Deň boja proti rakovine

Dňa 15. apríla sa už po pätnástykrát uskutočnila verejná zbierka na Deň narcisov, ktorú pripravuje Liga proti rakovine. Tento nežný kvietok sa stal symbolom boja proti rakovine. Z dňa narcisov sa stala udalosť i tradícia, ktorá počas svojej existencie pomohla
stovkám ľudí, ktorým osud nedoprial zdravie. Mať v tento deň pripnutý žltý kvietok na hrudi je jednoducho - solidárne.

Cieľom Dňa narcisov je zdôrazniť, aké je dôležité bojovať proti zákernej chorobe. Spoločným úsilím celej spoločnosti je prezentovať
Ligu proti rakovine ako uznávanú a dôveryhodnú organizáciu, ktorá pomáha zmierniť dopad rakoviny cieľavedomým programom.

Už pätnástykrát na podnet bývalej pani riaditeľky Márii Ivanovej sa žiaci našej školy aktívne zapojili do tejto humanitárnej akcie.
Preto aj teraz, aj na jej počesť, prispením finančnej čiastky, si každý z nás pripol na hruď žltý kvietok.

Prispieť na boj proti rakovine ste mohli v piatok 15. apríla vo vestibule školy. Finančná čiastka, ktorou naša škola prispela, je

2011/2012

Súťaž o naj-rodinu

Súťaž o najaktívnejšiu rodinu

Počas tohto školského roka pre vás a vaše deti chystáme 7 spoločných akcií, ktoré budú súčasťou celoročnej súťaže O najaktívnejšiu rodinu.

 • Týždeň zdravia
 • Ráztočiansky slávik
 • Pečieme na Vianoce
 • Adventný týždeň
 • Týždeň Zeme
 • Deň matiek
 • Týždeň športu

 • Podmienkou získania titulu Najaktívnejšej rodiny je zúčastniť sa spolu s deťmi aspoň 5 z nich.

  Týždeň zdravia

  Ráztočiansky slávik

  V stredu, 16. novembra 2011, sa v našej obci uskutočnil 9. ročník speváckej súťaže Ráztočiansky slávik. Hoci sme kvôli zničenému kultúrnemu domu nemohli využiť sálu, našli sme náhradné priestory v jedálni ZŠ. Jedáleň sme vyzdobili, pripravili stoličky pre hostí
  a súťaž sa mohla začať. S ozvučením a technikou nám pomáhal pán J. Maxoň, ktorý v dohodnutom termíne prišiel nastaviť svoju aparatúru a dbal na to, aby hudba a zvuk po celý večer boli čo najlepšie. O organizáciu sa postarali zamestnanci Základnej školy s materskou školou Ráztočno a kultúrna komisia obecného úradu. Okrem obecného úradu nám finančne prispelo spotrebné družstvo JEDNOTA Ráztočno. Všetci, ktorí prišli, strávili veľmi príjemný večer plný hudby a spevu.

  Ale predsa nemôžeme byť so všetkým spokojní. Čo by ste povedali na to, keby sme na budúci rok, jubilejný desiaty ročník,
  usporiadali súťaž bez vás, divákov? Mnohí z vás síce sedeli v hľadisku, ale vôbec ich nezaujímalo, kto ako spieva, veselo ste sa
  bavili, rozprávali ste, chodili po sále, vyrušovali všetkých naokolo svojím smiechom a vykrikovaním. Spýtajte sa spevákov, ako sa
  im spievalo v takom prostredí! Nuž, ponaučenie pre nás, rada pre budúci rok pre vás – ak neviete, ako sa správať, zostaňte nabudúce
  doma a nekazte to nám ostatným, prosím!

  mladšia kategória:

  1. Sofia Ficelová
  2. Zuzana Dobrotková
  3. Karolína Ficelová
  4. Hana Sára Janesová

  staršia kategória:

  1. Adriana Homolová
  2. Petronela Bartová
  3. Martina Ondrejovičová
  4. Nikola Bečková

  Krok za krokom smerom k lesu

  NÁZOV PROJEKTU: celoslovenská kampaň Krok za krokom smerom k lesu

  KOORDINÁTOR PROJEKTU: Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
  (NLC-ÚLPV Zvolen).

  HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU: Lesostav Nitra, a.s

  PARTNERI PROJEKTU: š.p. LESY SR, ML Košice, ďalšie lesnícke organizácie

  TRVANIE PROJEKTU: november 2011 – apríl 2012, vyhodnotenie projektu máj 2012

  CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci II. stupňa ZŠ, (vzhľadom na tematické zameranie projektu a učebné osnovy je odporúčaný 6. - 7.
  ročník ZŠ), ktorí vytvoria jeden pracovný tím.

  VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA: Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov 2011. Hlavný slogan: „Forest for People“
  – „Les pre ľudí“ zdôrazňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. Cieľom je teda zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov
  tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami.
  NLC spolu so svojimi partnermi pripravilo množstvo podujatí a aktivít zameraných na podporu zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti a jej pozitívneho formovania smerom k lesu a lesníctvu. Jedným z nich je aj celoslovenská kampaň Krok za
  krokom smerom k lesu.

  CIEĽ PROJEKTU:
  . Podporiť výchovu mladej generácie zameranú na environmentálne správny prístup k lesu a životnému prostrediu.
  . Poskytnúť mladej generácií rady, odporúčania, pravidlá pre správanie sa k lesu a v lese, pozitívne formovať ich postoje v oblasti správania sa k svojmu prostrediu.
  . Prispieť k poznaniu vlastného okolia, regiónu s myšlienkou urobiť niečo prospešné pre svoje okolie.
  . Priblížiť lesy, ich dôležitosť a ich celospoločenský prínos pre spoločnosť.

  Projekt sa zaoberá globálnymi problémami Zeme a naším prístupom k prírodným zdrojom.
  Rozoberá 3 nosné témy:
  . Voda a les
  . Odpady a les
  . Ovzdušie (doprava) a les

  NÁSTROJE NA SPLNENIE CIEĽA:
  • Prednášky, besedy a diskusie s lesníkmi
  • Lesné vychádzka s lesným pedagógom
  • Samostatná práca žiackych tímov, aktívne plnenie vytýčených úloh
  • Motivácia formou súťaže medzi žiackymi tímami

   krokzakrokomsmeromklesupropozcieprojektu.pdf (155k) 26.11.2011 10:28 v.1

  Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
  (Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

  Adventný týždeň

  V decembri sme pre vás pripravili ďalšie dve spoločné akcie, ktoré boli súčasťou súťaže O najaktívnejšiu rodinu. V utorok, 6.
  decembra, ste sa mohli zúčastniť pečenia vianočného pečiva. V školskej kuchynke sme privítali všetkých rodičov a ich deti, ktorí
  si chceli vyskúšať trpezlivosť pri práci, pečení a zdobení. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa aj tie najmenšie deti snažia
  vytvarovať koláčiky, posýpať ich orechami alebo čokoládou alebo vykrajovať perníčky a a natierať ich vajíčkom. Kuchynka i celá
  škola rozvoniavala a vytvárala predvianočnú náladu. Všetky upečené koláčiky sme uložili do škatúľ, kde čakali do druhého dňa na ochutnávku. Ďakujeme aj rodičom, ktorí svoje koláče upiekli doma a priniesli ich na záverečné pohostenie.

  V stredu, 7. decembra, sme sa všetci stretli na vianočnej burze, ktorú si pre rodičov pripravili šikovné a zručné deti. Výrobky pre
  vás pripravovali celé týždne a vyrobili naozaj vkusné a pekné drobnosti. Veľmi rýchlo sa vypredali stromčeky šťastia, ktoré vyrobil
  Kevin Kollár, vianočné gule z bavlniek, ktoré vymyslela s piatačkami pripravila Nelka Bartová a malým dievčatám sa veľmi páčili náušničky, s ktorými si dali prácu Lea Hianiková a Dominika Kotianová. Aj ostané výrobky boli veľmi pekné a všetci sme ocenili
  snahu a šikovnosť našich žiakov. Mnohí z vás odchádzali s plnými taškami všelijakých maličkostí. Najviac si ceníme, že ste finančne podporili svoje deti a ocenili ich námahu.

  Súčasťou burzy bola aj tvorba ikebán, s ktorými deťom pomáhali pani majsterky z odbornej školy z Handlovej. Vianočné ikebany
  boli nádherné a všetky sa predali. Budú nám spríjemňovať naše vianočné príbytky.

  Po skončení burzy sme rodičov a deti pozvali do jedálne na občerstvenie, kde ich čakala ochutnávka vianočného pečiva a počítačové prezentácie našich žiakov o dianí v škole a v triedach. Dúfame, že sme vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Jednoznačne najväčším prínosom sú však zážitky detí, našich žiakov, ktorí určite budú spomínať na spoločné pečenie, samostatne zarobené
  korunky a dobroty, ktorými sa hostili.

  Zápis prvákov

  Dňa 2.2.2012 sa uskutočnil na našej škole zápis do 1. ročníka. Zápis organizovali pani učiteľka Ľachká a pani učiteľka Kanianska,
  ktoré zapísali 11 budúcich prváčikov.

  Pri zápise pani učiteľka pozorovala nasledovné znaky:

 • či sa dieťa dokáže odlúčiť od rodiča, vie nadviazať kontakt s učiteľkou
 • vie sa sústrediť na rozhovor, akú má pozornosť,
 • rečový prejav – výslovnosť, ako sa vyjadruje (vety), pozná svoje meno, adresu,
 • pamäť – báseň, pieseň,
 • matematické predstavy – vie spočítať niekoľko predmetov (počíta do 5),
 • pozná geometrické tvary, orientuje sa v priestore: hore-dolu, vpredu - vzadu, vpravo-vľavo,
 • pozná základné farby,
 • grafomotorický prejav – držanie ceruzky, ako kreslí postavu aj so všetkými znakmi, ktorú ruku uprednostňuje,
 • všeobecné vedomosti o prírode, ročných obdobiach, rozprávkach na veku primeranej úrovni.

 • Zápisu sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mittašová, pani zástupkyňa Ščepánová a špeciálna psychologička pani Rohovská.

  Predškoláci boli na zápis veľmi dobre pripravení, za čo patrí poďakovanie pani učiteľkám z MŠ.

  Všetkým budúcim prváčikom prajeme veľa úspechov a radosti v školských laviciach!

  Noc s Andersenom

  Dňa 30.3. sa po druhýkrát v škole uskutočnilo nočné čítanie.

  Podujatia sa zúčastnilo 33 žiakov, z toho 25 žiakov z 1.stupňa a 8 žiakov z 2.stupňa.

  Program: 1. Návšteva Mestskej knižnice v Handlovej.

  Zúčastnili sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka.

  Žiaci 4. ročníka besedovali o knihe Gabriely Futovej Nezblázni sa mamička.
  Po besede nasledovala prehliadka knižnice, žiaci získali informácie o práci v knižnici a knihách, ktoré sa v nej nachádzajú.

  2. Divadelné predstavenie Pyšná princezná v podaní divadla Clipperton.

  Zúčastnili sa všetci žiaci školy. Diváci aj pedagógovia ocenili divadelný talent mladých hercov a vtipný text divadelnej hry, ktorá
  spájala tradičné prvky rozprávky s moderným životom.

  3. Noc s Andersenom:

  a/ Otvorenie, privítanie hostí
  b/ Hans Christian Andersen – život a tvorba
  c/ Noc s Andersenom – história a vznik podujatia
  d/ Beseda so starými rodičmi žiačok s pani Bajzovou a s pani
  Dobrotkovou a mamičkou pani Ing. Petrou Jankejovou.
  Menované prečítali žiakom ukážky zo svojich obľúbených kníh,
  pani Dobrotková v českom jazyku, pretože navštevovala českú
  školu, čo bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Žiaci 4. ročníka si
  pripravili interview, pridali sa aj ostatní zúčastnení, beseda
  prebiehala vo veselej a priateľskej atmosfére. Pani Jankejová
  po prečítaní ukážky s prírodovednou tematikou pripravila pre
  žiakov vedomostný test, zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti
  e/ Čitateľské aktivity: kvízy, čítanie novej knihy, skupinová práca...
  f/ vychádzka do okolia školy – „Cesta odvahy“
  Žiaci vo dvojiciach prešli do blízkeho okolia, za odvahu boli
  odmenení reflexnou páskou, potom nasledoval spoločný návrat do školy.
  g/ hľadanie ukrytej knihy v zhasnutej škole. Žiak, ktorý knihu
  našiel, prečítal autora, ilustrátora, vydavateľstvo, rok vydania...
  h/ čítanie rozprávok od H. Ch. Andersena a kníh, ktoré si žiaci priniesli.
  ch/ nočné čítanie vtipov pri baterke...

  Tohtoročná Noc s Andersenom obohatila žiakov o nové zážitky. Čítanie a pripravené aktivity vytvorili priestor, aby sa mohol do nich zapojiť každý žiak a tak získať množstvo nových podnetov.

  Úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto podujatia - p. učiteľkám E. Kanianskej, M. Lachkej, A. Ščepánovej.

  Za zaujímavé čítanie a spoločné zážitky s knihou patrí srdečné poďakovanie p. Bajzovej, Dobrotkovej, Jankejovej a za prípravu mňam
  - mňam p. J. Kotianovej.

  K príprave podujatia a príjemného prostredia prispeli O. Mittašová, Ľ. Kotian, M. Tonhajzerová.

  Deň narcisov

  Dnes bojujeme proti rakovine!

  Rakovina, je nepríjemné ochorenie, ktoré trápi čoraz viac ľudí. I keď s niektorými formami dokážeme úspešne bojovať, stále nám
  berie mnohých z radov našich blízkych. Už asi neexistuje ani jedna rodina, ktorej by sa aspoň vzdialeným spôsobom nedotýkala.
  A práve preto, že je nám život pacientov tak dobre známy, mali by sme byť solidárni voči ľuďom trpiacim týmto ochorením. Každý
  rok sa preto koná verejná zbierka známa ako Deň narcisov.

  Symbol nádeje
  ______________________________________________________________________


  Kvietok, podľa ktorého dostal pomenovanie aj tento deň, nebol vybraný pre symbol kampane len tak náhodou. Nielen žltá farba, ale
  aj on samotný je symbolom nádeje. A práve tá je tak dôležitá pre všetkých pacientov liečiacich sa na toto ochorenie. Tým, že si ho
  nielen v tento deň pripnete na oblečenie, vyjadrujete aj svoj názor a solidaritu so všetkými ľuďmi chorými na rakovinu. Náhodnému výberu nebol podrobený ani apríl, v ktorom sa pravidelne koná toto podujatie. Štvrtý mesiac v roku je totiž charakteristický aj
  príchodom jari a prepuknutie prírody do plného rozkvetu. Ľuďom sa vylepšuje nálada, chytajú nový dych a spájajú si s ňou vždy
  príjemné emócie. Práve takéto pozitíva sú vždy nápomocné pri liečbe onkologických ochorení, takže preto sa Deň narcisov koná
  práve v tomto období.

  Tento rok sa konal už 16. ročník spomínanej akcie. O jej propagáciu sa dnes už starajú mnohí známi umelci a pravidelne ju mohutnými kampaňami podporujú aj všetky televízne stanice.

  Tentoraz ten deň pripadol na 13. apríla. Aj vy ste mohli prispieť na liečbu tohto ochorenia. Pomohli ste tým, ktorí to potrebujú.

  Narcisy ste si mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok v piatok, 13. apríla vo vestibule ZŠ.

  Žiaci predávali narcisy len v priestoroch školy, pretože z hľadiska bezpečnosti sa nemôžu bez dozoru pohybovať voľne v obci v čase vyučovania.

  Vyzbieralo sa 72 euro. Všetky vyzbierané financie boli poslané Lige proti rakovine. Aj v ich mene chceme poďakovať všetkým, ktorí
  sa zúčastnili zbierky.

  Zo srdca ďakujeme!

  2012/2013

  ...A znovu sme tu!

  ...síce s miernym predĺžením prázdnin, v pondelok 3. septembra, sme sa znovu stretli na školskom dvore s prvým zvonením.
  Vy, naši žiaci, a my, vaši učitelia. Ako ste strávili prázdniny? A chcelo sa vám vrátiť naspäť do školy? My vieme, že mnohým z vás
  veľmi nie. Ale vašim rodičom sa trošku uľaví, keď pre vás nebudú musieť deň čo deň vymýšľať nejaký program a starať sa o to,
  kto na vás dozrie, kým sú oni v práci.

  A tak teda sme sa v pondelok konečne zase všetci stretli, niektorí s malým meškaním (my vieme, ako sa vám ťažko vstávalo),
  niektorí s úsmevom na tvári, u prvákov aj so slzičkami, so zvedavosťou, kto vás bude tento rok učiť a čo sa v škole zmenilo.
  Pani učiteľky pripravili pre vás krásne vyzdobené triedy, nachystali knihy a pracovné zošity, pán školník opravil všetky tabule,
  skrinky, lavice, stoličky a pani upratovačky dali všetko do poriadku. Pani kuchárky sa už tešia na nových aj staronových
  stravníkov. A čo očakávame od vás?

 • pripravte si všetky zošity, knihy, perá, ceruzky, farbičky, pravítka (veď vy viete, čo v škole potrebujete)
 • aby bola škola čistá, prineste si prezúvky
 • pripomíname vám úbor na telesnú výchovu a pomôcky na výtvarnú výchovu
 • nechajte doma zlú náladu, škaredé slová a bitkárske chúťky, pretože v našej škole sa netoleruje nevhodné správanie a šikanovanie
 • Želáme vám veľa úspechov a radosti z učenia a dobrých známok!

  Ako sme začali školský rok...

  Už od prvého dňa, po slávnostnom otvorení školského roka, sme začali plniť Školský vzdelávací program. V utorok 4. septembra
  sme v škole realizovali kurz prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj plnením úloh, ktoré smerujú k skvalitňovaniu
  osobnostného sociálneho a morálneho rozvoja žiakov v školskom aj mimoškolskom prostredí. V tento deň sa žiaci podpísaním
  zmluvy zaviazali dodržiavať pravidlá školského poriadku a tým prispievať k vytváraniu priaznivej učiacej sa klímy v škole.
  Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka mali možnosť plnenia zásad školského poriadku v mimoškolskom prostredí. Na Strednej
  odbornej škole Lipová v Handlovej sa oboznámili so študijnými a učebnými odbormi školy a tak mali možnosť získať podnety
  pre ďalšie ich smerovanie do budúcnosti pri voľbe a výbere školy.

  Kurz dopravnej výchovy

  Kurzom dopravnej výchovy, ktorý sa konal 5. septembra, sme v škole začali plniť prierezovú tému ŠkVP Dopravná výchova.
  V tento deň si žiaci utvrdili poznatky bezpečnostného správania sa za pomoci pani policajtky Preťovej a prakticky si vyskúšali dodržiavanie bezpečnostných pravidiel dopravy riešením dopravných situácií na prenosnom dopravnom ihrisku.

  Beseda so spisovateľmi detskej literatúry

  Vo štvrtok, 27. septembra, do našej školy zavítala milá návšteva. S našimi žiakmi sa prišli porozprávať spisovatelia Jozef Cíger,
  Vladimíra Komorovská a Tamara Heribanová. Žiaci boli na spisovateľov veľmi zvedaví a od rána sa ich nemohli dočkať. Autori
  kníh pre deti im predstavili svoju tvorbu a svoje knižky, naučili ich, ako sa kniha tvorí a ako vzniká, ale čo je hlavné, pútavo im porozprávali, aké je to byť spisovateľom. Deti boli na mnohé veci zvedavé a všeličo sa pýtali. Naši milí spisovatelia im trpezlivo odpovedali na všetky otázky a tešili sa z ich záujmu. Boli milo prekvapení tým, akí sú naši žiaci šikovní, ako radi čítajú a ako vedia
  klásť vhodné otázky. Autori kníh odchádzali z našej školy s príjemými pocitmi. Ktovie, možno svojím rozprávaním vzbudili v
  niektorých žiakoch pisateľského ducha. Nám zostáva len čakať, ktorý z našich žiakov sa o pár rokov ocitne ako autor na obale
  knižky v kníhkupectve. Tú knihu si určite kúpime!

  Beseda s dentálnou hygieničkou

  Týždeň zdravej výživy

  Druhý októbrový týždeň sme na škole realizovali školský projekt Týždeň zdravej výživy. Na vyučovacích hodinách sme venovali pozornosť zdravej výžive, zdravému životnému štýlu, uskutočnila sa beseda s dentálnou hygieničkou. Žiaci mali možnosť zamýšľať sa nad svojím stravovaním, akú majú desiatu, ako sa stravujú po celý deň podľa zamerania každého dňa a zapojiť sa do celoslovenského projektu Hravo ži zdravo. Počas týždňa sa žiaci zapojili aj do súťaže O najkrajšie jablko a Najkrajší jesenný výrobok. Na zhotovení jesenných výrobkov sa podieľali nielen žiaci, ale aj ich súrodenci, rodičia, starí rodičia. Jablkami a zaujímavými a veľmi originálnymi výrobkami sme na celý mesiac skrášlili vstupný priestor školy.

  Imatrikulácia prvákov

  V piatok, 30.októbra 2012, sa stretli prváci v sprievode svojich rodičov na slávnostnej imatrikulácii. Pod vedením krásnej čarodejnice plnili rozprávkové úlohy, v ktorých ukázali svoju šikovnosť a zručnosť. Po splnení všetkých úloh a zložení slávnostného sľubu ich kráľ pasoval za žiakov našej školy. Rodičia pripravili pre prváčikov chutné občerstvenie, za čo im patrí poďakovanie. Veselá hudba a tanec ukončili toto príjemné jesenné popoludnie.

  Ráztočiansky slávik

  V piatok, 30. novembra 2012 sa v jedálni Základnej školy Ráztočno uskutočnil 10. ročník speváckej súťaže Ráztočiansky slávik.
  Súťaž bola určená pre mladé talenty so speváckym nadaním. Predstavili sa nám deti od prvého po deviaty ročník, ktoré súťažili
  v dvoch kategóriách. Do súťaže ich pripravovali pani učiteľky hudobnej výchovy, ale aj ich rodičia. Priebeh súťaže nám vtipným moderovaním spríjemnili Sabínka a Zuzka, študentky pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach, ktoré svojím
  milým prístupom k súťažiacim i k publiku všetkých priaznivo naladili. Za organizáciu súťaže bola zodpovedná p. učiteľka Mgr.
  Dobišová, ktorej pomáhali členovia pedagogického zboru, ostatní zamestnanci školy a členovia kultúrnej komisie OcÚ v Ráztočne. Ďakujeme aj všetkým sponzorom, hlavne obecnému úradu a spotrebnému družstvu Jednota. Radi by sme ocenili aj prístup všetkých žiakov a rodičov, ktorí sa počas súťaže správali slušne a kultivovane.

  A ako to dopadlo?

  Mladšia kategória

  1. Zuzana Dobrotková
  2. Karolína Ficelová
  3. Hana Sára Janesová
  4. Milan Kolka

  Staršia kategória

  1. Sofia Ficelová
  2. Paulína Dobišová
  3. Gabriela Futáková

  VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

  Prišiel k nám Mikuláš

  Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
  zlož si svoju ťažkú nôšku, daj nám darov svojich trošku....

  Aj takto spievali naši žiaci Mikulášovi, ktorý ich prišiel spolu s čertom a anjelom 6. decembra navštíviť. Rozsvietil svetlá na
  vianočnom stromčeku, vypočul si básničky a pesničky a rozdal sladké darčeky. Očká maličkých detí svietili radosťou a prekvapením,
  tí starší zase s úsmevom sledovali, ako sa žiakom deviateho ročníka darí vystupovať v role Mikuláša, čerta a anjela. Pretože, či
  sme malí alebo veľkí, všetci tajne dúfame, že sme po celý rok poslúchali a že si niečo v čižmičke nájdeme. Ďakujeme, Mikuláš!

  Vianočné pečenie

  V stredu, 12. decembra, sme sa v našej školskej kuchynke stretli so žiakmi, rodičmi a starými rodičmi, aby sme pripravili vianočné zákusky a pečivo na predvianočné posedenie. Maminy doma zamiesili cesto a v škole ho vyvaľkali a vykrajovali rôzne tvary.
  Napiekli sme veľa, veľa medovníkov a rôzne linecké koláčiky. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa deti sústredene snažia vytvarovať
  svoj koláčik a potom ho zdobiť čokoládou alebo natierať lekvárom. Milo nás prekvapilo, že možnosť pečenia využili aj chlapci,
  ktorým sa tiež darilo. Čas, ktorý sme strávili v rodinnej atmosfére, bol veľmi príjemný. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa
  zúčastnili. Pripomíname, že vaše cukrárske umenie môžete prezentovať aj na Predvianočnom posedení, ktoré sa bude konať
  17. decembra od 15. 30 h.

  Vianočná burza

  Zápis prvákov

  Dňa 1.2.2013 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Zápisu sa zúčastnili predškoláci v sprievode svojich rodičov a všetci splnili požiadavky pre školskú dochádzku. Zápis prebiehal hravou formou, kde deti preukázali svoje jazykové zručnosti, matematické
  predstavy a grafomotorické prejavy. Prajeme im veľa úspechov a príjemných zážitkov v ich prvom školskom roku 2013/14.

  Karneval

  8.2.2013 sa ŠJ zaplnila krásnymi karnevalovými maskami. Deti v sprievode svojich rodičov a starých rodičov strávili príjemné
  piatkové popoludnie. Porota mala ťažkú úlohu, pretože vybrať tie najkrajšie nebolo vôbec jednoduché. Hodnotila predovšetkým
  tvorivosť, originalitu a domácu výrobu masiek. Chceme touto cestou poďakovať Sabínke Mašlonkovej, ktorá karneval moderovala
  a OÚ v Ráztočne, ktorý podujatie finančne zabezpečil.

  Valentín

  Dňa 14. februára 2013 sa v našej škole uskutočnilo milé podujatie. Pri príležitosti Sviatku svätého Valentína, dňa všetkých
  zaľúbených, si žiaci zhotovili rôzne valentínske pozdravy. Tieto valentínky počas dňa vhodili do schránky. Keď bola pošta doručená
  a roztriedená, žiaci zo školského parlamentu ju odovzdali svojim adresátom. Všetci sme si tak spoločne uvedomili myšlienku a odkaz kňaza Valentína – šírenie lásky, dobra a pomoci.

  Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 12. marca 2013 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie
  a prózy Hviezdoslavov Kubín.

  Súťažilo sa v troch kategóriách a najšikovnejší recitátori sa umiestnili takto:

  I. kategória:

  POÉZIA:

  2. miesto: Michaela Kotianová (2. ročník)
  3. miesto: Tomáš Jankeje (2. ročník)

  PRÓZA:

  1. miesto: Natália Košťálová (4. ročník)
  2. miesto: Bianka Hianiková (3. ročník)
  3. miesto: Zuzana Kanianska (3. ročník)

  II. kategória:

  POÉZIA:

  2. miesto: Dárius Kaplán (5. ročník)
  3. miesto: Filip Riška (5. ročník)

  PRÓZA:

  3. miesto: Žaneta Urbaničová (5. ročník)

  III. kategória:

  POÉZIA:

  2. miesto: Zuzana Majdanová (8. ročník)
  3. miesto: Tomáš Podolec (8. ročník)

  Výhercovia boli za svoje úsilie odmenení diplomom a peknými cenami.

  Noc s Andersenom

  V Ráztočne strávil „Andersen“ 24 hodín, nielen noc!

  V piatok 5. apríla 2013 sa žiaci našej školy zaradili medzi 8 500 žiakov, ktorí strávili Noc s Andersenom v knižnici a školách po
  celom Slovensku. Tento rok sa zvýšil záujem najmä o nočné čítanie, ktoré sa uskutočnilo v rámci medzinárodného projektu v 197 školských knižniciach a školách a neobišlo ani Ráztočno. Na úspešnom podujatí Noc s Andersenom sa od roku 2006 zúčastnilo
  temer 40 000 žiakov a medzi nás tento rok neprišiel „Andersen“ len na noc, ale so slovom a knihami sme strávili celých 24 hodín.

  Od piatkového rána sa v škole venovala zvýšená pozornosť čítaniu kníh a počúvaniu zaujímavých informácií o knihách,
  spisovateľoch, ilustrátoroch. Žiaci 2. až 4. ročníka začali deň Noci s Andersenom návštevou knižnice v Handlovej.

  Divadlo Cliperton s rozprávkou Popoluška pripravilo príjemný a veselý vstup do sveta rozprávok pre
  všetky deti z materskej školy a žiakov základnej školy.

  Návštevou obecnej knižnice v rámci programu Noci s Andersenom si žiaci prvého stupňa obohatili svoje vedomosti o ukážky z rôznorodých literárnych žánrov a získali informácie o činnosti obecnej knižnice a významných udalostiach v obci poznačených
  v obecnej kronike.

  Počúvaním rozprávky v knižnici v podaní pani Polákovej boli žiaci vedení k tomu, aby si vyberali také
  knihy, ktoré ich zaujímajú.

  K počúvaniu prezentácií o najobľúbenejšej knihe žiakov inšpirovala pani Pešeková, ktorá im v podvečer
  v priestoroch školského klubu prečítala rozprávku od H. CH. Andersena o Statočnom cínovom vojačikovi.

  Po zaujímavostiach zo života H. CH. Andersena najstarší žiaci školy viedli mladších k čítaniu tým, že im porozprávali o svojich najobľúbenejších knihách. Žiakom z prvého stupňa tak pootvorili dvere k čítaniu,
  aby si aj oni našli tú „svoju naj“ obľúbenú knihu.

  Čas neuveriteľne rýchle ubiehal. Spestrením pred nočným čítaním a ďalšími čitateľskými aktivitami bolo hľadanie rozprávkovej
  knihy a krátka nočná vychádzka do neďalekého Morovna.

  Večer sa pomaly prehupol do noci. Tú žiaci školy strávili príjemným odpočinkom v priestoroch materskej školy a školského klubu.
  Po celodennom náročnom maratóne čítania, počúvania rôznorodých informácií o knihách, spisovateľoch, ilustrátoroch a všetkých
  tých, ktorí spríjemňujú voľné chvíle strávené s knihou, si odpočinok naozaj zaslúžili.

  Vedenie školy ďakuje:

  - za organizáciu a prípravu programu p. Mittašovej, p. Lachkej, p. Kanianskej,

  - za besedu o knihe knižnici v Handlovej,

  - za divadelné predstavenie divadlu Cliperton,

  - za sponzorstvo pre spoločné občerstvenie COOP Jednota,

  - pánovi Kmeťovi a rodičom žiakov školy, pani Jankejovej, pani Laluhovej, pani Kalajovej, pani Kanianskej a pani Hianikovej,

  - za prípravu druhej večere a raňajok p. Kotianovej,

  - za príjemné prostredie na spanie pánovi Kotianovi, pani Mikuškovej a pani Tonhajzerovej.

  Už teraz sa organizátori tešia na budúci rok, aby pre žiakov školy opäť pripravili nezabudnuteľné chvíle s knihou a so zaujímavými aktivitami počas dňa, ale aj Noci s Andersenom.

  Deň Zeme

  V pondelok, 22. apríla, slávila celá naša planéta Deň Zeme. Aj v našej škole sme si chceli tento sviatok pripomenúť a pripravili sme
  pre žiakov deň plný environmentálnych aktivít.

  Základnou témou tohto dňa sa stala voda, jej čistota, ochrana a dostupnosť. Zástupcovia Stredoslovenskej prevádzkovej vodárenskej spoločnosti Banská Bystrica (závod Prievidza) Ing. František Oravčík a Ing. Darina Šramková nám premietli dokumentárny film o
  tom, kde sa vlastne pitná voda berie a ako prichádza do našich domácností. Vysvetlili nám, odkiaľ a ako sa dostáva voda do
  vodovodných kohútikov v Ráztočne a aké dôležité je chrániť ju a čo všetko robia zamestnanci vodární, aby voda tiekla pravidelne
  a čistá.

  Druhou časťou Dňa Zeme bola výtvarná súťaž na tému Voda a jej ochrana, do ktorej sa zapojili žiaci celej školy. Výtvarne spracovali pekné kolektívne práce a vytvorili vodný kalendár s heslami na ochranu vody. Všetky výtvarné práce sme poslali do súťaže, ktorú vyhlásila Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť.

  Čerešničkou na torte bola tretia časť Dňa Zeme. V jednej z miestností pripravili pani učiteľky za pomoci niektorých žiakov prekrásnu výstavu, na ktorej sme mohli vidieť vypchaté zvieratá, ukážky motýľov a hmyzu, prírodopisné filmy o mori, nerasty a iné druhy
  neživej prírody. Najväčším lákadlom boli živé exponáty, pavúky, slimáky a žubrienky, ktoré nachytali sami žiaci a pripravili im vhodné prostredie, aby mohli náš Deň Zeme prežiť. Po výstave sme nachytané živočíchy vrátili späť do prírody.

  Takto netradične strávené vyučovanie určite mnohým žiakom pripomenulo dôležitosť ochrany prírody a prebudilo v nich túžbu
  poznávať a chrániť rastliny i živočíchy. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou tohto mimoriadneho dňa!

  Deň matiek

  Milé mamičky, staré mamy, ale aj ostatní spoluobčania,

  pozývame vás na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia

  - v nedeľu 12. mája - o 14. hodine -

  v jedálni základnej školy v Ráztočne.

  Kultúrny program si pre vás pripravili

  deti základnej a materskej školy.

  Tešíme sa na vás!

  Exkurzia:

  Košariská – Bradlo – Piešťany

  Dňa 17. mája sa naši žiaci 5. - 9. ročníka zúčastnili dejepisno-geografickej exkurzie. Navšívili sme rodný dom Milana Rastislava
  Štefánika v Košariskách, kde sme sa zoznámili s jeho životnými osudmi. Návštevou pamätníka na vrchu Bradlo pri Brezovej sme
  si uctili jeho pamiatku a prezreli si nielen mohylu, ale aj prekrásnym výhľadom malebný kopaničiarsky kraj. Naše putovanie sme
  zavŕšili v kúpeľnom mestečku Piešťany a na výletnej lodi sme sa plavili Váhom a spoznávali jeho okolie.

  Na spiatočnej ceste sme sa na chvíľočku zastavili a prezreli si pravekú jaskyňu zo staršej doby kamennej nazývanú Čertova pec.
  Program nášho podujatia si môžete pozrieť na názornejších fotografiách. Poďakovanie patrí predovšetkým Obecnému úradu v
  Ráztočne, ktorý aktivitu finančne podporil, ďalej učiteľkám, ktoré zabezpečili dozor a samozrejme, žiakom, ktorí vďaka vzornému správaniu umocnili pozitívny dojem z príjemne stráveného dňa.

  Európa v škole

  Dňa 28. mája 2013 sa žiaci 3. – 6. ročníka zúčastnili Vyhodnotenia súťaží a olympiád v Kultúrnom dome Necpaly v Prievidzi.
  Za účasť v súťaži Európa v škole za svoje multimediálne práce o Ráztočne a Handlovej získali K. Beláková, B. Hianiková, M.
  Kaplán, A. Podolánová, T. Krnčoková a D. Ťapušík čestné uznanie a diplom. Šiestakom P. Bartovej, V. Chudému, P. Kelečeniovej,
  M. Kotúčekovej, A. Kráľovej a K. Kráľovej bolo udelené I. miesto v krajskom kole a čestné uznanie v celoslovenskom kole za vlastnoručne napísanú a ilustrovanú Knihu bájok. Gratulujeme!  Projekt Modrý kruh

  Projekt Modrý kruh si kladie za dlhodobý cieľ prispieť k zníženiu výskytu cukrovky 2. typu, ktorého vznik je podmienený práve moderným životným štýlom. Projekt sa každoročne koná pod odbornou záštitou Slovenskej diabetologickej spoločnosti a oslovuje
  žiakov základných škôl. Na našej škole sa do tohto projektu zapojili vybraní žiaci 3., 4. a 5. ročníka pod vedením Mgr. Dobišovej. Pripravili malú brožúrku pre žiakov a rodičov školy, ktorá jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje zásady správneho
  stravovania. Náš projekt bol vybraný spomedzi desiatich škôl z celého Slovenska. Finančné náklady na projekt a prezentáciu uhradil organizátor. Vďaka tomu sme sa 1. júna mohli zúčastniť na prezentácii v Bratislave, pozrieť si historické centrum hlavného mesta a zapojení žiaci dostali diplomy a malé darčeky. Spoločne sme strávili veľmi príjemnú sobotu. Za organizáciu a pedagogický dozor ďakujeme Mgr. Dobišovej, Mgr. Kanianskej a Mgr. Krajčovičovej.

  Základná škola s materskou školou Ráztočno
  Pripravili žiaci 3., 4. a 5. ročníka pod vedením Mgr. Dobišovej.

  Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo

  Naše telo je veľmi múdre. Pamätá si, ako sa k nemu správame. Ak mu ubližujeme nevhodnou stravou a nedoprajeme mu vychádzky, turistiku alebo šport, môže ochorieť. Diabetes (cukrovka) je jedna z chorôb, ktorá nám môže v dospelosti znepríjemniť život. Zabrániť
  jej môžeme zdravým stravovaním a pohybom. Ale čo je vlastne zdravé? Mohli by sme napísať dlhý článok o tom, ktoré potraviny sú najlepšie a ktorým sa vyhýbať. My sme to spravili zaujímavejšie. Dali sme potravinám známky, aké dostávame v škole. Každý sa teší,
  keď dostane jednotku alebo dvojku a smutný je pri trojkách, štvorkách a päťkách. Naše telo by najradšej dostávalo len jednotky a
  dvojky. Má na to viac dôvodov. Nechce, aby sme boli obézni, aby sme mali slabú kondíciu a hlavne nechce, aby sme boli chorí.
  A čo vy? Už ste niekedy premýšľali nad tým, čo dávate svojmu telu? Snažte sa jesť tak, aby vo vašej strave boli často jednotky a
  dvojky, menej trojky a čo najmenej štvorky a päťky. Možno si poviete – mňa to nezaujíma, nezáleží mi na tom, aby sa moje telo cítilo
  na jednotku – ale v tomto prípade oklamete len samých seba. Vaše telo vám vystaví vysvedčenie a je iba na vás, či budete prospievať s vyznamenaním, alebo prepadnete.

  Táto malá knižka vám pomôže stravovať sa na jednotku. Každý obrázok v nej je označený známkou ako v škole. Môžete si v nej
  listovať, ale môžete ju aj rozviazať a jednotlivé listy si pripnúť magnetkou na chladničku, aby vám pripomínali, že aj vy si môžete
  vybrať správne potraviny a naučiť sa stravovať a žiť zdravo.

  Tak teda veľa chuti do učenia, či vlastne do zdravého jedenia!

  Hvezdáreň

  Začiatkom júna sme pre našich žiakov naplánovali exkurziu do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 2. – 5. ročníka. Odborní zamestnanci planetária nám v špeciálnej sále premietli film o slnečnej sústave. Potom nás zobrali do miestnosti plnej modelov a makiet, ktoré znázorňovali Slnko, Mesiac, planéty a rôzne iné časti vesmíru. Vysvetlili nám pohyby Zeme vo vesmíre, striedanie ročných období a dňa a noci. Žiaci si utvrdili poznatky, ktoré už ovládali z prírodovedy a naučili sa aj niečo nové. Jediným negatívom našej exkurzie bolo, že sme pre nepriaznivé podmienky nemohli sledovať oblohu a slnko cez ďalekohľad. Deťom sa vyučovanie takouto formou veľmi páčilo. Za organizáciu exkurzie ďakujeme Mgr. Lachkej a Mgr. Dobišovej.

  Vyhodnotenie najaktívnejších žiakov

  V pondelok, 17. júna, sme sa v škole stretli na poslednej spoločnej akcii tohto roku. Popoludnie sa začalo ukážkou výcviku psov z kynologického klubu Handlová. Majitelia psov nám ukázali, čo všetko psy zvládajú. Najťažšou úlohou, ktorú museli niektoré psy zvládnuť, bolo zadržanie páchateľa. Žiaci našej školy sa presvedčili, aký je výcvik psa dôležitý a aká je práca kynológov ťažká.
  Druhou časťou nášho programu boli prezentácie v špecializovanej učebni, kde žiaci dokázali, že vedia pracovať s počítačom a s interaktívnou tabuľou. Rodičom sme predviedli, ako žiaci pripravujú prezentácie a ako pracujú s počítačovou technikou na vyučovaní. Nakoniec sme sa stretli v školskej jedálni, kde bola pripravená výstava žiackych prác, ktorú si rodičia mohli prezrieť. Náš program pokračoval vyhodnotením najaktívnejších žiakov, ktorí sa zapájali do triednych a školských aktivít a súťaží. Žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka sa predstavili s prezentáciou projektu Modrý kruh. Vyhodnotili a ocenili sme aj žiakov, ktorí sa zapojili do zberu
  papiera. Ďakujeme všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí prišli svoje deti podporiť!

  2013/2014

  Prváci

  Keďže je pre prvákov tento rok 2013/2014 novým a zároveň aj prvým školským rokom, prajeme im veľa šťastia a úspechov.

  Dopravná výchova

  Dňa 10. septembra žiaci 1. stupňa absolvovali kurz dopravnej výchovy prostredníctvom rôznych situácií na dopravnom ihrisku.
  Tak, ako každoročne, si deti prakticky pripomenuli zásady cestnej premávky a zopakovali si dopravné značky, aby si vedeli ochrániť
  svoje zdravie a predišli možným úrazom, nástrahám a nebezpečenstvám hroziacim na našich cestách.

  Vývoj zbraní stredoveku

  Dňa 13. septembra do našej školy zavítala skupinka nadšencov histórie a stredovekých zbraní. Názorne sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi stredovekých bodných, sečných a palných zbraní, ale aj so spôsobom boja i chránenia sa pri útokoch nepriateľov v minulosti. Niektoré deti si sami na vlastnej koži vyskúšali, čo všetko si musel na seba obliecť taký stredoveký bojovník (prilby a brnenie). Porovnávali veľkosť a váhu mečov, ba dokonca sa útokmi a šermovaním presvedčili o ich pružnosti aj v súčasnosti.

  Deň s mládežou

  Dňa 20. septembra 2013 sa žiaci 8. – 9. ročníka zúčastnili zaujímavého podujatia Deň s mládežou – POZNAJ INÝCH, POZNÁŠ
  SÁM SEBA
  . Na Námestí slobody v Prievidzi sa prezentovalo 9 stredných škôl a vyše 20 mládežníckych organizácií. Pútavou
  formou, prostredníctvom informačných stánkov a kultúrnych vystúpení, študenti oboznamovali žiakov so svojimi študijnými
  a učebnými odbormi. 5. ročník akcie mal opäť úspech, pretože jeho cieľom bolo zblížiť mladých ľudí, čo sa aj podarilo.

  Literatúra na cestách

  Dňa 4. októbra navštívili našu školu slovenskí spisovatelia a publicisti Jozef Banáš, Marek Mittaš a Rasťo Piško. V rámci projektu Literatúra na cestách cestujú po Slovensku, v mestských knižniciach a školách predstavuú svoju tvorbu a na besedách upozorňujú
  najmä mladú generáciu na to, aby nezabúdali na literatúru, viac čítali alebo písali, objavovali tak skryté svety fantázie a tvorivosti.

  Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

  V dňoch od 8. – 9. októbra, počas účelového cvičenia, mladšie deti (časť chotára Suché) a starší žiaci (Tri studničky) absolvovali
  pohyb a pobyt v prírode, kde si prakticky zopakovali zásady orientácie v prírode, ochranu chránených druhov rastlín a zvierat
  či ochranu životného prostredia. Teoretická časť v triedach bola zameraná najmä na ochranu a starostlivosť vlastného zdravia,
  stravovacie návyky a opatrnosť a bezpečnosť, ale aj riešenie konfliktov.

  Rekonštrukcia školy

  Imatrikulácia prvákov

  Dňa 29. októbra v popoludňajších hodinách opäť naši prváčikovia splnili všetky podmienky a vstúpili tak do cechu žiackeho.
  Najprv sa preniesli do ríše rozprávok a prešli rôznymi skúškami, potom spoločne slávnostne zložili sľub a sám kráľ ich pasoval
  za riadnych žiakov našej školy. Princezničky ich nakoniec obdarovali medailou, pamätným listom a malou pozornosťou.

  Naši žiaci v dňoch 12. a 13. novembra navštívili Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene. Starší žiaci sa prostredníctvom
  drámy Na konci zoznámili s pestrými a ťažkými životnými osudmi nášho realistického spisovateľa a dramatika Jozefa Gregora Tajovského. Inscenácia bola vynikajúcim doplnkom k výučbe, pretože sme si ňou sprítomnili kus našej minulosti, ľudové zvyky
  a obyčaje modernými prostriedkami. Menšie deti sa potešili pôvodnou slovenskou rozprávku Polepetko – rozprávkou pre
  všetkých, ktorí si poplietli všetko. Vďaka neopakovateľnému humoru a hravým pesničkám sme si uvedomili, že nezáleží na tom, koľkokrát sa dieťa popletie – podstatné je láskavé srdce, dobrý úmysel a chvíle, v ktorých chceme jeden druhému porozumieť.
  A netreba na to ani divadelné javisko, ani drahé rekvizity či kostýmy. Stačí len chuť sa hrať a aj bežná obývačka sa môže zmeniť
  na čarovné miesto. Ďakujeme OÚ za záujmové vzdelávanie.

  Týždeň zdravej výživy

  Stará ľudová múdrosť vraví:

  Raňajky zjedz sám, obed si rozdeľ s priateľom a večeru daj nepriateľovi.

  V období od 18. 11. do 22. 11. sa uskutočnil na našej škole Týždeň zdravej výživy, ktorý bol zameraný na podporu zdravia
  a zdravotného životného štýlu. Na našej ceste za zdravím si deti spolu s pani učiteľkami vymysleli a zrealizovali množstvo
  zaujímavých a zdravých aktivít, ktoré potvrdili invenciu, fantáziu i zápal pre podporu zdravia.

  A tu sú niektoré z našich aktivít:

 • rozhovory o pitnom režime, zdravej výžive, hygiene a športovaní,
 • ochutnávka zdravých nátierok v školskej jedálni,
 • tvorba plagátov a projektov na témy Zdravá výživa, Stravovanie v minulosti, Pohybom ku
  zdraviu, Hravo ži zdravo,
 • výtvarné práce a výstavky na tému Veselé ovocie a zeleninka,
 • tvorba básní a aforizmov o vode a zdravej životospráve,
 • štatistika pitného režimu detí, zdravý a nezdravý jedálny lístok,
 • spievame piesne o zdraví a pohybe.

 • Sme radi, že táto akcia sa stala obľúbenou a hravou formou pripravuje naše deti na zdravý životný štýl.

  Ďakujeme pani učiteľkám a kuchárkam, deťom a rodičom, ktorí nás podporili na našej ceste za zdravím a všetkým, ktorí
  sa s chuťou zapojili.


  Najkrajšia povesť o Prievidzi

  Súťaž Najkrajšia povesť o Prievidzi bola vyhlásená pri príležitosti roku výročí mesta ešte vo februári tohto roku. Prievidza si
  pripomenula 900. výročie prvej písomnej zmienky o meste v Zoborskej listine a 630. výročie udelenia kráľovských výsad
  uhorskou kráľovnou Máriou, poddanská osada s názvom Prievidza bola povýšená na slobodné kráľovské mesto so svojimi
  právami a povinnosťami.

  Do tejto súťaže sa aktívne zapojili aj naše žiačky, preto sa dňa 25. novembra 2013 zúčastnili jej slávnostného vyhodnotenia v
  Hornonitrianskej knižnici. O svojom nadaní a literárnom ume nás presvedčili žiačky zo 7. a 9. ročníka, ktoré boli ocenené
  pamätnou listinou a peknými vecnými cenami.

  Výherkyniam srdečne blahoželáme!

  Umenie regiónu

  Vo štvrtok 28. novembra sa naše šikovné žiačky zo 6. a 7. ročníka zúčastnili milého podujatia zameraného na pripomínanie si
  prastarých ľudových tradícií a prezentáciu umeleckých remesiel. V Kultúrnom dome v Prievidzi sa z nich razom stali zručné
  remeselníčky. Dievčatá si vyskúšali rôzne ľudové techniky: zdobenie medovníčkov, viazanie kvetov do vencov a svietnikov,
  pletenie košíkov, výrobu vianočných ozdôb a maľbu na sklo. Popri tom si uvedomili, že takto jednoducho si kedysi dávno
  chudobní ľudia počas Vianoc ozdobovali svoje príbytky.

  Príchod Mikuláša

  Mikuláš v škôlke

  Vyhodnotenie Týždňa zdravia

  V týchto dňoch sa opäť stretli zástupcovia tried na Žiackej školskej rade, kde vyhodnotili všetky práce a projekty, ktoré žiaci
  vytvorili počas minulého týždňa. Spoločne sa zhodli na tom, že najtvorivejšia, najzaujímavejšia a najnáročnejšia bola práca
  žiakov 6. a 5. ročníka.

  Poďakovanie a veľká pochvala patrí všetkým, ktorí sa s chuťou zapájajú do aktivít školy.

  Vianočná burza

  Vianoce sú jedny z najkrajších sviatkov v roku. Čoskoro sa nám už rozhorí štvrtá sviečka a to je znamenie, že o pár dní sú
  tu Vianoce - sviatky pokoja, radosti a lásky. Vinaočnú atmosféru sme vytvorili aj v našej škole a to v utorok, 17. decembra,
  na Vianočnej burze. Naše deti, spolužiaci a kamaráti si najprv pripravili krátke kultúrne vystúpenie. Neskôr už prebiehala
  burza, na ktorej žiaci predávali svoje výrobky. Dúfame, že táto milá predvianočná akcia rozohriala vaše srdiečka!

  Divadelné predstavenie Čert a Káča (19.12.)

  Európa v škole

  Žiaci 5. - 7. roč. sa zúčastnili súťaže Európa v škole a vytvorili tieto krásne projekty:

  Školský stolnotenisový turnaj

  14. 2. 2014 sa na našej škole uskutočnil Školský stolnotenisový turnaj, ktorý organizovali žiaci 8. a 9. roč. V duchu dobrej
  nálady a súťaživosti si zmerali sily všetci zúčastnení a každý dostal Účastnícky list. Víťaz si odniesol peknú vecnú cenu.
  Srdečne blahoželáme.

  Učíme sa navzájom

  Netradičným spôsobom sa v škole vymieňali nielen informácie, ale aj zručnosti dňa 26. februára 2014. V časti školy, kde sú
  umiestnené historické artefakty, žiaci piateho ročníka svojim spolužiakom prvého až štvrtého ročníka prezentovali informácie
  z histórie a života ľudí obce. Nezabudnuteľným zážitkom pre žiakov bolo preniknúť do tajov košikárstva. Veľmi pekne
  ďakujeme pani M. Gilanovej a pánovi J. Gilanovi, ktorí deťom nielen porozprávali, predviedli, ale im aj umožnili vyskúšať
  si zručnosť pletenia košíka a korbáčov. Čo si žiaci o histórii obce zapamätali, následne si overili vypracovaním zadaných úloh.

  Deň s knihou

  Počas celého marca sme väčšiu pozornosť venovali knihám a čítaniu. Žiaci si mali možnosť objednať knihy, tvorili obálky
  na knihy a ilustrácie, vyzdobili si triedy výstavkami. Marec – mesiac knihy sme zavŕšili aktivitou Deň s knihou, kde žiaci
  prezentovali svoje obľúbené knihy.

  Kultúrne podujatia

  V našej škole sa pravidelne uskutočňujú kultúrne podujatia. Aj v mesiaci marec si žiaci mohli pozrieť divadelné spracovanie
  rozprávky Snehulienka.  Menšie deti si samy zahrali a zaspievali počas výchovného koncertu Ježko, ktorý sa im veľmi páčil.

  Perníková chalúpka

  Dňa 27. 03. 2014 žiačky 7. ročníka pripravili pre deti materskej školy pri príležitosti mesiaca knihy krátke divadelné
  predstavenie Perníková chalúpka. Žiačky školy tak chceli u škôlkarov a žiakov v ŠKD vytvoriť podmienky vzťahu
  ku knihám práve pri obľúbenej rozprávke.

  Plavecký výcvik

  V dňoch 24. 3. – 4. 4. 2014 sa žiaci 3. roč. zúčastnili základného plaveckého výcviku. V príjemnom prostredí sa nielen naučili
  plávať, ale prežili veľa pekných spoločných chvíľ.

  Oslobodenie obce - 69. výročie

  Dňa 4. apríla sme si pripomenuli 69. výročie oslobodenia našej obce. Svoju úctu a vďaku všetkým hrdinom, našim
  spoluobčanom, ktorí položili životy za naše oslobodenie, sme vyjadrili najprv pri pamätníku, a potom aj rozhlasovou
  reláciou, ktorá rozprávala o hrôzach vojny. Spoločne sme si zaspomínali na to, o čom počúvame čoraz menej. Česť
  pamiatke našich osloboditeľov!

  Handlovské športové hry - plávanie

  Dňa 15. 4. 2014 sa uskutočnili Handlovské športové dni, ktorých sa zúčastnili dvaja zástupcovia našej školy. V plávaní obsadila
  naša žiačka dve pekné miesta. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

  Dupkaný čardáš

  Do vytvorenia slovenského rekordu so zápisom do Slovenskej knihy rekordov v tanci Dupkaný čardáš prispeli aj žiaci našej
  školy. V rovnakom čase v štyroch mestách tancovalo 4 514 tanečníkov a z toho na Námestí slobody v Prievidzi 1 590 ľudí.
  Žiaci školy majú tanec výborne zvládnutý. Prisľúbili, že ho naučia aj všetky mamičky z Ráztočna, ktoré sa zúčastnia
  kultúrneho podujatia pri príležitosti Dňa matiek 11. mája v Kultúrnom dome.

  Deň matiek

  Príjemnú atmosféru osláv Dňa matiek vám dňa 11. mája spestrili nielen naše najmenšie deti z materskej škôlky, ale aj žiaci
  základnej školy. Svojim mamičkám uvili kytičku vďaky vo forme básničiek, pesničiek a scénok. V kultúrnom programe sa
  predstavili napríklad žiaci 3. a 4. ročníka svojou anglickou pesničkou, pekne zatancovali a zaspievali piatačky či deti zo
  školskej družiny a zaujímavé tanečné vystúpenie nám predstavili dievčatá z tanečnej skupiny Stars zo Súkromnej základnej
  umeleckej školy Volcano.

  Medzinárodný deň mlieka

  Dňa 20. mája 2014 sme si pripomenuli Medzinárodný deň mlieka, pretože mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu
  z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Naše pani kuchárky v spolupráci s firmou EDEN Krupina
  a žiačkami II. stupňa nám cez prestávku pripravili malú ochutnávku mliečneho nápoja. Skoro nikto ochutnávkou neohrdol,
  dokonca ani pani učiteľky. K obedu sme v školskej jedálni dostali aj ovocný jogurt.

  Deň mlieka sa nám veľmi páčil a dúfame, že si ho o rok zopakujeme znovu!

  Exkurzie – Harmanecká jaskyňa, Uhrovec – Uhrovský hrad

  Dňa 23. mája sa naši žiaci 1. - 9. ročníka zúčastnili dvoch exkurzií. Menšie deti sa zoznámili s prírodnými krásami Harmaneckej
  jasyne a starší žiaci navštívili rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci, odkiaľ sa potom vybrali na zrúcaninu
  Uhrovského hradu. Poďakovanie patrí predovšetkým Obecnému úradu v Ráztočne, ktorý aktivitu finančne podporil, ďalej
  učiteľkám, ktoré zabezpečili dozor a samozrejme, žiakom, ktorí vďaka vzornému správaniu umocnili pozitívny dojem
  z príjemne stráveného dňa.

  Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014

  Konečne nadišiel vytúžený 27. jún!

  Posledné zvonenie...

  Školský rok sa skončil a my sme sa rozišli na letné prázdniny.

  Všetkým želáme slnečné dni plné oddychu a chvíľ strávených s rodinou a kamarátmi.

  ĎAKUJEME.

  Rozlúčka s našimi deviatakmi

  Dňa 25. júna sa žiaci 9. ročníka rozlúčili so svojou základnou školou, učiteľmi, žiakmi i ostatnými, ktorí
  im počas štúdia pomáhali. Zaspomínali sme si na spoločne strávené chvíle a popriali sme im veľa šťastia
  a najmä ďalšie vynikajúce úspechy.

  2014/2015

  Otvorenie školského roka

  Nový školský rok

  2. 9. sa otvorili brány našej školy. Privítali sme v nej nových prvákov i starších žiakov. Všetkým prajeme veľa úspechov a radosti
  zo získavania nových poznatkov.

  Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

  Dňa 29. a 30. septembra sa v našej škole konala Ochrana život a zdravia – účelové cvičenie. V rámci teoretickej časti si žiaci
  osvojili vedomosti o riešení mimoriadnych situácií a o prevencii sociálno-patologických javoch. Počas zdravotnej prípravy,
  ktorá sa realizovala pod vedením zdravotnej sestry, si žiaci na figuríne mohli vyskúšať postup pri poskytovaní pomoci zranenej
  osobe.

  Do praktickej časti účelového cvičenia sa mladší žiaci zapojili didaktickými hrami. Starší žiaci absolvovali pohyb a pobyt
  v prírode (časť chotára Suché), kde si prakticky zopakovali zásady orientácie v prírode, ochranu chránených druhov rastlín a zvierat
  či ochranu životného prostredia.

  Týždeň pohybu

  Dňa 2. 10. 2014 sa žiaci našej školy zapojili do projektu európskej kampane MOVE WEEK (Týždeň v pohybe) športovými
  aktivitami, a to organizovaným behom a inštruktážou cvičení v domácom prostredí na každý deň počas celého týždňa.

  Týždeň zdravia

  Raňajkuj ako kráľ, obeduj ako mešťan a večeraj ako žobrák.

  V dňoch 24. - 29. 10. 2014 sa uskutočnil Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu.

  Žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili a zrealizovali množstvo aktivít:

  - prednáška o zdravom jedle a stravovaní pod názvom Hovorme o jedle,
  - videoprojekcia na tému Dentálna hygiena,
  - dodržiavanie pitného režimu, zdravej desiaty, obmedzenie príjmu sladkostí,
  - príprava zdravých nátierok spojená s ochutnávkou.

  Žiakom sa aktivity páčili a ruku k dielu priložil každý.

  Divadelné predstavenie

  28. 10. 2014 našu školu navštívilo Divadlo Maska s predstavením Sherlock Holmes. Predstavenie bolo zamerané na aktívne
  používanie anglického jazyka v bežnom živote. Žiaci mali z neho príjemný kultúrny zážitok.

  Imatrikulácia

  Dňa 29.10. sa uskutočnila v školskom klube slávnostná imatrikulácia prvákov. Za prítomnosti rodičov starší žiaci školy hodnotili
  poznatky a zručnosti detí získané od začiatku školského roka a rozhodovali o ich prijatí za skutočných žiakov školy. Za vykonanie
  všetkých aktivít z predmetov vyučovaných v prvom ročníku a zložením slávnostného sľubu na šlabikár boli všetci prváci oficiálne
  prijatí za žiakov školy. Získali imatrikulačný list a sladkú odmenu. Prvákom, novým žiakom školy, želáme veľa radosti, úsmevu
  a všetko najlepšie.

  Prišiel k nám Mikuláš

  5. 12. 2014 našu školu navštívil Mikuláš, ktorého sprevádzali jeho verní pomocníci - anjel a čert. Po tom, ako rozsvietil vianočný
  stromček, ho deti zo škôlky i školy potešili básničkami, pesničkami a divadielkom, ktoré si s pomocou pani učiteliek pripravili.
  Všetky dobré a poslušné deti dostali od Mikuláša sladkú odmenu a prísľub, že o rok nás príde znovu navštíviť.

  V škole sa učí aj inak

  11. 12. 2014 v popoludňajších hodinách sa v našej škole uskutočnilo stretnutie žiakov, rodičov a priateľov školy.

  Ukázali sme rodičom, ako deti na hodinách pracujú s interaktívnou tabuľou. Pani učiteľky si pre žiakov pripravili mnohé cvičenia
  a aktivity, ktoré deti s radosťou riešili. Na druhom stupni žiaci do riešení úloh zapájali aj rodičov, ktorí tak mali možnosť sami
  si vyskúšať prácu na interaktívnej tabuli.

  Po ukončení ukážky výchovno-vzdelávacej činnosti sme sa zišli v priestoroch školskej jedálne, kde bol pre rodičov pripravený
  kultúrny program. Predstavili sa v ňom naši najmenší, škôlkari, žiaci základnej umeleckej školy a súkromnej umeleckej školy
  Volcano. Starší žiaci vystúpením Betlehemci zaželali všetkým prítomným príjemné vianočné sviatky a všetko dobré v novom
  roku.

  Program bol zakončený prezentáciou aktivít školy a ochutnávkou vianočného pečiva, ktoré priniesli žiaci.

  Všetko dobré v novom roku,
  radosť, zdravie v každom kroku,
  nech láska napĺňa všetkých,
  malých, ba aj veľkých.


  Žiaci žiakom, stolnotenisový turnaj

  V poslednom dni vyučovania (19. 12. 2014) v tomto kalendárom roku si deti preverili svoju šikovnosť, zdatnosť a pozornosť
  v súťažiach a aktivitách, ktoré si pre nich pripravili žiaci druhého stupňa. Úlohy, ktoré ich čakali, riešili s plným nasadením
  a odhodlaním zdolať ich čo najlepšie.

  Svoju súťaživosť predviedli aj v stolnotenisovom turnaji, ktorý sa hral v kategóriách: mladší žiaci, starší žiaci – chlapci,
  starší žiaci – dievčatá. Nielen víťazi, ale aj všetci zúčastnení mali dobrý pocit so spoločnej hry.

  Zápis prvákov

  Zápisný list na 2.2.2015

   zapisnylistna222015.pdf (181k) 27.1.2015 18:15 v.1

  Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
  (Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

  Dňa 23. januára 2015 zavítali do našej školy deti materskej školy z Jalovca. Žiaci prvého ročníka spolu s pani učiteľkou im
  ukázali, čo všetko už vedia. Deti sa oboznámili s prostredím školy a triedy. Spoločne s prvákmi sa zapojili do riešenia úloh
  z matematiky a slovenského jazyka. Na záver stretnutia si zaspievali známe pesničky.

  Už teraz sa tešíme na našich budúcich prvákov!

  Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik

  V dňoch 26. - 30. 1. 2015 sa uskutočnil Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik v lyžiarskom stredisku Remata. Všetci žiaci
  získali základné poznatky a zručnosti zjazdového lyžovania a snowboardovania.

  Zápis prvákov

  Dňa 2. 2. 2015 sme privítali v našej škole budúcich prváčikov, ktorí sa prišli spolu s rodičmi zapísať do prvého ročníka. Žiaci
  si vyskúšali rôzne úlohy, ktoré si pre nich pripravila pani učiteľka. Úlohy sa žiakom veľmi páčili a my sme radi, že od budúceho
  školského roka budú navštevovať našu školu ako prváci.

  Rozprávky nad zlato

  Dňa 13.3.2015 pod vedením pani učiteľky Čertíkovej sa počas hodiny čítania všetci žiaci I. stupňa zapojili do besedy a kvízu
  o rozprávkach „Rozprávky nad zlato.“ Spočiatku hádali najznámejšie rozprávky podľa obrázkov na interaktívnej tabuli,
  spomenuli si aj najznámejších detských ilustrátorov. Napokon sa rozprúdil kolotoč otázok a odpovedí na tému klasických
  ľudových rozprávok. Deti boli naozaj šikovné a dokázali, že rozprávky čítajú a poznajú, preto sladká odmena nikoho neminula.

  Deň narcisov (27.3.2015)

  Naša škola sa aj tento rok zapojila do humanitárnej akcie pod názvom Deň narcisov. Narcisy si mohli občania zakúpiť priamo
  v obci. Žiačky našej školy prišli ochotne pomôcť a napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo vyzbierať 147,30 €. Ďakujeme
  všetkým ľuďom, ktorí prispeli na dobrú vec.

  Noc s Andersenom

  V piatok 27. marca 2015 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Stretli sme sa popoludní
  o 17:00 hod. v priestoroch školy, kde sme si zložili veci, rozdelili sa do skupín a všetci žiaci si vypočuli organizačné pokyny.
  Potom sme sa spoločne presunuli do Obecnej knižnice v Ráztočne, kde na všetkých už čakal pán starosta, ktorý žiakom
  zodpovedal ich zvedavé otázky. Po prezretí priestorov knižnice a obecnej kroniky sme sa vrátili do školy, kde na nás už čakala
  chutná večera. Po nej začali aktivity s knihami – čítanie, kreslenie, počúvanie rozprávok, kvízy, súťaže, práca s interaktívnou
  tabuľou. Starší žiaci si pripravili pre mladších prierez životopisom H. Ch. Andersena, divadelne stvárnili rozprávku, ktorú im
  mladší žiaci prečítali a pripravili pre všetkých pamätné preukazy. Skúškou odvahy bola nočná vychádzka do okolia školy. Po nej
  nasledovalo hľadanie knihy a opäť čítanie kníh a počúvanie rozprávok. Večer sa pomaly prehupol do noci, ktorú sme všetci
  strávili príjemným odpočinkom v priestoroch materskej školy a školského klubu.

  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu tohto projektu:

  - v obecnej knižnici pánovi starostovi I. Škrteľovi a p. J. Radovskej,
  - v škole Mgr. O. Mittašovej, Mgr. M. Lachkej, Mgr. A. Fedorovej, všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí priniesli chutné dobroty,
  - v školskej jedálni p. J. Kotianovej,
  - za sponzorstvo pre spoločné občerstvenie COOP Jednota a dodávateľom ŠJ,
  - pri príprave podujatia a príjemného prostredia p. Ľ. Kotianovi, p. A. Mikuškovej a p. M. Tonhajzerovej.

  Cieľom projektu bolo rozvíjať vzťah ku knihám a k čítaniu. Všetci sme prežili príjemné chvíle a veríme, že sa škola do projektu
  zapojí aj budúci školský rok. Na otázku či sa chcú žiaci zúčastniť Noci s Andersenom aj budúci rok, spontánne reagovali slovom
  áno, s doplnením:

  „Mohlo by to byť už aj o týždeň!“

  Svetový deň pohybu

  Svetový deň - pohybom k zdraviu sme 11.5.2015 otvorili rannou rozcvičkou pred vyučovaním, ktorú si pre žiakov školy
  pripravili žiačky ôsmeho ročníka. Po celý deň POBYTOM VONKU sme zvyšovali povedomie žiakov o potrebe pohybu
  v prevencii pred ochoreniami vyvolanými z nedostatku pohybu. U žiakov druhého a tretieho ročníka sa práve v tento deň
  začal plavecký výcvik v Handlovej. Do konca školského roka sa budeme riadiť heslom – Pohybom ku zdraviu.

  Deň matiek

  V druhú májovú nedeľu sme oslávili Deň matiek. Žiaci si pre mamičky a staré mamy pripravili kultúrny program.

  Naši najmenší, škôlkari, ich potešili tančekom. Školáci uvili kytičku z pesničiek, básničiek, scénok, divadielka, moderného
  i ľudového tanca. Program obohatili svojím vystúpením aj žiaci zo ZUŠ a ZUŠ Volcano.

  Veríme, že oslávenkyniam sa program páčil. Účinkujúci sa týmto vystúpením podieľali na znásobení sviatočnej atmosféry
  tohto dňa.

  22. 4. 2015 – Deň Zeme

  Dňa 22. 4. 2015 sme pri príležitosti Dňa Zeme prostredníctvom projektu Recyklohry na II. st. tvorili vlajku Zeme, desatoro
  ekologických pre Zem pod vedením Ing. S. Ťapušíkovej a I. st. sa prezentoval výtvarnými prácami a sadením stromčekov.
  O dva dni neskôr sme v našej škole privítali vystúpenie sokoliarov.

  Stavanie mája

  Posledný aprílový deň si naši žiaci pod vedením Mgr. A. Nevolnej pripravili pekný kultúrny program pri stavaní mája. Taktiež
  sa predstavili vystúpením na Dni matiek a Májovej veselici.

  Družstvo mladých zdravotníkov

  Dňa 13. 5. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Družstiev mladých zdravotníkov pre II. st., v ktorom obsadili naše žiačky krásne
  1. miesto. Žiačky pripravovala Ing. S. Ťapušíková. Srdečne blahoželáme!

  Hasičská súťaž Plameň

  Naši žiaci sa zúčastnili aj okresného kola mladých hasičov Plameň. Súťaž sa uskutočnila 16. 5. 2015 vo Valaskej Belej.

  1. jún – Medzinárodný deň detí

  V pondelok 1. júna si žiaci II. st. pripravili rôzne zábavné aktivity pre žiakov I. st. a MŠ: kopanie do brány, florbal, skákanie cez
  švihadlo, vedomostný kvíz, preťahovanie lanom, prekážková dráha, hod kruhom do kruhu, hod loptičkou do šaša z kartónu,
  hľadanie stratenej veci, kreslenie kriedou na asfalt, golf a pod. Všetci spolu sme prežili príjemné predpoludnie.

  Rozlúčka s deviatakmi

  29. 6. 2015 sa naši deviataci rozlúčili so základnou školou, poďakovali sa pani riaditeľke, ktorá udržuje chod celej školy, pani
  učiteľkám, ktoré im počas celých deväť rokov odovzdávali vedomosti a skúsenosti. Nezabudli ani na pani kuchárky, pani
  upratovačky a pána školníka, rozlúčili sa aj s mladšími žiakmi a kamarátmi.

  Posledné hodiny v triede našej školy,
  možno to lúčenie tak trochu bolí...
  Posledné zvonenie, posledný triednej hlas
  a život začína, život volá vás!


  Ukončenie školského roka 2014/2015

  30. 6. 2015 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 pod vedením pani riaditeľky, pána starostu a pani
  predsedníčky Rady školy. Boli ocenení najlepší žiaci i tí, ktorí našu školu reprezentovali a zviditeľňovali v kultúrnych,
  športových a vedomostných súťažiach počas celého školského roka.

  Zvonec zvoní, škola končí...

  Všetkým prajeme prázdninové dni plné oddychu, pohody a chvíľ strávených s rodinou a kamarátmi.

  2015/2016

  Prečo študovať na našej škole?

  Vážení rodičia,
  sú odpovede na otázky týkajúce sa Vášho dieťaťa kladné?


  1. Teší Vaše dieťa vystupovanie na skutočnom javisku v kultúrnom dome?

  2. Učí sa rado básne, literárno-dramatické texty, piesne?

  3. Má záujem o hranie na ľahko ovládateľných nástrojoch, na hudobnom nástroji?

  4. Uprednostňuje Vaše dieťa možnosť výberu si z ponuky 2 disponibilných hodín:

  a) Kreatívna výchova so zameraním na tvorivosť v slovenskom jazyku a čitateľskú gramotnosť
  s využitím metódy roll play (experimentálne overovanie predmetu na Ministerstve školstva, vedy,
  výskumu a športu slovenskej republiky kultúry Slovenskej republiky – spojenie žiakov viacerých
  ročníkov s využívaním inovatívnych metód v rámci disponibilnej hodiny Školského vzdelávacieho
  programu)

  b) Funkčná gramotnosť s integráciou predmetov geografia, výtvarná výchova, technika s čitateľskou a finančnou gramotnosťou?

  5. Prejavuje Vaše dieťa záujem v rámci disponibilných hodín pri individuálnom prístupe učiteľov
  venovať sa zdokonaľovaniu v predmetoch matematika a slovenský jazyk a cvičiť sa na preverovanie
  vedomostí v celoslovenskom testovaní KOMPARO a TESTOVANIE 9?

  6. Má Vaše dieťa záujem o mimoškolské aktivity priamo v škole:

  a) elokované pracovisko ZUŠ Handlová – hudobný odbor, dramatický odbor,

  b) elokované pracovisko súkromná ZUŠ Volcano – tanec,

  c) krúžky: strelecký, športový, pohybovo-umelecký, tenisový, strelecký, turistický?

  7. Uprednostňuje Vaše dieťa menší kolektív žiakov s individuálnym prístupom so zameraním na výber
  SŠ podľa jeho možností a predpokladov po stretnutiach s výchovnou poradkyňou a s predstaviteľmi
  škôl, o ktoré vaše dieťa prejaví záujem?

  8. Víta Vaše dieťa učenie sa pre život, preberať vlastnú zodpovednosť za dosiahnuté výsledky a orientovať
  sa na rozvoj schopností pri príprave rôznych aktivít vedomostného a kultúrneho zamerania pre obec, ale
  aj žiakov z nižších ročníkov, deti MŠ pri napĺňaní školského projektu V škole sa učí aj inak?

  9. Má Vaše dieťa záujem tráviť prestávky na školskom dvore a multifunkčnom ihrisku v tichom
  a prírodnom prostredí a počas nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti pre žiakov s plnením
  cieľov školského projektu Zdravá škola so zdravým životným štýlom?

  10. Chce byť Vaše dieťa vzdelávané v neohrozenom prostredí s integráciou predmetov na disponibilných hodinách v spojení
  viacerých ročníkov?

  11. Víta vaše dieťa učiť sa celoživotné zručnosti a zásady škôl pre 21. storočie, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa v súčasnom
  živote? (zmysluplnosť a systémovosť, spätná väzba, spolupráca, obohacujúce prostredie, možnosť výberu)?


  Potom Základná škola s materskou školou Ráztočno, Komenského 428/43, je ideálna

  a skutočne najvhodnejšia práve pre Vaše dieťa.

  Kontakty na školu: 046/5470120, http://zssmsraztocno.esy.es/

  Otvorenie školského roka  Otvorenie školského roka 2015/2016

  2. septembra sa otvorili brány našej školy. Pani riaditeľka privítala všetkých žiakov, rodičov a učiteľov.

  Prihovorila sa prváčikom, ktorí prišli do školy po prvýkrát a boli plní očakávaní. Našim najstarším žiakom, deviatakom zverila
  náročnú, ale splniteľnú úlohu - byť vzorom pre mladších kamarátov. Ani ostatní žiaci nezostali bez povšimnutia a všetkým
  zapriala mnoho úspechov a radosti z poznávania a objavovania nových vecí. K prianiu všetkého dobrého sa pripojil aj pán
  starosta.

  Žiakom prajeme nevyčerpateľnú chuť do učenia, učiteľom veľa tvorivých síl, aby sme tak spoločne tvorili školu, kde sa každý
  cíti dobre.

  Move WEEK a zdravý životný štýl

  Mesiace september a október sa v našej škole niesli v znamení športu, zdravej výživy a zdravého životného štýlu.

  Žiaci spolu s vyučujúcimi sa zapojili do projektu Move WEEK alebo týždeň zdravia a športu, ktorý trval od 21. - 25. 9. 2015.
  Vyučovanie začínali rozcvičkami a na hodinách telesnej výchovy sa venovali rôznym druhom športu.

  V dňoch 12. - 16. 10. 2015 sa uskutočnil Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu. Kým žiaci I. stupňa robili aktivity zamerané
  na potravinovú pyramídu zdravia, žiaci II. stupňa s pomocou pani učiteliek pripravovali rôzne zeleninové a ovocné šaláty.
  Na ich ochutnávku boli pozvaní aj mladší žiaci. Všetkým chutilo, čím sme opäť dokázali, že zdravé jedlo je aj chutné.

  Imatrikulácia

  Posledný školský deň pred jesennými prázdninami, 28. 10., sme našich prvákov prijímali do cechu žiackeho. Pred plnením úloh
  si pozreli divadelné predstavenie starších žiakov o hľadaní strateného šťastia. Potom pred zrakmi svojich rodičov prváci
  predviedli, čo sa už v škole naučili.

  Výborne zvládli všetky úlohy, a tak ich kráľovná včela pasovala za žiakov našej školy. Odmenení boli pamätným listom, medailou
  a vo vrecúšku si našli aj sladkú odmenu. No a po ťažkých skúškach a pasovaní prišla zábava a občerstvenie, ktoré pre nich
  prichystali rodičia.

  Našim prvákom želáme veľa radosti, úsmevu a chute do učenia!

  Vianočná prezentácia školy

  17. 12. sa na našej škole uskutočnila vianočná prezentácia, na ktorej sa predstavili naši najmenší – škôlkari, mladší žiaci, ktorí
  zahrali na vlastnoručne vyrobených hudobných nástrojoch a zaspievali vianočnú koledu. Tanečné vystúpenie doplnila SZUŠ
  Volcano, hrou na gitare a scénkou pod názvom Stridžie dni a Betlehemci prispela ZUŠ z Handlovej. Kultúrny program ukončili
  žiaci 8. ročníka vianočnými pesničkami.

  Po predstavení nasledovala vianočná burza, na ktorej si deti aj rodičia mohli zakúpiť výrobky našich žiakov. Počas burzy sa každý
  mohol občerstviť vianočným punčom a koláčikmi, ktoré napiekli šikovné mamičky našich žiakov.

  Veselé Vianoce a šťastný nový rok!

  2% daní 2016

  pre základnú školu s materskou školou

  Ďakujeme za dôveru všetkým, ktorí poskytli škole 2% daní.

  Finančné prostriedky z 2% daní sme použili na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy.

  Aj vďaka Vami poskytnutým finančným prostriedkom mohla škola skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
  materiálno-technickým vybavením pre deti materskej školy a žiakov základnej školy:

  - obnovili sme počítačovú miestnosť novými počítačmi,

  - doplnili sme učebne z druhého stupňa novými školskými lavicami,

  - do kabinetov sme doplnili vyučovacie pomôcky,

  - novými učebnými pomôckami sme doplnili kabinet telesnej výchovy a športu,

  - upravilo sa prostredie v materskej škole.

  Vopred ďakujeme za Vaše rozhodnutie poskytnúť 2% daní aj v tomto roku. Plánujeme vybudovať
  čitáreň - miestnosť na trávenie veľkých prestávok po oprave strechy školy zriaďovateľom. Budeme
  pokračovať v aktivitách školy podľa Inovovaného školského programu a pripravovať žiakov vo
  výchovno-vzdelávacom procese so zlepšovaním materiálno-technického vybavenia školských tried
  a tried v materskej škole.

  Poskytnuté finančné prostriedky podporia zlepšenie podmienok pre školu rodinného typu s nižším
  počtom žiakov s individuálnym prístupom.

  Postup pri poukázaní 2% daní je nasledovný:

  1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

  a) tlačivo - vyhlásenie získate na stránke obce, na stránke školy, priamo u ekonómky v škole,

  b) vyplnené tlačivo je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

  2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

  Údaje o prijímateľovi:

  Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou

  Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 17319617815

  Prosíme o spoluprácu pri projekte ministerstva školstva

  „Receptúry v školských jedálňach očami detí“.

  Do školskej jedálne môžete priniesť recepty na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy ktoré Vám chutia a chceli
  by ich zaradiť do materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie.

  Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu a následne budú predložené
  na odsúhlasenie ministrovi školstva.

  Recepty prosím prineste do 09. 03. 2016.

  Za spoluprácu ďakujeme.

  Zápis prvákov 2016

  Noc s Andersenom

  1. apríl 2016 bol v škole výnimočným dňom. Po piatykrát sme sa zapojili do medzinárodného projektu Noc s Andersenom.
  Z 1 633 registrovaných miest čítalo v noci 95 824 detí z Európy a zámoria. Noc s Andersenom sa ako v prvej krajine v poradí
  odštartovala v Austrálii. Ďalej sa pripojili deti z Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvátska, Poľska, Ukrajiny, Srbska, Bulharska,
  Kodane, saudsko-arabskej Rijády a tiež z veľvyslanectva v izraelskom Tel-Avive. Medzi účastníkmi nechýbali deti z africkej
  Kene, Nového Zélandu, USA i Kanady.Naša škola patrila medzi 235 verejných a školských knižníc zaregistrovaných na Slovensku
  zo všetkých regiónov, v ktorých strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú Noc s Andersenom takmer 10 000 detí.

  Tento rok sa niesol v znamení 180. výročia vzniku rozprávky Malá morská panna. Čítaním tejto rozprávky staršími žiačkami
  sa po besede v obecnej knižnici a pohybových aktivitách na futbalovom štadióne v Ráztočne, rozpútalo kreslenie podmorského
  sveta na jeden spoločný papier všetkých detí na chodbe.

  Počas besedy v knižnici deti spoznali pána Doc. Ing. Jána Poliaka PhD., ktorý vydal o Ráztočne niekoľko publikácií. Pri rozprávaní
  o detských a školských časoch prežitých v Ráztočne sa deti oboznámili s jeho literárnou tvorbou. Určite deťom zostane p. Poliak
  dlho v spomienkach a budú si na neho pamätať ako na významnú osobnosť obce Ráztočno.

  Aktivity čítania počas noci boli zamerané na porovnávanie konania rozprávkových hrdinov z rozprávok nielen od H. CH. Andersena,
  ale aj z rozprávok najväčšieho slovenského autora P. Dobšinského.

  Čítanie rozprávkových príbehov sa prelínalo s čítaním kníh o súčasných hrdinoch, ktoré si priniesli žiaci do školy podľa svojho
  výberu. Čitateľské aktivity sa vhodne dopĺňali s pohybovými činnosťami, ako aj prípravou zdravých šalátov zo zeleniny a ovocia,
  ktoré pripravili starší žiaci pre mladších z donesených surovín účastníkov.

  Nočný pochod, hľadanie stratenej knihy, čítanie, riešenie kvízov, súťaží, nočné čítanie s baterkou, čítanie a rozprávanie po celú noc
  najmä starších žiakov, čítanie pre moju hračku kým pôjdem spať, boli aktuálne aj tento rok. Možno práve pre spomínané rôznorodé
  aktivity Noc s Andersenom vždy deti láka. Po celý rok sa veľmi na nočné čítanie tešia, o čom svedčí každoročný nárast účastníkov.

  Pri otázke, či sa žiaci zúčastnia Noci s Andersenom aj budúci rok, jednohlasný radostný výkrik áno organizátorov vždy poteší
  a prinesie všetkým príjemný pocit z dobre a užitočne stráveného času v škole mimo vyučovania.

  Vedenie školy ďakuje:

  - za prípravu a organizáciu programu p. Mgr. O. Mittašovej, p. Mgr. A. Fedorovej, p. Mgr. A. Gašparovičovej, p. Mgr. D. Čertíkovej,

  - za besedu o knihách p. knihovníčkam z Handlovej, ktorá sa uskutočnila deň pre Nocou s Andersenom,

  - za besedu v obecnej knižnici p. Doc. Ing. Jánovi Poliakovi PhD.,

  - za sponzorstvo pre spoločné občerstvenie COOP Jednota a firma EDEN,

  - za prípravu druhej večere p. Kotianovej,

  - za prinesené ovocie a zeleninu každému účastníkovi,

  - za raňajky a sladké občerstvenie p. Chudej, p. Ťapušíkovej, p. Kalajovej,

  - za príjemné prostredie na spanie p. Kotianovi, p. Mikuškovej a p. Pračkovej.

  Už teraz sa organizátori tešia na budúci rok, aby opäť pripravili nezabudnuteľné chvíle s knihou a príťažlivými aktivitami
  a činnosťami. Noc s Andersenom je vyvrcholením všetkých podujatí konaných počas marca, mesiaca knihy, a aktivít
  orientovaných na rozvoj čitateľskej gramotnosti realizovaných po celý školský rok vo výchovno-vzdelávacom procese.

  Labyrint

  Dňa 18. 4. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili hudobno-vzdelávacieho socio-patologického programu Labyrint. Zameraný bol
  na závislosti, šikanovanie, priateľstvo... O program sa postaralo združenie Amos. Všetkým sa predstavenie veľmi páčilo, žiaci
  sa zapájali aj svojimi odpoveďami, aj spevom.

  Hviezdoslavov Kubín

  Poézia, próza, zas a znova...

  16. marca 2016 sa v priestoroch obecnej knižnice konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Umeleckého prednesu poézie
  a prózy sa zúčastnilo 15 žiakov našej školy.

  Hodnotil sa výber textu a jeho originalita, hlasová a rečová technika, kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania, správna
  výslovnosť, kontakt s publikom, zacielenosť na poslucháča a presvedčivosť interpretácie.

  Výhercovia v prednese poézie:

  I. kategória:

  1. miesto: Anna Michalková, 4. roč.
  2. miesto: Emma Masariková, 2. roč.
  3. miesto: Agáta Hložníková, 3. roč.
                Amélia Pauková, 4. roč.

  II. kategória:

  3. miesto: Jakub Matiaško, 5. roč.

  III. kategória:

  1. miesto: Zuzana Dobrotková, 7. roč.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!

  Deň Zeme

  22. apríl 2016

  Žiaci našej školy sa aktívne zapojili do celosvetovej akcie konanej ku Dňu Zeme. Vyrábali zaujímavé projekty, vysádzali stromčeky
  v okolí školy, upratovali a skrášľovali okolie.

  Deň narcisov

  15. apríl 2016

  Aj tento rok sme sa zapojili do zbierky na pomoc chorým ľuďom. Žiačky našej školy ponúkali narcisy v obci, vo vestibule školy
  a do zbierky sa zapojila aj naša materská škola. Všetkým darcom aj dobrovoľníkom patrí veľké ďakujem.

  Deň matiek

  Žiaci našej materskej a základnej školy si pripravili pre mamičky a babičky kultúrny program, ktorým chceli spríjemniť
  popoludnie všetkým oslávenkyniam počas druhej májovej nedele. Na jeho príprave pod vedením pani učiteliek sa podieľali
  škôlkari, žiaci I. i II. stupňa. Básničky vystriedal tanec a pesničky. Vystúpenie obohatili žiaci z dramatického krúžku scénkou
  a tanečné umenie predviedli žiaci SZUŠ Volcano.

  Deti na záver obdarovali mamičky kvetom, malým darčekom a vrúcnym bozkom. Veríme, že sa všetkým zúčastneným program
  páčil. Už teraz sa deti tešia, čím nabudúce mamičky prekvapia.

  Múzeum praveku

  Dňa 8. 6. 2016 navštívili žiaci 5. a 6. roč. Múzeum praveku v Bojniciach. Získali vedomosti o živote neandertálcov, ktorí tu žili.
  Videli niekoľko artefaktov, ktoré archeológovia vykopali. Bola to zaujímavá exkurzia.

  Exkurzia do Levíc

  Dňa 1. 6. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v Leviciach – výstava Titanic, tajomstvá vesmíru a vedecká hračka.
  Všetkým sa exkurzia páčila.

  Ukážka práce hasičov

  Dňa 14. 6. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili besedy s príslušníkmu Hasičského a záchranného zboru. Žiaci si mohli aj reálne
  pozrieť vybavenie hasičskej techniky a náradia.

  Poďakovanie stravníkom  Praktické vyučovanie – spolupráca zo SOŠ v Handlovej

  12. 5. 2016 sme sa zúčastnili exkurzie v SOŠ na Lipovej ulici v Handlovej. Majstri odborného výcviku nás oboznámili
  s technológiami a postupmi, ktoré používajú pri praktickej výučbe. Venovali sme sa programovaniu a práci na počítači, zapájali
  sme elektrický obvod, získali sme základy práce na sústruhu. Praktické vyučovanie sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
  s touto školou.

  Rozlúčka s deviatakmi

  28. 6. 2016 sa žiaci deviateho ročníka rozlúčili s našou základnou školou. Poďakovali sa pánu starostovi a pani riaditeľke, ktorí
  sa starajú o chod školy. Slová vďaky patrili aj pani učiteľkám, ktoré ich počas deviatich rokov učili a odovzdávali im svoje
  skúsenosti. Nezabudli ani na mladších žiakov a kamarátov, ktorí našu školu budú ešte navštevovať. Našim absolventom prajeme
  úspech na stredných školách, radosť zo života a úsmev na tvári.

  2016/2017

  Naši predškoláci

  Tešíme sa 5. septembra 2016.

  Otvorenie školského roka  Začiatok nového školského roka

  V pondelok 5. septembra sa po dvojmesačnom oddychu opäť otvorili brány našej školy. Všetkých žiakov, „starých“ i nových,
  slávnostne privítali pani riaditeľka a pán starosta. Obaja popriali deťom v novom školskom roku 2016/2017 veľa úspechov pri
  práci a radosť zo získavania nových poznatkov. Prváčikovia i ostatní žiaci 1. stupňa sa potešili z krásne a veselo zariadených
  priestorov, na žiakov 2. stupňa zase čakali nanovo vymaľované triedy. Všetko je pripravené a je teda najvyšší čas pustiť sa do
  práce. Pripraviť sa! Pozor! Štart!

  Deň čitateľskej gramotnosti

  Čítam, čítaš, číta...

  Vo štvrtok 8. septembra sme v škole odložili pracovné povinnosti. Bol predsa Svetový deň gramotnosti. V rámci zlepšovania
  čitateľskej gramotnosti sme sa teda na chvíľku mohli beztrestne ponoriť do obľúbenej knihy. A tak vyzerala škola krátko po
  deviatej trošku netradične: ticho, pohoda, relax. A všetci sme čítali. Čítali žiaci, čítali učitelia, čítali tety kuchárky, tety
  upratovačky, dokonca aj pán školník. A boli by sme čítali až do konca vyučovania, keby... keby na konci druhej hodiny
  nezazvonil zvonec a netradičnému čítaniu nebol koniec.

  Prežili sme zdravý týždeň

  Zdravie by malo v našom živote patriť medzi najdôležitejšie hodnoty. A starostlivosť oň medzi naše každodenné povinnosti.
  A keďže nám jeden (Svetový) deň zdravej výživy (16.10.) do roka nestačí, urobili sme si v škole hneď celý zdravý týždeň.
  Hovorili sme v ňom o jedle, zdravej životospráve, diskutovali sme o zdravom životnom štýle. Čítali sme, tvorili projekty,
  vyrábali zdravé chuťovky. Ale hlavne sme sa veľa naučili jeden od druhého.

  „Malkáči“ z prvého stupňa si urobili aj farebný týždeň – každý deň vo farbe iného ovocia. Rodičia im prišli prečítať zaujímavosti
  o zdravej výžive, spoznali vitamíny, ktoré ešte nepoznali, a ochutnali aj ovocné dobroty, ktoré pre nich pripravili „veľkáči“.
  Tí okrem toho prezentovali vlastné projekty na témy, ktoré ich v oblasti zdravého životného štýlu najviac zaujímajú.
  A keďže k zdraviu patrí aj zdravie duševné, povedali sme si, že dynamický týždeň zakončíme tzv. „tichým piatkom“ bez
  nadmerného kriku a zvyšovania hlasu.

  Posledný deň pred jesennými prázdninami zanechali žiaci 7. – 9. ročníka školské lavice a išli sa vzdelávať do „terénu“.
  Navštívili nemeckú spoločnosť Gewis v Prievidzi, aby sa dozvedeli niečo o obrábaní kovov a strojárskej výrobe v našom okrese
  a mohli si ju „okukať“ zblízka priamo vo výrobe. Spoločnosť vstupuje do duálneho vzdelávania so strednými odbornými školami.
  Znamená to, že študenti vybraných odborov týchto škôl budú polovicu vyučovania absolvovať priamo v podniku, čo so sebou
  prináša mnohé výhody.

  7. novembra sme s tým istým cieľom navštívili spoločnosť Rübig Prievidza, ktorá sa zaoberá tepelným spracovaním kovov.

  Imatrikulácie prváčikov

  A je to tu! Naše najmladšie školské včeličky už tiež patria do žiackeho cechu! Stalo sa tak 27. októbra, kedy boli slávnostne
  pasované na riadnych žiakov školy. Celá ich malá-veľká imatrikulácia sa niesla vo veselej atmosfére. Ani tento rok nechýbala
  zábava, detská radosť, odmena i drobnosť na pamiatku. Aby deti ani po rokoch nezabudli, že v roku 2016 ZAČÍNALI...

  Jeseň v škole

  Jeseň zavítala nielen do hôr a záhradiek, ale aj do školských lavíc. V rámci výtvarnej výchovy, výtvarného krúžku a aktivít
  v školskom klube detí vytvorili šikovní žiaci veselé výrobky s jesenným motívom. Tie zdobili vstupnú chodbu školy
  v mesiacoch september, október. Obdobie tekvičiek, duchov a strašidiel ukončili deti zo školského klubu 11. novembra
  Halloween – večierkom s prezentáciou vlastnoručne vyrobených masiek.

  Boli sme medzi stredoškolákmi

  Žiaci našej školy, ktorí majú záujem študovať v Strednej odbornej škole Handlová, si 23. novembra mohli pozrieť, ako
  vyzerá také ozajstné stredoškolské vyučovanie. Podľa záujmu o jednotlivé odbory boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna
  z nich si pozrela a trošku aj vyskúšala praktické vyučovanie v technických odboroch elektrotechnika, mechatronika
  a strojárstvo, druhá si pokonverzovala v angličtine v triedach bilingválnej obchodnej akadémie. Za 3 vyučovacie hodiny
  sa toho naši žiaci síce veľa nenaučili, no na to najdôležitejšie stihli prísť: STREDNÁ ŠKOLA JE BOJ, ale kto chce
  víťaziť, musí bojovať a nevzdávať sa.

  Prišiel k nám Mikuláš

  Túlal sa, túlal, až sa 6. decembra zatúlal aj pod jeden veľký kopec v Ráztočne. Prehodil veľké vrece na druhé plece a šup hore.
  A rovno do školy, aby potešil aj našich žiakov. Mik – Mik – Mikulááááš!

  To bolo radosti, keď anjel s čertom zvestovali v triedach, že už je takmer za dverami.

  To bolo radosti, keď vošiel do školy a rozsvietil vianočný stromček.

  To bolo radosti, keď deti za pesničky a básničky dostali od neho sladkú odmenu.

  A keďže sa Mikuláš v Ráztočne cítil veľmi dobre, nikam sa neponáhľal. Zostal spolu s anjelmi i čertom medzi deťmi z prvého
  stupňa a miesto učenia sa im postaral o skvelú zábavu.

  Vianočná prezentácia školy

  V čase adventu, keď sa vianočná nálada už naplno vkráda do našich domovov i sŕdc, vkradla sa i do našej školy. Po dlhých
  prípravách a tréningu sa deti našej školy predstavili svojim rodičom, príbuzným a známym 12. decembra v rámci Vianočnej
  prezentácie školy. A veru bolo čo prezentovať – humorné slovo, spev, tanec, hru na hudobných nástrojoch i ľudové zvyky
  a tradície. Hostia si mohli pozrieť prezentáciu fotografií zo školských akcií, tvorivé práce našich šikovníčkov, podebatiť
  pri vianočnom punči či voňavom koláčiku. A prežiť príjemné popoludnie s nádychom vianočnej pohody.

  Trošku iná telesná výchova

  Hodiny telesnej a športovej výchovy nemusíme v zime vždy tráviť v telocvični. Toto ročné obdobie ponúka veľa možností,
  ako si ho vychutnať a pritom sa venovať zdravej pohybovej aktivite. A tak sme jedného dňa prišli na klzisko. Deti hovoria:
  "Najlepšia telesná". A tak sme tam boli vždy, keď sa dalo.

  Žiaci prvého stupňa na konci svojho snaženia získali potvrdenie o absolvovaní základného korčuliarskeho výcviku. A tí starší,
  skúsenejší, si zase užili dostatok pohybu i zábavy na čerstvom vzduchu.

  Hodiny tanečnej výchovy

  Nesedíme a neťukáme do klávesníc. Komunikujeme spolu tvárou v tvár - slovami, rečou tela i tancom. Lebo ten vyjadruje to,
  na čo slová nestačia....

  V rámci hodín, ktorých náplň si môže škola určiť sama, si naša škola vybrala to, čo je dôležité, zmyslupné, efektívne,
  zábavné a trendy - teda POHYB. A v rámci neho aj hodiny TANEČNEJ VÝCHOVY. S profesionálnym, veľmi ľudským
  a pedagogickým prístupom ich vedie skúsená tanečníčka Daška Ďurčovičová. Výsledky jej práce v škole i v škôlke sme
  mali možnosť vidieť už na Vianočnej prezentácii školy.

  Vyučovanie na prvom stupni

  Aj v malej škole musia deti podávať veľké výkony

  Ak si myslíte, že v malej škole je málo učenia, mýlite sa. Nároky na žiaka sú presne také isté ako vo väčších školách.
  Alebo dokonca ešte väčšie. V malom kolektíve sa totiž žiaci „nezašijú“. Sú stále sledovaní, kontrolovaní,
  „bombardovaní“ otázkami. A tak musia byť neustále v strehu a v plnom pracovnom nasadení. Vydýchnuť si môžu
  až pri relaxačných chvíľkach alebo cez prestávku. Častým spestrením vyučovania na prvom stupni sú činnosti, v ktorých
  deti vidia nielen poznávanie, ale aj hru a zábavu. Pokusy, hra na hudobnom nástroji, pohybové aktivity či práca
  s počítačom a hneď sa nám učí o čosi ľahšie a s chuťou.

  Domáca príprava v škole

  Vieme, aké náročné je niekedy pre rodičov písať s deťmi domáce úlohy. Po práci, v únave, v nie dobrej nálade. Aj tu
  sa naša škola snaží vyjsť rodičom v ústrety. Žiaci 1. stupňa majú možnosť pripravovať sa na ďalší školský deň pod
  vedením kvalifikovaných učiteliek. Tie si deti poobede vyzdvihnú v školskom klube a odvedú si ich do triedy. Tu
  sa im individuálne venujú a urobia s nimi to, čo by inak mali s nimi robiť rodičia. Tí doma už len doladia zostatok
  a rodinka môže spoločne oddychovať.

  Deťom sa písanie domácich úloh v škole veľmi páči, nielen preto, že už majú doma od nich „pokoj“, ale aj preto, že pokiaľ
  niečomu na hodine nerozumeli alebo im niečo dôležité uniklo, pani učiteľka im to v rámci poobedňajšej prípravy objasní,
  zopakuje, príp. opätovne vysvetlí.

  Hviezdoslavov Kubín

  Týždeň pred jarnými prázdninami sa v našej škole konali triedne kolá v prednese poézie a prózy v rámci súťaže
  Hviezdoslavov Kubín. Najlepší recitátori postúpili do školského kola, ktoré sa uskutoční 8. marca 2017 o 14.00
  v obecnej knižnici v Ráztočne. Všetkých rodičov srdečne pozývame na túto recitačnú súťaž. Istotne počas nej
  nezabudneme ani na všetky ženy, ktoré majú v tento deň sviatok.

  Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik

  V dňoch 6. - 10. februára 2017 sa uskutočnil Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov
  našej školy. Premiérovo sme denné dochádzanie na Rematu zamenili za celotýždňový pobyt v lyžiarskom stredisku
  v Jasenskej doline. Tento kurz sa uskutočnil aj vďaka účelovo viazanej štátnej dotácii. Na toto zimné stredisko máme
  všetci len tie najlepšie spomienky a odnášame si odtiaľ veľa krásnych zážitkov.

  Hviezdoslavov Kubín

  Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  8.marca sa v obecnej knižnici v Ráztočne uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Z triednych kôl do neho postúpilo 14 najlepších recitátorov. Nesúťažne sa predstavili
  aj dve šikovné recitátorky z prvej triedy. A keďže súťaž pripadla na Deň žien, venovali sme toto podujatie aj všetkým
  žienkam. Miesto kvietku sme im však darovali kúsok recitačného umenia v podaní ich ratolestí. Zo školského kola,
  ktoré sa nieslo v príjemnej zábavnej atmosfére, porota posunula do okresného kola dve najlepšie recitátorky, jednu
  z prvého a jednu z druhého stupňa. Obe predniesli veselé prozaické príbehy a získali si sympatie publika. Dúfame, že
  podobne pobavia porotu aj na okresnom kole v Prievidzi.

  Zápis do materskej školy

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do našej materskej školy, že zápis prebieha priebežne.
  Zapísať deti a informovať sa môžete priamo v materskej škole, resp. u riaditeľky školy denne od 7.00 do 16.00.
  Ďakujeme za prejavenú dôveru.

  "Workshopovanie" o zdraví a tanci v MŠ

  17.marca škôlkari spolu s rodičmi absolvovali jednu milú, poučnú a zároveň veľmi zábavnú hodinku s pani
  učiteľkou Daškou Ďurčovičovou, ktorá u nás učí tanečnú výchovu. V rámci svojho voľného času a bezplatne prišla
  popoludní do MŠ, aby nám povedala niečo o vplyve tanca na zdravie dieťaťa. Hovorili sme o správnom držaní tela,
  správnom dýchaní či životospráve, o sile vôle a formovaní charakteru. Vďaka praktickým cvičeniam sa deti a rovnako
  aj rodičia naučili mnoho dobrých spôsobov, ako žiť zdravšie a športovať efektívnejšie.

  Ľahšie školské tašky

  Od 3.apríla 2017 si naši druháci, tretiaci a štvrtáci nemusia nosiť z domu do školy učebnice. Z dôvodu nízkeho počtu
  žiakov si v týchto ročníkoch môžeme dovoliť poskytnúť deťom jednu sériu učebníc na doma a druhú na prácu v škole.
  „Cestovanie“ učebníc v ťažkých školských taškách bude mať teda aspoň na čas pauzu. Aj to je výhoda malých kolektívov
  v našej škole.

  Nocovanie v škole

  Hovorí sa, že každá noc má svoju moc. A taká, ktorú môžu deti stráviť v škole, má nielen moc, ale aj veľké čaro.
  Priam rozprávkové. A presne taká bola Noc s Andersenom v základnej škole v Ráztočne.

  Škola sa do medzinárodného projektu zapojila už šiestykrát. A tak sa 31. marca popoludní začali školské chodby
  zapĺňať deťmi túžiacimi prežiť noc s knihou a o knihe. Tento rok zažilo Noc s Andersenom približne 10 400
  slovenských detí, z ktorých 69 bolo z Ráztočna. Tu sa „čitateľská noc“ niesla v znamení Andersena, Dobšinského
  a Heviera. Traja páni detského rozprávkového sveta sprevádzali aktivity detí po celú noc.

  Nočný maratón s knihou otvoril starosta Ráztočna Ivan Škrteľ, ktorý deťom prečítal rozprávku O troch grošoch
  od Pavla Dobšinského. Ušká, ktoré pozorne počúvali, a hlávky, ktoré si veľa pamätali, využili potom svoje poznatky
  o rozprávke pri večernej „kvízhre“ v areáli školy. Tú si pre žiakov prvého stupňa pripravili ich starší spolužiaci. Okrem
  nej sa všetci „andersenovci“ navzájom zabávali aj inými tvorivými aktivitami. Nechýbalo hľadanie knihy v tme, nočný
  „baterkový“ pochod, dramatizácia rozprávky, spoločná kresba či individuálne čítanie obľúbenej knihy. Príjemným
  spestrením podujatia bolo vystúpenie Borisa Kováča, umeleckého riditeľa Divadla Hotel Maria z Banskej Bystrice,
  ktorý zábavným spôsobom a priamou spoluprácou s divákmi ukázal žiakom spôsoby správneho vnímania slov
  či celých umeleckých obrazov. Ale to ešte ani zďaleka nebolo všetko. Čitateľské aktivity striedali aktivity
  pohybové – futbal, vybíjaná, stolný tenis. Športovým vrcholom noci sa stal určite polnočný futbal, na ktorý
  sa „veľkáči“ tešili už dva týždne dopredu.

  Detská duša bola nasýtená, ale bruško tiež. O zdravé ovocné občerstvenie i sladké maškrty na dobitie energie sa postarali
  ústretoví rodičia a pani kuchárky. A hoci bolo aktivít neúrekom a dôvodov na únavu ešte viac, niektorí vytrvalci dodržali
  svoje predsavzatie - nespali a „andersenovali“ až do rána.

  Všetci účastníci Noci s Andersenom získali pamätný preukaz, ktorý škole poslal jej samotný organizátor – knižnica
  BBB v Uherskom Hradišti. Táto drobnosť im bude pripomínať čas, keď boli v škole až do rána a ... výnimočne
  im to vôbec neprekážalo.

  Otvorené hodiny na prvom stupni

  Býva zvykom, že skôr, ako predškoláci absolvujú zápis do 1.ročníka a zasadnú do školských lavíc, majú možnosť urobiť
  si jednu malú „generálku“. Počas otvorených hodín si totiž môžu vyskúšať, aké je byť chvíľku „skoroprvákom“. Túto
  možnosť využili predškoláci z Jalovca i z Ráztočna. Priamo na vyučovaní v našej škole si testovali svoje znalosti
  a zručnosti, aby zistili, či už sú na veľkú školu pripravení a môžu ísť od septembra naostro!

  Zápis detí do 1. ročníka

  V pondelok 3.apríla prebiehal v našej škole zápis detí do prvého ročníka. Je to deň, na ktorý sa mnohí predškoláci tešia.
  Pri vstupe do triedy plnej úloh však akosi zvážneli. Akoby si uvedomili dôležitosť chvíle a sústredili sa na podanie čo
  najlepšieho výkonu. Túžba dokázať, že sú titulu prváčika naozaj hodní, ich hnala vpred. A tak prekonali aj prvotnú
  trému a snažili sa ukázať, ako sa vedia dobre orientovať v priestore, ako poznajú farby, zvieratá, čísla, akí sú kamaráti
  s farbičkami a čo všetko sa dokážu naučiť naspamäť. V príjemnej atmosfére sa okrem iného zoznámili aj s prostredím
  triedy i pani učiteľkou, ktorá bude budúci školský rok ich školskou mamou.

  Zápis prvákov 2017

  Deň Zeme

  Jaj, ten apríl 22, to je ale deň!

  Sviatok totiž oslavuje naša krásna Zem.

  Byť s ňou priateľ vždy a stále je náš veľký sen,

  chrániť ju a zveľaďovať chceme s láskou len.

  Ako moc ju radi máme, vravieť nemusíme,

  vlastnou prácou o jej krásach chodby zaplníme.

  A na dvore pred školičkou stromček zasadíme,

  nech sa z neho cestou domov veľmi potešíme.

  Majáles  Deň matiek

  Oslávili sme Deň matiek

  14. mája sa ženy, žienky, maminky i babinky stretli v dome kultúry, aby si spoločne posedeli, zabavili sa, ale hlavne spolu
  oslávili Deň matiek. Obec Ráztočno sa postarala o priestory a pohostenie, naša škola zase o kultúrny program. Pohodové
  sviatočné popoludnie v príjemnej atmosfére malo všetkým pripomenúť, aké výnimočné miesto zastávajú v našich životoch
  NAŠE MAMY. Ale nielen ony. Kvietok a slová vďaky si v tento deň zaslúžia aj všetky ostatné žienky, ktoré to s nami
  niekedy tiež vedia „AKO MAMA“.

  Tetušky, ktoré nám pofúkajú odreté kolená ako mama.

  Susedky, ktoré nás na ulici pohostia voňavými koláčikmi ako mama.

  Pani učiteľky, ktoré sa s nami radujú i trápia ako mama.

  Kamarátky, ktoré nás v ťažkých chvíľach objímu ako mama.

  Týmto i ďalším „iným mamám“, ktoré v živote stretávame, patrí naše ĎAKUJEME.

  Družstvo mladých zdravotníkov

  Naši malí veľkí zdravotníci na okresnej súťaži

  Sú mladí, zvedaví a učenliví. Chcú poznať ľudské telo, starať sa oň a naučiť sa mu pomáhať. A preto navštevujú
  zdravotnícky krúžok pod vedením p. uč. Ťapušíkovej. A pod jej vedením sa pravidelne každý rok zúčastňujú súťaže
  DRUŽSTVO MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV. Získali v nej už niekoľkokrát prvé miesto, a tak si aj tento rok išli overiť
  svoje schopnosti.

  17. mája sa naši „zdravoťáci“ v Prievidzi stretli so silnou konkurenciou, aby si zmerali sily vo vedomostných a praktických
  disciplínach. V záverečnom bodovaní skončilo družstvo žiakov 3.-5. ročníka na 4. mieste z ôsmich, pričom z celkového
  počtu 105 bodov stratilo len 6. Družstvo žiačok 7.-9. ročníka obsadilo v konkurencii 19 družstiev 3. miesto so stratou
  len 4 bodov z 240.

  Blahoželáme nielen ku krásnemu úspechu, ale aj k bohatým vedomostiam a zručnostiam, ktoré žiaci získali vďaka
  zodpovednej príprave.

  Majáles

  K máju patrí Majáles

  Máj je lásky čas. Ale i tanca čas. S týmto mesiacom sa totiž spájajú nielen májové bozky, ale aj májové veselice.
  A obec Ráztočno nie je výnimkou. Už tretí rok Rada rodičov pri našej základnej škole a pár obecných nadšencov
  organizujú v dome kultúry májovú zábavu pre celú obec. 27. mája sa v príjemnom prostredí domu kultúry, s dobrou
  hudbou a zábavným programom zabávalo viac ako 100 ľudí, ktorí okrem iného prišli podporiť aj vzdelávanie v obci.
  Výťažok z tomboly totiž organizátori každoročne venujú práve našej škole. Ďakujeme.

  Deň pre rodinu a školu

  Deň pre rodinu a školu – takýto názov sme vymysleli pre spoločnú turistickú vychádzku učiteľov, žiakov, rodičov
  i priateľov školy. Príležitostí na to, aby sme sa všetci spolu stretli v neformálnej atmosfére, je totiž počas roka veľmi málo.
  A tak sme sa 31.mája v rámci cvičenia na ochranu života a zdravia vybrali spolu so všetkými, čo mali chuť pridať sa k nám,
  do prírody. Naše kroky viedli najskôr k partizánskym bunkrom, kde sme si pripomenuli obdobie SNP. Odtiaľ sme sa vrátili
  do Suchého. V dobrom počasí a pohodovej atmosfére sme si príjemne oddýchli. K dobrému relaxu prispelo aj občerstvenie,
  ktoré zabezpečil obecný úrad a prichystali naše pani kuchárky. Ďakujeme.

  Deň detí

  Deň detí v našej škole

  Všetky deti si zaslúžia byť obdarované. A ich spoločný sviatok, Deň detí, je na to veľmi vhodná príležitosť. Nielen
  materiálne dary či veľké oslavy musia byť krásnym darčekom. Aj inak prežité vyučovanie, kedy sa neskúša, nepíšu
  sa písomky a deti majú pripravený zábavný program, môže ich srdcia potešiť. A tak tomu bolo aj 1. júna v našej škole.
  Vlastne v okolí školy. Areál sa už o 9.00 zaplnil atrakciami najrôznejšieho druhu, ktoré si starší spolužiaci pripravili pre
  svojich mladších spolužiakov. Na svoje si prišli športové typy, šikovné hlavičky i zruční majstri. A ani škôlkari sa nedali
  zahanbiť. Príjemné dopoludnie strávené na slniečku sme zakončili veselým divadelným predstavením „Cisárove nové šaty“.

  Celý týždeň sme sa hýbali a hýbali a hýbali

  Áno, presne tak, naša škola sa v týždni od 29.mája do 2. júna rozhýbala viac ako inokedy. Zapojila sa do akcie MOVE
  WEEK, teda Týždeň v pohybe. A tejto myšlienke sme prispôsobili aj program v škole. Vyučovanie každé ráno začínalo
  nielen pravidelnými rozcvičkami hláv, ale aj celého tela. V utorok sme si užili bežecké disciplíny, v stredu turistickú
  vychádzku spolu s rodičmi, vo štvrtok športovo-zábavné aktivity v rámci osláv Dňa detí a v piatok sme si v ŠKD
  dopriali tancovačku. Týždeň s nenápadným spolužiakom „Pohybom“ bol naozaj fajn.

  Vážení rodičia!

  Deti, ktoré chcete odhlásiť zo stravy v dňoch

  28.6.2017, 29.6.2017

  a

  30.6.2017

  je potrebné nahlásiť

  do 26.6.2017 do 9.00 h.

  Po tomto termíne nie je možné dieťa odhlásiť.

  Tel: 0948606669, 0908226081

  Ďakujeme za pochopenie.

  Žiaci základnej školy sú

  dňa 30.6.2017 zo stravy odhlásený.

  Úspechy školy v športe

  Úspechy školy v športových súťažiach

  Sme síce malá škola, ale aj v takej sa nájdu talentované deti, napr. aj v oblasti športu. Počas školského roka sme sa zúčastnili
  viacerých súťaží a získali pekné umiestnenia. Z nich tie najkrajšie boli:

  - 2. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise

  - umiestnenia na Handlovských športových hrách:

  1. miesto v behu na 600m - žiačka 7. ročníka
  2. miesto v hode kriket. loptičkou – žiačka 8. ročníka
  1. miesto v hode kriket. loptičkou – žiak 8. ročníka
  2. miesto v behu na 50m – žiačka 2. ročníka
  2. miesto v behu na 400m – žiačka 2. ročníka

  - 4. miesto v behu na 600m na Letnej olympiáde – žiačka a žiak 7. ročníka.

  Naši športovci svojimi výkonmi opäť potvrdili, že to, že sme malí, ešte neznamená, že nič nedokážeme.

  Dramatizácia

  Slobodu tvorivosti

  Tvorivých úloh zo slovenčiny dostali naši deviataci v tomto školskom roku niekoľko. Najskôr si vždy trošku pofrfľali,
  ale potom vždy zabrali a z ich prezentácií nakoniec vyšla vždy príjemná a veselá hodina. Tou úplne poslednou „tvorivkou“
  bola ich vlastná dramatizácia Shakespearovej tragédie Rómeo a Júlia. Obe triedne skupiny, Čučoriedky (dievčatá) aj
  Hráškovia (chlapci) predviedli natoľko moderné spracovanie, že z tragédie bola nakoniec komédia. ? (Iné sa ani nedalo
  čakať od tejto veselej partie). Víťazkami „Gréckych dvorných hier“ sa síce stali zodpovednejšie dievčatá, ale zabavili sme
  sa všetci. A o to predsa išlo. Zahodiť memorovanie a povoliť uzdu tvorivosti a zábave.

  Odmena na konci školského roka

  Celý školský rok sme sa veľa učili a aj sme sa veľa naučili. A svoju cestu poznávania sme na jeho konci zavŕšili poznávacím
  zájazdom do Budapešti. Jednoducho, dopriali sme si po tvrdej práci pekný výlet. Navštívili sme Tropikárium a mesto ako
  na dlani sme si pozreli z vyhliadkového miesta Citadela. Obecnému úradu Ráztočno touto cestou ďakujeme za finančný
  príspevok, vďaka ktorému sme mali možnosť vidieť veľa krás za málo peňazí.

  Posledný tanec

  Prvý rok tanečnej výchovy v našej škole bol veľmi vydarený. Niektoré deti síce začínali veľmi neisto, no postupne si
  vďaka citlivému vedeniu p.učiteľky Dašky Ďurčovičovej tanec našiel miesto v ich srdiečkach. O tom, že si počas roka
  každý z nich našiel v tanci svoj štýl a aj istý druh zábavy a relaxu, svedčila i posledná vyučovacia hodina tanečnej
  výchovy. Decká sa počas nej poriadne uvoľnili, vybláznili a ukázali svoje tanečné kreácie. Miesto vysvedčenia či
  medaily získali „srdce tanečníka“ a traja „najtanečnejší tanečníci“ aj symbolický pohár. Ale... všetci boli výborní.
  Takže si budúci rok hádam dajú aj „druhý level“.

  Zvieratká v škole

  Posledný týždeň v školskom roku, keď už je dobojované, máme trošku času aj na aktivity, ktorým sme sa počas roka nemohli
  venovať. A tak si deti z prvého stupňa priniesli do školy svojich domácich miláčikov. A o zábavu bolo postarané.

  Rozlúčka s deviatakmi

  Bolo ich dvanásť

  Rozlúčili sa oni s nami,

  rozlúčili sme sa my s nimi.

  Ďalej kráčajú vlastnou cestou,

  hľadajúc si správne miesto.

  2017/2018

  Otvorenie školského roka
  O Z N A M :

  Strava v školskej jedálni sa začína vydávať nasledovne:

  Deti MŠ a cudzí stravníci od 4. septembra 2017

  Žiaci ZŠ od 5. septembra 2017

  Cena stravnej jednotky:

  Materská škola:

  - desiata, obed a olovrant          1,27 €/deň

  a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

  Základná škola:

  - žiaci 1. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov)          1,09 €/obed

  a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

  - žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov)          1,16 €/obed

  a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

  Cudzí stravníci:

  2,80 €/obed

  Záujemcovia sa môžu náhlásiť telefonicky na číslach:

  0948 60 66 69

  0908 22 60 81

  Otvorenie školského roka 2017/2018

  Tak už to začalo... :) Po dvoch mesiacoch oddychu žiaci znova prekročili prah školy a svojich tried. Pani riaditeľka
  všetkých privítala svojím príhovorom. Zvlášť sa však prihovorila prvákom a deviatakom. Prváci si zaspievali pieseň,
  ktorú ich ako predškolákov naučili pani učiteľky v MŠ a tiež sme si všetci zaspievali aj našu školskú hymnu. Po
  príhovore pána starostu sa žiaci stretli so svojimi triednymi pani učiteľkami vo svojich triedach. Všetko je
  pripravené, môžeme začať... :)

  Aj takto sa dajú učiť písmenká

  Aj takýmto zábavným spôsobom sa učia v našej škole prváci písať písmenká. Veď predsa nemusí to byť stále len zošit,
  pero, farbičky... Písmenká sa dajú vytvárať zo špajdlí alebo písať do múky. Táto jednoduchá aktivita prináša deťom
  veľa radosti. Veď pod ich malými prštekmi sa objavujú prvé písmenká. Rozvíja sa tak ich predstavivosť, tvorivosť,
  jemná motorika i záujem o písanie. Tak nech im táto radosť z písania vydrží čo najdlhšie :)

  Aktivity školy za september

  Ako na každej škole, aj na tej našej robíme počas školského roka rôzne aktivity. Sú zamerané nielen na prehĺbenie
  naučených vedomostí, ale najmä na oživenie „školského života“. Aby to celé nebolo len o učení, ale aby to učenie
  bolo radostné, popretkávané peknými zážitkami z rôznych akcií.  Jesenná výzdoba

  Jeseň je veľmi pekné ročné obdobie. Príroda svojou prípravou na zimný spánok hýri všetkými farbami: zelenou, hnedou,
  žltou, červenou a ich rôznymi odtieňmi. A jesenné plody... všade ich je dosť. Gaštany, tekvice, jablká, lístie, škrupinky,
  konáriky... Vďaka šikovným ručičkám našich žiakov vznikla v našej škole krásna jesenná výzdoba. Aj takto milo sa dá
  využiť voľný čas a tvorivosť detí.

  Zmena pri odhlasovaní respektíve prihlasovaní zo stravy v školskej jedálni.

  Zmena platí od 25. októbra 2017 a to nasledovne:

  Odhlásiť, respektíve prihlásiť

  na pondelok je možné do piatku do 9.00 hod.

  na utorok do pondelka do 9.00 hod.

  na stredu do utorka do 9.00 hod.

  na štvrtok do stredy do 9.00 hod.

  na piatok do štvrtku do 9.00 hod.

  Príklad: na pondelok 6.11.2017 je možné odhlásiť respektíve prihlásiť sa do piatku 3.11.2017 do 9.00 hod.

  Hudba spája

  V rámci mesiaca úcty k starším sme 26. 10. 2017 v škole mali hudobno-výchovný program pod názvom „Hudba spája“.
  Bolo to veľmi pekné a poučné. Známe piesne, ktoré sme si mohli všetci zaspievať, sa striedali s hovoreným slovom
  výchovného charakteru. A že sa to všetkým páčilo, dokazuje aj to, že kým si veľkáči pospevovali, naši prvostupniari
  vyskočili zo stoličiek a celkom spontánne začali tancovať. Ako super sa vedia tie deti baviť! :)

  Burza práce

  Žiaci 8. a 9. roč. sa 19. 10. 2017 zúčastnili v Športovej hale v Prievidzi „Burzy práce“. Mali možnosť dozvedieť sa viac
  o pracovných príležitostiach a možnostiach štúdia na stredných školách, ktoré prezentovali svoje odbory a svoju činnosť.
  Mohli tak získať odpoveď na otázku, pre akú strednú školu sa rozhodnúť.

  Hovorme o jedle

  Aj naša škola sa zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorá sa uskutočnila od 16. do 20. 10. 2017.
  V škole sme robili rôzne aktivity, napr. žiaci z 1. stupňa sa každý deň obliekli do inej farby – podľa vyhlásených aktuálnych
  tém. Na každej vyučovacej hodine sme sa venovali jednotlivým témam. Aby sme naše zdravie ešte viac upevnili, pridali sme
  k aktivitám aj pohyb – „Cvičí celá škola“. Čitateľskú gramotnosť sme si rozvíjali aktivitou „Číta celá škola“. V rámci
  výtvarnej výchovy sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže.

  Hodina biológie

  „Povedz mi to a ja to zabudnem, ukáž mi to a ja si to zapamätám, nechaj ma to urobiť a ja to pochopím.“ (B. Franklin) ...
  Aj takto môže vyzerať hodina biológie.

  Imatrikulácia prvákov

  Dva dni pred jesennými prázdninami naši prváci zložili sľub a stali sa tak riadnymi žiakmi našej školy.

  Divadelné predstavenie Polepetko

  Divadelné predstavenie Polepetko, ktorého sme sa zúčastnili 6. decembra, bolo nádherné, plné humoru, radosti... a malo
  aj svoju myšlienku: „Čím viac lásky dáme, tým viac dostaneme.“ Ďakujeme.

  Mikuláš v našej škole

  Ako sme 6. decembra čakali na Mikuláša a nakoniec sme sa ho dočkali... Aká to len bola radosť!

  Týždeň v športovom oblečení

  Týždeň od 27. novembra do 1. decembra sme sa učili v športovom oblečení, každé ráno sme vyučovanie začínali rozcvičkou
  a aj v rámci vyučovania sme si rozprávali o vhodnom oblečení pre rôzne príležitosti.

  Vianočný turnaj vo florbale

  28. 12. 2017 sa v Handlovej uskutočnil vianočný turnaj vo florbale O pohár riaditeľky CVČ. V kategórii mladší žiaci
  obsadili naši žiaci 3. miesto, v kategórii starší žiaci tiež obsadili naši žiaci 3. miesto. Žiakom srdečne blahoželáme!

  Prezentácia k ľudským právam

  13. 12. 2017 si žiačky 8. roč. pripravili pre všetkých žiakov krátku prezentáciu k ľudským právam. Žiaci sa mohli
  dozvedieť, nielen aké majú práva a povinnosti, ale aj ako si treba vážiť, že máme prístup k vzdelaniu a žijeme
  v slobodnom štáte.

  Vývoj ľudových hudobných nástrojov

  30. januára 2018 sme v našej škole mali hudobné predstavenie, v ktorom sme sa dozvedeli o vývoji ľudových hudobných
  nástrojov. Zúčastnili sa ho nielen žiaci I. a II. stupňa, ale aj naši predškoláci z MŠ. Predstavenie bolo zábavné, poučné
  a podané veľmi zaujímavým spôsobom.

  2% daní pre Základnú školu s materskou školou Ráztočno

  Priatelia školy, ďakujeme za dôveru všetkým, ktorí ste poskytli základnej škole s materskou školou 2% daní v minulom
  roku. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli uhradené nové školské lavice, ktorými sú vybavené už všetky triedy
  školy, učebné pomôcky na telesnú výchovu a divadelné predstavenie pre deti materskej a základnej školy. Rodičovské
  združenie sa aj tento rok uchádza o 2% Vašich daní. Získané finančné prostriedky sa plánujú použiť na skvalitnenie
  vyučovacieho procesu nákupom moderných učebných pomôcok a na úpravy v okolí školy.

  Údaje o prijímateľovi:

  Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou

  Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

  Právna forma: občianske združenie

  IČO: 173196170815

  Postup pri poukázaní 2% daní je nasledovný:

  1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

  a) tlačivo - vyhlásenie získate na stránke obce, na stránke školy, priamo v škole,

  b) vyplnené tlačivo je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

  2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

  Pozvánka na Hviezdoslavov Kubín  Praktické vyučovanie prvouky

  Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

  Sme radi, že aj medzi našimi žiakmi je veľa tých, ktorí majú úctu k slovenskému jazyku. Marec je mesiacom knihy, a pri
  tejto príležitosti sa konajú súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo literárnej súťaže nám
  odhalilo, aké talenty máme v škole. Žiaci, ktorí sa nezľakli sily umeleckého slova, ktorí so svojimi rodičmi, pani učiteľkami
  cvičili a čarovali so slovíčkami, predviedli svoje schopnosti a nadanie v školskom kole súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN,
  dňa 8. marca 2018. Súťaž sa konala v obradnej sieni Obecného úradu v Ráztočne a jej súčasťou bol aj krátky program pri
  príležitosti sviatku všetkých žien MDŽ.

  Projektová práca z nemeckého jazyka

  Skupina žiakov z 5., 6. a 7. ročníka prezentovali svoje práce na tému: „Ja a môj priateľ.“ Žiaci z 8. triedy si urobili projektovú
  prácu, kde opisovali svoj vzťah k pozeraniu televízie. Prezentácia dopadla výborne, svoje práce si žiaci vystavili v triede.

  Noc s Andersenom

  23. 3. 2018 - 24. 3. 2018

  od 15:00 h do 8:00 h  Otvorená hodina pre predškolákov z MŠ Jalovec: „Z každého rožka troška“

  Ráno 14. marca 2018 sme netrpezlivo očakávali príchod predškolákov z MŠ Jalovec. A dočkali sme sa! Ukázali sme
  im, ako píšeme, čítame, dokonca aj ich sme zapojili do riešenia úloh. Veríme, že sa im v našej škole páčilo.

  Otvorená hodina etickej výchovy pre predškolákov

  19. marca 2018 sa naši budúci prváci prišli pozrieť na hodinu etickej výchovy. Hravou formou sa zoznámili s budúcimi
  spolužiakmi, ktorí ich obdarovali malým darčekom.

   zapisnylistokdo1roc2018.pdf (95k) 28.3.2018 11:30 v.1

  Noc s Andersenom

  Dňa 23. 3. až 24. 3. 2018 sa po siedmykrát konala na našej škole Noc s Andersenom. Do projektu sme sa zapojili ako jedna
  zo 240 škôl v rámci Slovenska. Žiaci si domov odniesli množstvo skvelých zážitkov. Mobilné planetárium nám predstavilo
  vesmír a našu planétu. Ockovia prečítali rozprávku Cínový vojačik, ktorá v tento deň oslavovala svoje 180-te narodeniny.
  Predstavu o vojačikovi deti zhmotnili nakreslením plagátu. Umenie vystriedalo dobrodružstvo. Hľadanie ukrytej knihy
  žiakov premenilo na detektívov, nočný pochod s baterkami na nebojácnych hrdinov. Športové výkony museli podať
  o polnoci pri futbale a vybíjanej. Hľadať stratený poklad zvládli v skorých ranných hodinách druhostupniari bez
  problémov. Rozprávaním nielen o knihách sa okračovalo až do rána. O občerstvenie sa postarali sponzori: Rema
  (Remeň Štefan, Prievidza), Eden (Machovič Ján, Krupina), COOP Jednota SD, rodičia (koláče).

  Deň Zeme

  23. 4. 2018 sme si sadením lipy uctili 100. výročie vzniku prvej ČSR. Zároveň sme si pripomenuli Deň Zeme.
  Cieľom všetkých sprievodných aktivít je pripomenúť si závislosť života od cenných darov Zeme, ktoré je potrebné
  chrániť. Žime v hesle: „Chráňme si našu planétu.“

  Zápis prvákov

  Trávenie prestávok

  Školský areál poskytuje našim žiakom pekný priestor na trávenie veľkých prestávok.

  Výrobky žiakov z recyklovateľných materiálov

  Exkurzia Levice Atlantis Center

  30. 4. 2018 sme celá škola išli do Levíc na exkurziu do Atlantis Center. Žiaci I. stupňa sa zúčastnili programov Vesmír
  a Dinosaury, žiaci II. stupňa oboznámili s technickými vynálezmi 21. storočia (drony, simulátory, hoverboardy)
  a s vývojom zemegule. Všetci sme si pozreli zaujímavé interaktívne exponáty. Každý dostal aj malý darček.

  Beseda

  2. 5. 2018 sa uskutočnila beseda s príslušníkom armády, vojakom vo výslužbe, pplk. Ing. T. Čičmancom.

  Deň matiek

  Dňa 13. 5. 2018 sa v kultúrnom dome uskutočnil program pri príležitosti Dňa matiek. Program si s láskou pripravili deti
  MŠ, žiaci prvého a druhého stupňa ZŠ. Mamičkám zatancovala aj tanečná skupina Volcano a predstavil sa aj divadelný
  odbor ZUŠ.

  Škola v prírode

  Žiaci I. st. sa zúčastnili školy v prírode na chate Kollárová pri Ostrom Grúni. Ešte dlho budú spomínať na prežité
  chvíle v prekrásnom horskom prostredí. Utužili sa staré priateľstvá a nadviazali sa nové so žiakmi z inej školy. Dlho
  nezabudnú na úžasné animátorky, ktoré sa im postarali o zaujímavý program. Učitelia mali možnosť spoznávať žiakov
  aj mimo školského prostredia.

  Družstvo mladých zdravotníkov

  Dňa 22. 5. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej súťaže Družstiev mladých zdravotníkov. Dve družstvá 1. a 2. stupňa
  si zmerali svoje vedomosti a zručnosti s ostatnými družstvami, pričom sa im podarilo získať popredné miesta.

  Partizánske bunkre

  Dňa 31. 5. 2018 sa v spolupráci s obecným úradom uskutočnila praktická časť prierezovej témy Ochrana života a zdravia.
  Účastníci si prezreli partizánske bunkre, vypočuli si krátku prednášku o bojoch v miestnych lesoch a nakoniec sa všetci
  stretli v Suchom, kde ich čakalo malé pohostenie.

  Deň detí

  Dňa 1. júna 2018 sme v našej škole oslávili Medzinárodný deň detí. Na začiatku sme sa stretli na ihrisku, kde nám
  tretiaci zahrali divadielko v anglickom jazyku. Potom sa žiaci 1. stupňa a materskej školy zúčastnili súťaží a aktivít,
  ktoré si pre nich pripravili žiaci 2. stupňa. Deň sme ukončili hudobným vystúpením.

  Exkurzia Viedeň

  11. 6. 2018 sa žiaci 2. stupňa a niektorí žiaci z 1. stupňa zúčastnili exkurzie do Viedne. Prezreli si Národné biologické
  múzeum, Námestie Márie Terézie, Dóm svätého Štefana a záhrady pri zámku Schönbrunn.

  ____________________________________________________________  Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
  Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.