Meniny má , zajtra                               

Úprimne ďakujeme za Vašu dôveru a poukázanie 2% daní na Základnú školu s materskou školou
Ráztočno (ďalej len ZŠ s MŠ). Aj z poukázaných 2% daní škola zakúpila kosačku na úpravu školského
areálu, školské lavice a stoličky do odbornej učebne, stoly do učebne informačno-komunikačných
technológií pre I. stupeň, notebook do školského klubu s využitím aj pre I. stupeň základnej školy a časť internetového pripojenia pre celú budovu školy a zabezpečila osadenie nových dverí na I. stupeň
základnej školy.

Veríme, že aj v tomto roku sa rozhodnete prispieť 2%, 3% daní na školu a tým budeme môcť uskutočniť
plány školy týkajúce sa skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu nákupom multimediálnych CD na interaktívne vyučovanie v ZŠ a MŠ, osadiť nové dvere do tried na druhom stupni a postupne dopĺňať
triedy novým školským nábytkom, učebnými pomôckami, vylepšovať sociálne zariadenie nielen v ZŠ
ale aj MŠ.

Veríme, že spoločnými silami postupne zlepšíme materiálno-technické podmienky a vybavenie školy a
tým vytvoríme vhodnejšie prostredie pre zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s požiadavkami
dnešnej doby. Práve vďaka aj Vašimpríspevkom je táto cesta možná a reálna.

Postup pri poukázaní 2% daní je nasledovný:

1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

a) tlačivo - vyhlásenie získate na stránke obce, na stránke školy, priamo u ekonómky v škole,
b) vyplnené tlačivo je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17319617815

 vyhlasenie2perc3perc.pdf (176k) 15.1.2013 9:29 v.1

 potvrdenieozaplatenidane.pdf (153k) 27.1.2012 12:04 v.1

 vyhlaseniena2percentadani2015.pdf (251k) 4.2.2016 15:20 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

____________________________________________________________

Dátum poslednej aktualizácie: 21.9.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.