Meniny má , zajtra                               

Boli presunuté všetky aktivity školy zo školského roka 2017/2018 do podstránky Aktivity školy, čiže SEM.

Aktuálne informácie týkajúce sa školskej jedálne sa nachádzajú práve TU.

Základná škola s materskou školou Ráztočno je už aj na Facebooku. Nájdete nás tu:

https://www.facebook.com/zsraztocno/.Deň matiek

V nedeľu 5. 5. 2019 sa žiaci našej školy predstavili v kultúrnom programe, ktorý bol venovaný
všetkým mamám. Svojimi básňami, piesňami, tancom i scénkou uvili pre ne veniec vďaky,
lásky a úcty.


Noc s Andersenom

V piatok 29 . marca 2019 sa v našej škole uskutočnila Noc s Andersenom, ktorá trvala až do soboty
30. marca 2019. Spoločne sme zažili veľa pekných aktivít: besedu so spisovateľkou Annou, čítanie
vlastných kníh, prezentáciu prečítaných kníh, kreslenie na papier, večernú vychádzku, hľadanie
stratenej knihy, čítanie s baterkou, pohybové aktivity.


Okresné kolo Pytagoriády

Na okresnom kole Pytagoriády reprezentovalo našu školu šesť žiakov. Medzi úspešných riešiteľov patria L. Gašparovičová
a M. Matiaško. Všetkým ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!


Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

Na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín sa naša žiačka - víťazka školského kola v kategórii próza - umiestnila
na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!


Pozvánka na zápis prvákov

 zapisnylistdo1roc2019.pdf (132k) 20.3.2019 20:30 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)


Divadelné predstavenie

14. marca 2019 sme v našej škole privítali hercov z divadla Clipperton, ktorí nám zahrali rozprávku "Aladinova
čarodejná lampa".


Otvorená hodina

14. marca 2019 sa v našej škole pre rodičov budúcich prvákov a rodičov žiakov uskutočnila "Otvorená hodina" s ukážkami
vyučovania na I. stupni.


Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo 11. marca 2019 v zasadačke obecného úradu. Víťazom
srdečne blahoželáme.


Triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína


Základný lyžiarsky a snowboardový výcvik


Pozvánka na otvorenú hodinu na I. stupni
2% daní pre Základnú školu s materskou školou Ráztočno

Podporovatelia, priatelia a rodičia žiakov školy, všetkým Vám srdečne ďakujeme za dôveru a finančnú podporu, ktorú ste
škole poskytli z 2% daní 2018. Z poskytnutých finančných prostriedkov boli uhradené školské lavice, ktorými sú vybavené
už všetky triedy, aktivity školy – divadelné predstavenie, oceňovanie žiakov za prezentáciu školy, zemina na výsadbu
drevín do areálu Prírodnej záhrady, na učebné pomôcky pre vyučovanie predmetov telesnej a technickej výchovy,
informatiky, na úpravu areálu - kosačka. Rodičovské združenie sa aj tento rok uchádza o 2% Vašich daní. Získané finančné
prostriedky sa plánujú použiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu nákupom učebných pomôcok a na úpravy v okolí školy.

Postup pri poukázaní 2% daní:

1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

a) tlačivo - vyhlásenie tvorí prílohu a v papierovej podobe je k dispozícii u ekonómky školy alebo u triedneho učiteľa,

b) vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane (na požiadanie vydá zamestnávateľ) je potrebné doručiť na školu
alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou

Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

Právna forma: občianske združenie

IČO: 173196170815

Príloha: tlačivo – Vyhlásenie

 vyhlasenieopoukazanipodieluzaplatenejdanezprijmovfyzickejosoby.pdf (159k) 18.2.2019 21:50 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)


Mikuláš


Divadelné predstavenie Vianočná koleda


Bábkové divadlo Kocúr v čižmách


Farby jesene na krúžku nemeckého jazyka


Sadenie stromčekov


Imatrikulácia prvákov

Uskutočnila sa 29. 10. 2018 v priestoroch ŠKD. Naši prváčikovia boli pasovaní za riadnych školákov.


Prezentácia o vzniku ČSR

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR si žiačky 9. roč. pripravili peknú prezentáciu. Oboznámili s ňou žiakov 4. – 9. roč.
Zaujímavo im priblížili udalosti, ktoré viedli k vyhláseniu ČSR, osobnosti, zásluhou ktorých vznikla i štátne symboly.


Príbeh hudby

26. 10. 2018 sa žiaci 5. – 8. roč. zúčastnili výnimočného online koncertu „Príbeh hudby – na počiatku bola nota.“
Účinkoval Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS.


Jesenná výzdoba


Zber šípok

Naša škola sa od 20. septembra do 22. októbra 2018 zúčastnila nového jesenného projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE
S LESMI SR. Cieľom spoločnými silami pomôcť škole zlepšením vybavenia pomôcok. Žiaci zbierali šípky aj ako
jednotlivci, aj spoločne spolu s niektorými rodičmi. Naša škola nazbierala 95 kg.


Hovorme o jedle

Od 15. do 19. októbra 2018 sa naša škola zapojila do projektu Hovorme o jedle. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých
informácií. Diskutovalo sa s pozvanými hosťami na témy o mäse – divine, o plytvaní potravinami. Na hodinách fyziky
a biológie prebiehali pokusy a pozorovania, žiaci si pripravovali zdravý jedálniček, zdravé desiaty, robili rôzne projekty.
Žiaci navštívili aj AGRO RYBIU FARMU v Handlovej.


Práca v kresliacom programe

Aj takéto krásne obrázky tvorili naši tretiaci na informatike, kde začínali pracovať v kresliacom programe.


Exkurzia na letisku Sliač

21. 9. 2018 sme sa zúčastnili exkurzie na letisku Sliač. V úvode sme si pozreli krátku prezentáciu o vývoji letiska.
Nasledovali ukážky parašutistov, letov stíhačiek a vrtuľníkov. Mohli sme pozrieť vnútro obrnených transportérov,
stíhačiek a vojenských áut. Vojaci mali pre nás pripravenú aj súťaž v telesnej zdatnosti. Všetkým sa na exkurzii
páčilo.


Návšteva obecného úradu a obecnej knižnice

7. 9. 2018 sme sa všetci zúčastnili návštevy obecného úradu a obecnej knižnice. Prezreli sme si priestory obecného úradu
a v rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sme si čítali z knižiek, ktoré sme si požičali v knižnici.


Ochrana života a zdravia a Dopravná výchova

6. 9. 2018 sme praktickú časť prierezovej témy Ochrana života a zdravia spojili s plnením obsahu prierezovej témy
Dopravná výchova. Tí, ktorí si priniesli bicykle, mali možnosť ísť v skupinách po pozemných komunikáciách obce.
Ostatní žiaci išli do areálu futbalového ihriska.


Začiatok školského roka

Začiatok školského roka 2018/2019 sme otvorili na školskom dvore. Po príhovore pani riaditeľky a pána starostu sme
sa rozišli do tried, kde sme sa stretli s triednymi pani učiteľkami.


Otvorenie školského roka____________________________________________________________Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.