Základná škola s materskou školou Ráztočno

ROZVRH HODÍN PRE DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE v školskom roku 2020-2021 pre 2.stupeň