Meniny má , zajtra                               

V školskej jedálni poskytujeme stravu pre:


deti MŠ – desiata, obed, olovrant

žiakov I. stupňa – obed

žiakov II. stupňa – obed

zamestnanci ZŠ s MŠ – obed

cudzí stravníci – obed

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom, až potom sa môže stravovať.


Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/komenskeho428/jedalen


Dôležité informácie pre stravníkov


1. Úhrada stravného

Strava sa uhrádza: – poštovou poukážkou

                                                                  – prevodným príkazom prostredníctvom internet
             bankingu

                       – trvalým príkazom

Stravu neuhrádzajte vkladaním hotovosti na účet!

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred – vždy do 25. dňa v mesiaci.

Číslo potravinového účtu školskej jedálne je: 9019052004/5600

IBAN SK1856000000009019052004

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: MMRR / napr. platba za september 2013 – 0913 /

Pri platbe prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu a trvalým príkazom uvádzajte do poznámky meno a priezvisko stravníka.


2. Výška stravného

Výška stravného poplatku je určená Všeobecne záväzným nariadením obce Ráztočno na základe
finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne:


Materská škola:

- deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov)

      - desiata       0,30 €/desiata

- obed       0,72 €/obed

- olovrant       0,25 €/olovrant

- desiata, obed a olovrant       1,27 €/deň

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Základná škola:

- žiaci 1. – 4. ročníka (stravníci od 6 – 11 rokov)       1,09 €/obed

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

- žiaci 5. – 9. ročníka (stravníci od 11 – 15 rokov)       1,16 €/obed

a režijné náklady 2,50 €/mesiac bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa prestravuje

Zamestnanec základnej školy:

nákup potravín + režijné náklady = spolu 1,26 €/obed + 1,54 €/obed = 2,80 €/obed

Cudzí stravníci:

nákup potravín + režijné náklady = spolu 1,26 €/obed + 1,54 €/obed = 2,80 €/obed


3. Výdaj obedov

Obedy sa vydávajú v čase:

Od 11.00 – do 11.30 hod       cudzí stravníci

Od 11.30 – do 12.00 hod       deti MŠ

Od 11.20 – do 13.00 hod       žiaci ZŠ a zamestnanci

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie dieťaťa – v tom prípade si rodič môže odobrať obed
v prvý deň ochorenia do obedára, ktorý vyhovuje hygienickým predpisom. Nasledujúce dni sa dieťa odhlási. Do obedára
sa strava vydáva iba cudzím stravníkom.


4. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Rodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 9. hod a to:

– osobne v školskej jedálni

– telefonicky na číslach:   0908 22 60 81
                                      0948 60 66 69

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať
do obedára v prvý deň choroby.

Preplatky sa odpočítavajú dva mesiace pozadu. Vzniknuté preplatky budú vrátené bankovým prevodom na účet rodiča, zákonného zástupcu alebo stravníka.


5. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.


6. Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

1. Pred vstupom do jedálne si žiak umyje ruky.

2. Žiak sa disciplinovane zaradí do radu a čaká na výdaj jedla.

3. Po výdaji jedla si sadne za stôl, kde sa bez hlučnej komunikácie, podľa pravidiel stravovania jedlo konzumuje.

4. Po skonzumovaní jedla si stravník (žiak) po sebe zanechá poriadok a odnesie si taniere a príbor na určené miesto.

5. Z jedálne odchádza disciplinovane.


Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania


Časová štruktúra jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať:

2 x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom

1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom /znížená dávka mäsa/

2 x odľahčovacie jedlá /1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom/


Obsahová štruktúra pokrmov

1./ Pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny, rýb s plnou hmotnosťou pre jednotlivé vekové
skupiny.

2./ Pokrmy so zníženou dávkou mäsa sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny,
ovsených vločiek, zemiakov a pod.

3./ Pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s možným použitím mlieka,
mliečnych výrobkov i vajec.

4./ Múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.


Všeobecné zásady

1./ Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.

2./ Múčna príloha /knedľa, halušky, cestoviny/ má byť iba raz do týždňa.

3./ Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x – 3x v týždni.

4./ Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.

5./ Ryby podávať 1x v týždni.

6./ Obilniny – krúpky, ovsené vločky, pohánky, proso, kukurica, uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.

7./ Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.

8./ Nápoje za obedom – voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocný čaj. Obmedzovať sladené malinovky
a kolové nápoje.

9./ Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to dovolí finančný limit na nákup potravín.

10./ Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické
postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie, zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.


Plán verejného obstarávania potravín:

 planverejnehoobstaravaniapotravin2014.pdf (215k) 20.3.2014 16:45 v.1

 planverejnehoobstaravaniapotravin2015.pdf (212k) 10.1.2015 17:30 v.1

Faktúry:

 kompletnefaktury2014.pdf (383k) 10.1.2015 18:00 v.1

 kompletnefaktury2015.pdf (372k) 20.1.2016 18:30 v.1

 kompletnefaktury2016.pdf (523k) 3.5.2017 13:00 v.1

 faktury12017.pdf (453k) 31.1.2017 13:40 v.1

 faktury22017.pdf (452k) 24.2.2017 16:55 v.1

 faktury32017.pdf (458k) 31.3.2017 19:20 v.1

 faktury42017.pdf (457k) 28.4.2017 10:50 v.1

 faktury52017.pdf (460k) 30.5.2017 14:00 v.1

 faktury62017.pdf (453k) 23.6.2017 11:15 v.1

 faktury72017.pdf (440k) 11.7.2017 17:30 v.1

 faktury82017.pdf (441k) 28.8.2017 14:30 v.1

 faktury92017.pdf (452k) 29.9.2017 13:00 v.1

 faktury102017.pdf (462k) 27.10.2017 11:45 v.1

 faktury112017.pdf (460k) 28.11.2017 16:30 v.1

 faktury122017.pdf (460k) 21.12.2017 12:30 v.1

Objednávky:

 objednavky2015.pdf (296k) 14.1.2015 17:05 v.1

 objednavky2016.pdf (289k) 11.1.2016 18:10 v.1

 objednavky2017.pdf (436k) 5.1.2017 15:00 v.1

Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
(Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

____________________________________________________________Dátum poslednej aktualizácie: 19.2.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.