Meniny má , zajtra                               
__________________________________________________________________________

Zamestnanci školy v školskom roku 2019/2020

Pedagogickí zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠKD: 14

Základná škola: 8 + 3

1. Učitelia s aprobáciou pre I. stupeň: 4 kmeňové učiteľky (dve pani učiteľky zamestnané
na znížený pracovný úväzok)

2. Učitelia s aprobáciou pre II. stupeň: 4 kmeňový učitelia

3. Učitelia s aprobáciou pre druhý stupeň zamestnaných na pracovnú dohodu: 3

Školský klub:

Vychovávateľka s aprobáciu vychovávateľstvo: 1

Materská škola:

Učiteľky s aprobáciou pre MŠ: 2

Prevádzkoví zamestnanci: 9

(5 prevádzkoví zamestnanci na znížený úväzok)

Ekonómka pre rozpočet a PAM: 1

Upratovačky: 2

Školník: 1

Školská jedáleň: 5

____________________________________________________________

Dátum poslednej aktualizácie: 21.9.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.