Meniny má , zajtra                               
__________________________________________________________________________

Zamestnanci školy v školskom roku 2018/2019

Pedagogickí zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠKD: 18

Základná škola: 7 + 8

1. Učitelia s aprobáciou pre I. stupeň: 4 kmeňové učiteľky (dve pani učiteľky zamestnané
na znížený pracovný úväzok)

2. Učitelia s aprobáciou pre II. stupeň: 3 kmeňové učiteľky

3. Učitelia s aprobáciou pre druhý stupeň zamestnaných na pracovnú dohodu: 8

Školský klub:

Vychovávateľka s aprobáciu vychovávateľstvo: 1

Materská škola:

Učiteľky s aprobáciou pre MŠ: 2

Prevádzkoví zamestnanci: 8

(3 prevádzkoví zamestnanci na znížený úväzok)

Ekonómka pre rozpočet a PAM: 1

Upratovačky: 2

Školník: 1

Školská jedáleň: 4

____________________________________________________________

Dátum poslednej aktualizácie: 27.8.2019 || Filip Kotúček © 2014 - 2019 || Všetky práva vyhradené.
Pre správne zobrazenie webovej stránky odporúčam vždy používať aktuálne internetové prehliadače.