Základná škola s materskou školou Ráztočno

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2023/2024 pre žiakov základnej školy sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 8:30 h v areáli školy.

• V pondelok 4. septembra 2023 sa ukončí prvý školský deň do 9:30 h.
• V utorok 5. septembra 2023 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 6. septembra 2023 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 5. septembra 2023 do 16:00 h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 5. septembra 2023.
• Prevádzka materskej školy bude od pondelka 4. septembra 2023 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

pridané 31.08.2023 o 18:09