Základná škola s materskou školou Ráztočno

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Organizátormi boli Rada Európy a Európska únia. Zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. My si tento deň pripomíname každý rok ochutnávkou anglického čaju priamo z Worcestra. Pani učiteľky ho pripravujú podľa pôvodnej receptúry – s mliekom. Ochutnajte jeho originálnu chuť aspoň prostredníctvom fotogalérie.

pridané 29.09.2021 o 20:20

ZBER PAPIERA

pridané 17.09.2021 o 18:35

NAŠI NAJMENŠÍ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Prváci a druháci sa takto rozlúčili s letom. Výtvarnou technikou vosková rezerva stvárnili slnečnice - symbol najobľúbenejšieho ročného obdobia.

pridané 22.09.2021 o 18:15

BRANNÉ CVIČENIE

Pár záberov z branného cvičenia. Počasie nám vyšlo, špekačky boli mňamkové, príroda nádherná... dali sme to💚.

pridané 13.09.2021 o 17:00

HODINA GEOGRAFIE

Dnes na hodine geografie sme dramatizovali predstavy o tvare Zeme. Žiaci herecky predstavili spolužiakom stredoveké predstavy (Zem ako plochá doska, Zem ako pancier korytnačky, Zem ako guľa). Super sme sa zabavili. Hodiny nie sú len o diktovaní poznámok, ktoré žiak musí ovládať naspamäť.

pridané 12.09.2021 o 09:10

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:30 h v areáli školy.

• Na stránke „minedu.sk“ je zverejnený Školský semafor 2021/2022- manuál pre všetky typy škôl
• Rodičia pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladajú: Vyhlásnie o bezpríznakovosti.docx
• Používanie rúšok v interiéri školy pre deti staršie ako 6 rokov, žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy je povinné.
• Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka 2 rúška a balíček papierových vreckoviek.
• Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa ukončí prvý školský deň o 9:30 h.
• V piatok 3. septembra 2021 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 6. septembra 2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 3. septembra 2021 do 16:00h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 3. septembra 2021. Záujem o stravovanie je možné nahlásiť triednym učiteľom vo štvrtok 2. septembra 2021 alebo vedúcej školskej jedálne na tel. číslo 0910 763 339.
• Prevádzka materskej školy bude od štvrtka 2. septembra 2021 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

Pripomíname dôležitosť dodržiavania aktuálnych hygienických opatrení.

pridané 31.08.2021 o 15:55