Základná škola s materskou školou Ráztočno

Súťažíme s Fifíkom

V mesiaci október sa aj žiaci 3. a 4. ročníka zapojili do súťaže časopisu Fifík. Oplatilo sa! V decembri nás čakalo prekvapenie v podobe spoločnej výhry a pekného darčeka, ktorý nás potešil. O túto radosť sa chceme s vami podeliť vo fotogalérii.

pridané 25.01.2023 o 17:46

Privítanie Mikuláša

Dnes 06.12.2022 prišiel aj do našej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi, aby potešil deti darčekmi.

pridané 06.12.2022 o 21:25

IMATRIKULÁCIE

Deň 28.11.2022 bol pre žiakov 1.ročníka výnimočný, pretože sa v tento deň stali už naozajstnými žiakmi našej školy. Nemali to však jednoduché, museli rodičom, pani učiteľke a aj pani riaditeľke dokázať svoju šikovnosť, pozornosť a bystrosť v rôznych úlohách. Samozrejme, žiaci sa nedali zahanbiť a úlohy ako Rozpravkovo, Písmenkovo a Číselkovo, zvládli na výbornú. Nasledoval slávnostný sľub, po ktorom pani riaditeľka pasovala našich prváčikov už za ozajstných žiakov našej školy.

pridané 03.12.2022 o 15:00

Súťaž vo florbale

Dňa 24.11.2022 sa zúčastnili dievčatá 2.stupňa florbalovej súťaže v Handlovej. Bojovali statočne. Umiestnili sa na 4. mieste.

pridané 30.11.2022 o 22:20

Fyzikálna exkurzia

Dňa 16.11.2022 navštívili žiaci 6., 7. a 8. ročníka Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha v Martine. Vyskúšali si rôzne pokusy z fyziky.

pridané 18.11.2022 o 18:04

Návšteva archívu v Bojniciach

Najstaršie listiny sú od roku 1415 s pečaťou zo zvieracej kože. Nájdete tu všetko z okresu Prievidza. Spolu cez 3,5 km dokumentov.

pridané 03.11.2022 o 17:32

Halloween v našej škole

Halloween je “najstrašnejší” deň v roku. My sa ho až tak nebojíme, pretože naše masky v posledný deň pred jesennými prázdninami boli veselé, aj keď pripomínali strašidielka, čarodejnice a duchov. Učenie v tento deň bolo veľmi zábavné. Preberať učivo a tváriť sa pritom vážne v maskách, bolo pre nás trochu ťažké. Ale zvládli sme to. Tomuto veselému dňu predchádzala dvojtýždňová výstavka svetlonosov a kreatívnych výrobkov z jesenných plodov. Posúďte sami a prezrite si fotogalériu.

pridané 02.11.2022 o 19:05

Aktivity na hodine techniky a tvorivej dielničky...

pridané 02.11.2022 o 18:50

Vrabček odmeňuje

Obľúbený detský časopis nielen poúča, informuje a zabáva našich najmenších čitateľov, ale tvorí aj súťaže. My sa do nich pravidelne zapájame. A oplatilo sa. V mesiaci jún sme poslali do redakcie Vrabčeka výtvarné súťažné príspevky k príbehu o Alexovi a Xénii. Porote sa najviac páčila práca Emky Bielikovej vtedy ešte žiačky 1. ročníka. Preto ju odmenila peknými vecnými cenami. Výherkyňu aj nás všetkých ocenenie veľmi potešilo.

pridané 13.10.2022 o 21:20

Jeseň na výtvarnej výchove

Opäť sme tu my najmenší výtvarníci. Tešíme sa príchodu slnečnej jesene a vítame ju veselými výtvarnými dielkami. Pozdravujú vás prváci a druháci!

pridané 13.10.2022 o 21:01

Expo Center, Trenčín

Prezentácia študijných odborov stredných škôl v Trenčianskom kraji.

pridané 07.10.2022 o 17:50

Prosba o dobrovoľný príspevok

Milí rodičia a priatelia našej školy,

obraciame sa na Vás s prosbou o akýkoľvek dobrovoľný finančný príspevok na rekonštrukciu sociálnych zariadení v našej škole.

Sociálne zariadenia v aktuálnom stave sú v rozpore so zákonnými hygienickými požiadavkami, čo potvrdil aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza v rámci výkonu štátneho dozoru.

Rekonštrukcia zahŕňa kompletnú úpravu stien a podláh, výmenu a rekonštrukcia rozvodov vody, výmenu sanity, osadenie nových stropných svietidiel.

Žiadali sme finančnú pomoc od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom príslušného Regionálneho úradu školskej správy, ale zatiaľ nám nebola poskytnutá.

Ak by ste nám chceli pomôcť, Vaše príspevky môžete posielať na účet:

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Ráztočno

SK60 0900 0000 0003 7255 4098

Prosíme, do informácie pre príjemcu uveďte účel platby: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“.

Ďakujeme za každú pomoc a podporu.

pridané 04.10.2022 o 20:20

Sokoliari

Na nádvorí našej školy lietali aj dravé vtáky. Pozrite si v galérii vystúpenie Sokoliarov.

pridané 07.09.2022 o 14:30

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2022/2023 pre žiakov základnej školy sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 8:30 h v areáli školy.

• Rodičia pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 5 dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) predkladajú: Písomné vyhlásnie o bezpríznakovosti. Tlačivo je možné prevziať v škole alebo stiahnuť zo stránky školy. Bezpríznakovosť môžete poslať aj elektronicky prostredníctvom portálu Edupage.
• V pondelok 5. septembra 2022 sa ukončí prvý školský deň do 9:30 h.
• V utorok 6. septembra 2022 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 7. septembra 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 6. septembra 2022 do 16:00h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 6. septembra 2022. Záujem o stravovanie je možné nahlásiť triednym učiteľom v pondelok 5. septembra 2022 alebo vedúcej školskej jedálne na tel. číslo 0910 763 339.
• Prevádzka materskej školy bude od pondelka 5. septembra 2022 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

pridané 31.08.2022 o 17:29