Základná škola s materskou školou Ráztočno

Beseda s influencerkou

Dňa 15.11.2023 sa v Dome kultúry v Handlovej uskutočnila zaujímavá beseda s influencerkou Ľubkou Kováčik. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií z jej práce a súkromia.

pridané 16.11.2023 o 18:06

Návšteva planetária

Dnes sa nám štvrtákom naskytol nevšedný zážitok. V rámci prírodovedy sme sa zúčastnili exkurzie do Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. V prvej časti programu nám v kupole s 10-metrovým priemerom centrálny prístroj simuloval celú hviezdnu oblohu viditeľnú voľným okom a premietal na ňu aj niektoré telesá Slnečnej sústavy. V ďalších dvoch častiach programu nám odborní inštruktori predniesli zaujímavé informácie o vesmíre i o prístrojoch určených na jeho pozorovanie. To všetko bolo doplnené projekciou a prehliadkou modelov vesmírnych telies. Každá časť našej prehliadky sa odohrávala v iných priestoroch kultúrno-výchovného zariadenia. Za prežitie zaujímavého dopoludnia sme vďační a odporúčame aj vám navštíviť toto prekrásne miesto.

pridané 14.11.2023 o 20:02

Návšteva klientov Provitalu

Silné ľudské príbehy sme si vypočuli od klientov z Provitalu - resocializačného zariadenia vo Vyšehradnom. Želáme im veľa sily a pevnú vôľu, aby vyhrali svoj boj nad závislosťou.

pridané 13.11.2023 o 17:06

SIMSALALA

V piatok 10.11.2023 zavítala k našim prvákom a do MŠ SIMSALALA. Deti mali možnosť zažiť zábavné pesničkovo-tanečné predpoludnie. Program bol veselý, deti sa tešili, zapájali sa spevom, tancom a pohybom.

pridané 12.11.2023 o 18:24

SIMSALALA - videá

Mozaika na hodine techniky

Pozrite si video ako naši deviataci vyrábali krásne srdiečka na hodine techniky.

pridané 07.11.2023 o 17:22

Halloween na vyučovaní

Tento sviatok, na Slovensku známy ako Dušičky, sme poňali tak, ako minulý školský rok. Učili sme sa v maskách. Učenie bolo veselé, ale miestami aj “strašidelné”. Posúďte sami.

pridané 08.11.2023 o 17:20

Imatrikulácia prvákov

Dňa 24.10.2023 sa v prváckej triede stretli rodičia s deťmi, ktoré si pre svojich najmilších pripravili program. Jednotlivé čísla uvádzali moderátori Oliverko a Jarko. Prvá bola pieseň o tom, ako sa nám ráno nechce vstať z postele, aj keď už počujeme budík. Scénku O VEĽKEJ REPE viedli rozprávačky Matilda a Dianka. Všetky postavy z rozprávky boli šikovné a smelé a rozosmiali poslucháčov. Nasledovala dramatizácia z prečítanej knihy ZATÚLANÉ PÍSMENKÁ. Dej divadielka rozprávala Marína, detektíva Daniela stvárnil Timko, jeho verného psa Demetera zahral Riško a učiteľku Annu napodobnila Karolínka. V závere všetky deti zaspievali a zatancovali ľudovú pieseň ZAJTRA SOBOTA. Boli sme takí zaujatí programom, že sme zabudli robiť fotky zo všetkých čísel.
Ďakujeme rodičom, ktorí sa dohodli a pripravili chutné pohostenie deťom.
Ukázali sme prítomným, že sme smelé deti, ktoré sa chcú naučiť čítať, písať a počítať. Stali sme sa skutočnými prvákmi.
Ďakujeme pani riaditeľke Fedorovej, že prijala pozvanie na prezentáciu práce našich prváčikov.
Všetkým želáme veľa síl a vytrvalosti v ďalšej práci.
Triedna učiteľka Mgr. Renáta Zajačková

pridané 06.11.2023 o 21:29

Malí výtvarníci

Opäť sa vám hlásime my, malí výtvarníci z 3. a 4. ročníka. Tento školský rok sme opäť zahájili veselými obrázkami. Dúfame, že vás potešia.

pridané 05.11.2023 o 18:20

Jesenný aranžmán

V dňoch 6.10. - 10.10.2023 sme vystavovali v priestoroch našej školy krásne výtvory z jesenných plodov. Aktívni žiaci boli odmenení a ich výrobky boli následne vystavené v priestoroch Obecného úradu v Ráztočne. Pokochajte sa aj vy kreativitou žiakov a ich rodičov, ktorým zároveň ďakujeme za pravidelné zapájanie sa do tejto aktivity.

pridané 05.11.2023 o 18:05

Halloweenske tvorenie

pridané 30.10.2023 o 17:25

Jeseň v ŠKD

pridané 23.10.2023 o 19:25

Stolný tenis

Dňa 17.10.2023 sa naši žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili 55. ročníka Handlovských športových hier, ktoré sa konali v ZŠ s MŠ Gašpara Drozda v Chrenovci-Brusne. Staršie žiačky aj starší žiaci sa umiestnili na 2. mieste.

pridané 19.10.2023 o 18:45

Deň s mládežou

Dňa 02.10.2023 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili v Prievidzi prezentácie stredných škôl.

pridané 04.10.2023 o 15:58

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2023/2024 pre žiakov základnej školy sa uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 o 8:30 h v areáli školy.

• V pondelok 4. septembra 2023 sa ukončí prvý školský deň do 9:30 h.
• V utorok 5. septembra 2023 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 6. septembra 2023 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 5. septembra 2023 do 16:00 h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 5. septembra 2023.
• Prevádzka materskej školy bude od pondelka 4. septembra 2023 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

pridané 31.08.2023 o 18:09