Základná škola s materskou školou Ráztočno

Vianočný pozdrav

pridané 23.12.2021 o 14:30

Náš vianočný darček

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. V našej škole sa nezačínajú až 24. decembra. Predvianočná atmosféra dýcha v každom jej kútiku. A dýcha aj v srdiečkach našich žiakov. Poďte s nami prijať ten najväčší dar Vianoc – Božieho syna.

pridané 19.12.2021 o 13:40

Práce žiakov 2.stupňa na hodinách techniky

pridané 29.11.2021 o 19:45

Rozlúčka s jeseňou

Jeseň pracuje zo všetkých ročných období s najkrajšou paletou farieb. Týmito výtvarnými prácami sa prváci a druháci s ňou rozlúčili. A Mikulášovi už poslali prvý pozdrav.

pridané 30.11.2021 o 22:00

Výhra v súťaži

Portál TALENTAGENT.sk vyhlásil v septembri súťaž pre školy vo výzdobe tried a chodieb na tému Vitajte v škole. Do tejto tvorivej súťaže sa zapojila i naša škola. Odfotili sme výzdobu – nástenky a výtvarné práce, ktoré mali spríjemniť žiakom ich návrat do tried po letných prázdninách a tiež privítať prváčikov na pôde školy. Zo záberov sme vytvorili koláž a poslali organizátorovi. Súťaž prebiehala formou hlasovania. Priaznivci príspevku mali možnosť zaň hlasovať dva týždne. 3. októbra bolo hlasovanie ukončené a naša škola sa s počtom 482 005 bodov umiestnila na 1. mieste. Súťažné príspevky hodnotila aj porota a tá našej škole udelila 2. miesto. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí za nás hlasovali: či to boli rodičia, zamestnanci, žiaci alebo priaznivci školy. Veľkou mierou sa zaslúžili o naše prvenstvo. Opäť sme dokázali silu našej školskej rodiny. Víťazný príspevok si môžete pozrieť aj vy.

pridané 10.11.2021 o 19:15

Prázdniny s knihou

Prázdniny sú pre školopovinné deti obdobím, kedy odložia školské povinnosti za hlavu a užívajú si leto so všetkým, čo k nemu patrí. Nášmu štvrtákovi Martinkovi Hašákovi patrí nielen k letu, ale k celému jeho detstvu kniha. Čítanie miluje natoľko, že sa počas letných prázdnin pravidelne zúčastňoval na Prázdninových stredách, ktoré organizovala Mestská knižnica Handlová. Za svoju zanietenosť bol odmenený Pamätným listom pre najaktívnejšieho návštevníka knižnice na tomto podujatí. Sme radi, že naši žiaci takto zmysluplne trávia chvíle oddychu a školského voľna.

pridané 07.11.2021 o 20:50

Jesenná výstavka

Aj v tomto školskom roku sme využili štedrosť jesene a z jej darov sme vytvorili výstavku. Mohli na ňu prispieť výrobkami zo svojich domácich dielničiek malí i veľkí žiaci a to počas celého októbra. Za kreativitu boli všetci ,,majstri” odmenení.

pridané 29.10.2021 o 09:30

Halloween

Oslavu jesene sme zavŕšili učením v halloweenských maskách. Pri prezeraní fotogalérie sa nebojte, to Vás chcú trochu postrašiť naši najmenší žiaci.

pridané 29.10.2021 o 09:30

Jeseň na výtvarnej výchove

Je to pani bohatá, stromy farbí dozlata. Premaľúva celý sad. Takto sa s farbami jesene pohrali naši najmenší výtvarníci.

pridané 21.10.2021 o 18:45

Jesenné tvorenie v ŠKD

Jeseň nás svojou farbou a plodmi inšpiruje k vytváraniu zaujímavých výrobkov. Ponúka nám množstvo materiálu na vyzdobenie domácností, dvorov, tried. My sme sa v školskom klube detí takto pohrali so šiškami a vymodelovali z nich veľkého šarkana. Skoro nám uletel aj s deťmi. Nazrite do fotogalérie a pozrite si aj iné umelecké výtvory našich žiakov.

pridané 19.10.2021 o 21:15

Sférické kino – nový spôsob vzdelávania

V piatok 15.10.2021 dopoludnia sme sa vzdelávali zábavnou formou. Zaslúžil sa o to sférický projektový systém vnútri mobilnej kupoly. Nafúkol nám ju v telocvični jej majiteľ. Ocitli sme sa v zázračnom priestore a mali sme pocit, že sme priamo pod hviezdnou oblohou. Spoločne sme poodhalili tajomstvá sveta stromov a nazreli do histórie lietania. Tiež sme preskúmali nekonečný vesmír. O tento skvelý zážitok sa s vami podelíme vo fotogalérii.

pridané 18.10.2021 o 20:50

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov. Organizátormi boli Rada Európy a Európska únia. Zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. My si tento deň pripomíname každý rok ochutnávkou anglického čaju priamo z Worcestra. Pani učiteľky ho pripravujú podľa pôvodnej receptúry – s mliekom. Ochutnajte jeho originálnu chuť aspoň prostredníctvom fotogalérie.

pridané 29.09.2021 o 20:20

ZBER PAPIERA

pridané 17.09.2021 o 18:35

NAŠI NAJMENŠÍ NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE

Prváci a druháci sa takto rozlúčili s letom. Výtvarnou technikou vosková rezerva stvárnili slnečnice - symbol najobľúbenejšieho ročného obdobia.

pridané 22.09.2021 o 18:15

BRANNÉ CVIČENIE

Pár záberov z branného cvičenia. Počasie nám vyšlo, špekačky boli mňamkové, príroda nádherná... dali sme to💚.

pridané 13.09.2021 o 17:00

HODINA GEOGRAFIE

Dnes na hodine geografie sme dramatizovali predstavy o tvare Zeme. Žiaci herecky predstavili spolužiakom stredoveké predstavy (Zem ako plochá doska, Zem ako pancier korytnačky, Zem ako guľa). Super sme sa zabavili. Hodiny nie sú len o diktovaní poznámok, ktoré žiak musí ovládať naspamäť.

pridané 12.09.2021 o 09:10

INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov základnej školy sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2021 o 8:30 h v areáli školy.

• Na stránke „minedu.sk“ je zverejnený Školský semafor 2021/2022- manuál pre všetky typy škôl
• Rodičia pri prvom nástupe žiaka a po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladajú: Vyhlásnie o bezpríznakovosti.docx
• Používanie rúšok v interiéri školy pre deti staršie ako 6 rokov, žiakov, zamestnancov a návštevníkov školy je povinné.
• Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka 2 rúška a balíček papierových vreckoviek.
• Vo štvrtok 2. septembra 2021 sa ukončí prvý školský deň o 9:30 h.
• V piatok 3. septembra 2021 bude vyučovanie končiť 4. vyučovacou hodinou o 11:15 h. Na obed pôjdu postupne najprv žiaci 2. stupňa, potom žiaci 1. stupňa.
• Od 6. septembra 2021 bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu hodín.
• Školský klub detí bude v prevádzke od 3. septembra 2021 do 16:00h.
• Stravovanie žiakov základnej školy bude možné od 3. septembra 2021. Záujem o stravovanie je možné nahlásiť triednym učiteľom vo štvrtok 2. septembra 2021 alebo vedúcej školskej jedálne na tel. číslo 0910 763 339.
• Prevádzka materskej školy bude od štvrtka 2. septembra 2021 od 6:30 h do 16:00 h. Na novoprijaté deti sa tešíme od 8:00 h.

Pripomíname dôležitosť dodržiavania aktuálnych hygienických opatrení.

pridané 31.08.2021 o 15:55