Základná škola s materskou školou Ráztočno

2% daní pre Základnú školu s materskou školou Ráztočno

Vážení priatelia a podporovatelia školy,

srdečne Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a poskytnutú finančnú podporu v podobe 2% daní pre školu. Z poskytnutých finančných prostriedkov bol uhradený školský nábytok, školské aktivity, divadelné predstavenia, exkurzie, školské a učebné pomôcky a ceny pre žiakov reprezentujúcich školu.

Aj tento školský rok sa Rodičovské združenie uchádza o 2% Vašich daní.

Získané finančné prostriedky sa plánujú použiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu nákupom učebných pomôcok, nábytok do tried a na úpravy v prostredí školy.

Postup pri poukázaní 2% daní:

1. ROČNÉ ZÚČTOVANIE VÁM ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ

a) tlačivo - vyhlásenie tvorí prílohu a v papierovej podobe je k dispozícii u ekonómky školy alebo u triedneho učiteľa,
b) vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane (na požiadanie vydá zamestnávateľ) je potrebné doručiť na školu alebo priamo na Daňový úrad v Prievidzi.

2. DAŇOVÉ PRIZNANIE SI PODÁVATE SAMI

Údaje o prijímateľovi:

Názov: SRRZ – Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou
Sídlo: Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno
Právna forma: občianske združenie
IČO: 173196170815

Príloha: tlačivo – Vyhlásenie

 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (160k) 20.02.2020 14:40 v.1