Základná škola s materskou školou Ráztočno

Divadlo "VČIELKA"

V rámci spolupráce bola naša materská škola v Jalovci na divadle "VČIELKA".


Hry

V zimnom období sa hrávame na zajkov a Snehuliaka.


Keď má Perinbaba dovolenku...


Divadlo "NA TRAKY"

Aj zábavnou formou sa deti učia o čarovných slovíčkach, keď príde do MŠ divadlo "Na traky".


Zábava a cvičenie

Aj takto sa v triede zabávame a cvičíme s farebným padákom.


„VIANOCE„ v kultúrnom dome

V sobotu 14.12.2019 sme boli s detičkami vystupovať v kultúrnom dome, kde spievali pieseň a recitovali básničky na tému: „VIANOCE„


Mikuláš

Dňa 9.12.2019 prišiel do MŠ Mikuláš aj s kamarátmi čertíkom Bertíkom a smutným snehuliakom, ktorému detičky pomohli nájsť hrniec, gombíky, mrkvu a metlu, aby bol znovu veselý snehuliačik a on im za odmenu zavolal Mikuláša, ktorý deťom rozdal balíčky.


Zo života materskej školy

Adaptačný program nových detí


Keď vyrastiem, budem hasič!


Aktivity v triede


Návšteva materskej školy Jalovec


Pobyt vonku


Simsalalalala