Základná škola s materskou školou Ráztočno

Voľné pracovné miestaUČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE /Učiteľka MŠ/

Základná škola s materskou školou Ráztočno ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu „Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie“ na plný úväzok s nástupom od 01.09.2021.

Požadované vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore predškolská pedagogika.

Požiadavky: Bezúhonnosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreativita, tímová spolupráca, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Po užšom výbere budú uchádzači pozvaní na ústny pohovor. O termíne pohovoru budeme uchádzačov informovať e-mailom alebo telefonicky.

Žiadosti zasielať do 25.06.2021

Kontakt:

e-mail: zsraztocno@gmail.com

písomne: ZŠ s MŠ Ráztočno, Komenského 428/43, 972 31 Ráztočno

Počet voľných miest: 2