Základná škola s materskou školou Ráztočno

Zamestnanci školy v školskom roku 2019/2020

Pedagogickí zamestnanci ZŠ, MŠ, ŠKD: 15

Základná škola: 8 + 4

1. Učitelia s aprobáciou pre I. stupeň: 4 kmeňové učiteľky (dve pani učiteľky zamestnané na znížený pracovný úväzok)

2. Učitelia s aprobáciou pre II. stupeň: 4 kmeňoví učitelia

3. Učitelia s aprobáciou pre II. stupeň zamestnaní na pracovnú dohodu: 4

Školský klub detí:

Vychovávateľka: 1

Materská škola:

Učiteľky s aprobáciou pre MŠ: 2

Prevádzkoví zamestnanci: 9

(5 prevádzkoví zamestnanci na znížený úväzok)

Ekonómka pre rozpočet a PAM: 1

Upratovačky: 2

Školník: 1

Školská jedáleň: 5