Základná škola s materskou školou Ráztočno

Zamestnanci školy v školskom roku 2020/2021

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Adriana Fedorová - riaditeľka školy
Mgr. Michaela Kmeťková - výchovná poradkyňa
Mgr. Dana Nemcová - triedna učiteľka 1. roč.
Mgr. Alexandra Gašparovičová - triedna učiteľka 2. a 3. roč.
Mgr. Zita Matiašková - triedna učiteľka 4. roč.
Mgr. Martin Mikuško - triedny učiteľ 5. roč.
Ing. Silvia Ťapušíková - triedna učiteľka 6. a 7. roč.
Mgr. Jana Garajová - triedna učiteľka 8. a 9. roč.
Mgr. Beata Čičmancová
Mgr. Oľga Boďová
Ing. Jaroslava Komárová-Konečná
Mgr. Czeslaw Oko
Dana Bieliková - vychovávateľka
Eva Tušková - učiteľka v materskej škole
Mária Blahutová - učiteľka v materskej škole

Prevádzkoví zamestnanci:

Mgr. Zdenka Geschvandtnerová - ekonómka
Anna Mikušková - upratovačka
Daniela Pračková - upratovačka
Ľubomír Kotian - školník
Mária Hatalová - vedúca školskej jedálne
Jarmila Kotianová - hlavná kuchárka
Katarína Rötlingová - kuchárka
Oľga Laurenčíková - kuchárka