Základná škola s materskou školou Ráztočno

Zamestnanci školy v školskom roku 2021/2022

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Adriana Fedorová - riaditeľka školy
Mgr. Bronislava Štinglová - triedna učiteľka 1. roč.
Mgr. Dana Nemcová - triedna učiteľka 2. roč.
Mgr. Alexandra Gašparovičová - triedna učiteľka 3. a 4. roč.
Mgr. Martin Mikuško - triedny učiteľ 5. a 7. roč.
Mgr. Michaela Kmeťková - triedna učiteľka 6. roč. + výchovná poradkyňa
Mgr. Jana Garajová - triedna učiteľka 8. roč.
Ing. Silvia Ťapušíková - triedna učiteľka 9. roč.
Mgr. Oľga Boďová
Ing. Jaroslava Komárová-Konečná
Mgr. Czeslaw Oko
Bc. Miriam Caňová - asistentka učiteľov
Dana Bieliková - vychovávateľka
Eva Tušková - učiteľka v materskej škole
Mária Blahutová - učiteľka v materskej škole
Monika Slosiarová - učiteľka v materskej škole
Katarína Jakušovská - učiteľka v materskej škole

Prevádzkoví zamestnanci:

Mgr. Zdenka Geschvandtnerová - ekonómka
Ľubomír Kotian - školník
Mária Hatalová - vedúca školskej jedálne
Jarmila Kotianová - hlavná kuchárka
Oľga Laurenčíková - pomocná kuchárka
Katarína Rötlingová - pomocná kuchárka
Anna Mikušková - upratovačka
Daniela Pračková - upratovačka