Základná škola s materskou školou Ráztočno

Zamestnanci školy v školskom roku 2021/2022

Pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Adriana Fedorová - riaditeľka školy
Mgr. Dana Nemcová - triedna učiteľka 1. roč.
Mgr. Zita Matiašková - triedna učiteľka 2. roč.
Mgr. Alexandra Gašparovičová - triedna učiteľka 3. a 4. roč.
Mgr. Michaela Kmeťková - triedna učiteľka 5. roč. + výchovná poradkyňa
Mgr. Martin Mikuško - triedny učiteľ 6. roč.
Mgr. Jana Garajová - triedna učiteľka 7. a 9. roč.
Ing. Silvia Ťapušíková - triedna učiteľka 8. roč.
Mgr. Viera Kanianska
Ing. Jaroslava Komárová-Konečná
Mgr. Czeslaw Oko
Dana Bieliková - vychovávateľka
Eva Tušková - učiteľka v materskej škole
Mária Blahutová - učiteľka v materskej škole
Monika Slosiarová - učiteľka v materskej škole
Katarína Jakušovská - učiteľka v materskej škole

Prevádzkoví zamestnanci:

Mgr. Zdenka Geschvandtnerová - ekonómka
Ľubomír Kotian - školník
Mária Hatalová - vedúca školskej jedálne
Jarmila Kotianová - kuchárka
Oľga Laurenčíková - kuchárka
Katarína Rötlingová - kuchárka
Anna Mikušková - upratovačka
Daniela Pračková - upratovačka