Základná škola s materskou školou Ráztočno

KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

Názov krúžku
Ročník
Vedúci
Spoznávame región
3. - 9. roč.
Mgr. J. Garajová; Mgr. A. Gašparovičová
Strelecký krúžok
2. - 9. roč.
M. Kmeť
Tvorivá dielňa
1. - 9. roč.
Ing. J. Komárová-Konečná


Názov
Vedúci
SZUŠ Volcano
A. Ličková
ZUŠ - výtvarný odbor
T. Klenko