Základná škola s materskou školou Ráztočno

KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

Názov krúžku
Ročník
Vedúci
Spoznávame región
5. - 9. roč.
Mgr. J. Garajová, Mgr. R. Zajačková
Športový krúžok
1. - 9. roč.
Mgr. P. Smorek
Praktická biológia
5. - 9. roč.
Ing. S. Ťapušíková


Názov
Vedúci
SZUŠ Volcano
A. Ličková
ZUŠ - výtvarný odbor
T. Klenko, DiS. art.
ZUŠ - hudobný odbor
M. Bella, DiS. art.