Základná škola s materskou školou Ráztočno

KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

ZŠ s MŠ ponúka tieto krúžky:

Spoznávame región

Strelecký krúžok

Športový krúžok

Tvorivá dielňa

Krúžky ZUŠ, ktoré budú prebiehať v našej škole:

Volcano

ZUŠ – výtvarný odbor