Základná škola s materskou školou Ráztočno

2011/2012

Súťaž o naj-rodinu

Súťaž o najaktívnejšiu rodinu

Počas tohto školského roka pre vás a vaše deti chystáme 7 spoločných akcií, ktoré budú súčasťou celoročnej súťaže O najaktívnejšiu rodinu.

 • Týždeň zdravia
 • Ráztočiansky slávik
 • Pečieme na Vianoce
 • Adventný týždeň
 • Týždeň Zeme
 • Deň matiek
 • Týždeň športu

 • Podmienkou získania titulu Najaktívnejšej rodiny je zúčastniť sa spolu s deťmi aspoň 5 z nich.

  Týždeň zdravia

  Ráztočiansky slávik

  V stredu, 16. novembra 2011, sa v našej obci uskutočnil 9. ročník speváckej súťaže Ráztočiansky slávik. Hoci sme kvôli zničenému kultúrnemu domu nemohli využiť sálu, našli sme náhradné priestory v jedálni ZŠ. Jedáleň sme vyzdobili, pripravili stoličky pre hostí a súťaž sa mohla začať. S ozvučením a technikou nám pomáhal pán J. Maxoň, ktorý v dohodnutom termíne prišiel nastaviť svoju aparatúru a dbal na to, aby hudba a zvuk po celý večer boli čo najlepšie. O organizáciu sa postarali zamestnanci Základnej školy s materskou školou Ráztočno a kultúrna komisia obecného úradu. Okrem obecného úradu nám finančne prispelo spotrebné družstvo JEDNOTA Ráztočno. Všetci, ktorí prišli, strávili veľmi príjemný večer plný hudby a spevu.

  Ale predsa nemôžeme byť so všetkým spokojní. Čo by ste povedali na to, keby sme na budúci rok, jubilejný desiaty ročník, usporiadali súťaž bez vás, divákov? Mnohí z vás síce sedeli v hľadisku, ale vôbec ich nezaujímalo, kto ako spieva, veselo ste sa bavili, rozprávali ste, chodili po sále, vyrušovali všetkých naokolo svojím smiechom a vykrikovaním. Spýtajte sa spevákov, ako sa im spievalo v takom prostredí! Nuž, ponaučenie pre nás, rada pre budúci rok pre vás – ak neviete, ako sa správať, zostaňte nabudúce doma a nekazte to nám ostatným, prosím!

  mladšia kategória:

  1. Sofia Ficelová
  2. Zuzana Dobrotková
  3. Karolína Ficelová
  4. Hana Sára Janesová

  staršia kategória:

  1. Adriana Homolová
  2. Petronela Bartová
  3. Martina Ondrejovičová
  4. Nikola Bečková

  Krok za krokom smerom k lesu

  NÁZOV PROJEKTU: celoslovenská kampaň Krok za krokom smerom k lesu

  KOORDINÁTOR PROJEKTU: Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC-ÚLPV Zvolen).

  HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU: Lesostav Nitra, a.s

  PARTNERI PROJEKTU: š.p. LESY SR, ML Košice, ďalšie lesnícke organizácie

  TRVANIE PROJEKTU: november 2011 – apríl 2012, vyhodnotenie projektu máj 2012

  CIEĽOVÁ SKUPINA: žiaci II. stupňa ZŠ, (vzhľadom na tematické zameranie projektu a učebné osnovy je odporúčaný 6. - 7. ročník ZŠ), ktorí vytvoria jeden pracovný tím.

  VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA: Rok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov 2011. Hlavný slogan: „Forest for People“ – „Les pre ľudí“ zdôrazňuje prepojenie človeka s lesom, zviditeľňuje dôležitú úlohu človeka pri ochrane a udržateľnom rozvoji lesov. Cieľom je teda zvýšiť povedomie a posilniť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, ochranu prírody a rozvoj všetkých typov lesov tak, aby mohli byť využívané aj budúcimi generáciami.
  NLC spolu so svojimi partnermi pripravilo množstvo podujatí a aktivít zameraných na podporu zvyšovania environmentálneho povedomia verejnosti a jej pozitívneho formovania smerom k lesu a lesníctvu. Jedným z nich je aj celoslovenská kampaň Krok za krokom smerom k lesu.

  CIEĽ PROJEKTU:
  . Podporiť výchovu mladej generácie zameranú na environmentálne správny prístup k lesu a životnému prostrediu.
  . Poskytnúť mladej generácií rady, odporúčania, pravidlá pre správanie sa k lesu a v lese, pozitívne formovať ich postoje v oblasti správania sa k svojmu prostrediu.
  . Prispieť k poznaniu vlastného okolia, regiónu s myšlienkou urobiť niečo prospešné pre svoje okolie.
  . Priblížiť lesy, ich dôležitosť a ich celospoločenský prínos pre spoločnosť.

  Projekt sa zaoberá globálnymi problémami Zeme a naším prístupom k prírodným zdrojom.
  Rozoberá 3 nosné témy:
  . Voda a les
  . Odpady a les
  . Ovzdušie (doprava) a les

  NÁSTROJE NA SPLNENIE CIEĽA:
  • Prednášky, besedy a diskusie s lesníkmi
  • Lesné vychádzka s lesným pedagógom
  • Samostatná práca žiackych tímov, aktívne plnenie vytýčených úloh
  • Motivácia formou súťaže medzi žiackymi tímami

   krokzakrokomsmeromklesupropozcieprojektu.pdf (155k) 26.11.2011 10:28 v.1

  Súbory si môžete po otvorení nie len pozrieť, ale dajú sa aj uložiť.
  (Uložiť kópiu alebo Shift+Ctrl+S)

  Adventný týždeň

  V decembri sme pre vás pripravili ďalšie dve spoločné akcie, ktoré boli súčasťou súťaže O najaktívnejšiu rodinu. V utorok, 6. decembra, ste sa mohli zúčastniť pečenia vianočného pečiva. V školskej kuchynke sme privítali všetkých rodičov a ich deti, ktorí si chceli vyskúšať trpezlivosť pri práci, pečení a zdobení. Bolo veľmi zaujímavé sledovať, ako sa aj tie najmenšie deti snažia vytvarovať koláčiky, posýpať ich orechami alebo čokoládou alebo vykrajovať perníčky a a natierať ich vajíčkom. Kuchynka i celá škola rozvoniavala a vytvárala predvianočnú náladu. Všetky upečené koláčiky sme uložili do škatúľ, kde čakali do druhého dňa na ochutnávku. Ďakujeme aj rodičom, ktorí svoje koláče upiekli doma a priniesli ich na záverečné pohostenie.

  V stredu, 7. decembra, sme sa všetci stretli na vianočnej burze, ktorú si pre rodičov pripravili šikovné a zručné deti. Výrobky pre vás pripravovali celé týždne a vyrobili naozaj vkusné a pekné drobnosti. Veľmi rýchlo sa vypredali stromčeky šťastia, ktoré vyrobil Kevin Kollár, vianočné gule z bavlniek, ktoré vymyslela s piatačkami pripravila Nelka Bartová a malým dievčatám sa veľmi páčili náušničky, s ktorými si dali prácu Lea Hianiková a Dominika Kotianová. Aj ostané výrobky boli veľmi pekné a všetci sme ocenili snahu a šikovnosť našich žiakov. Mnohí z vás odchádzali s plnými taškami všelijakých maličkostí. Najviac si ceníme, že ste finančne podporili svoje deti a ocenili ich námahu.

  Súčasťou burzy bola aj tvorba ikebán, s ktorými deťom pomáhali pani majsterky z odbornej školy z Handlovej. Vianočné ikebany boli nádherné a všetky sa predali. Budú nám spríjemňovať naše vianočné príbytky.

  Po skončení burzy sme rodičov a deti pozvali do jedálne na občerstvenie, kde ich čakala ochutnávka vianočného pečiva a počítačové prezentácie našich žiakov o dianí v škole a v triedach. Dúfame, že sme vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Jednoznačne najväčším prínosom sú však zážitky detí, našich žiakov, ktorí určite budú spomínať na spoločné pečenie, samostatne zarobené korunky a dobroty, ktorými sa hostili.

  Zápis prvákov

  Dňa 2.2.2012 sa uskutočnil na našej škole zápis do 1. ročníka. Zápis organizovali pani učiteľka Ľachká a pani učiteľka Kanianska, ktoré zapísali 11 budúcich prváčikov.
  Pri zápise pani učiteľka pozorovala nasledovné znaky:

 • či sa dieťa dokáže odlúčiť od rodiča, vie nadviazať kontakt s učiteľkou
 • vie sa sústrediť na rozhovor, akú má pozornosť,
 • rečový prejav – výslovnosť, ako sa vyjadruje (vety), pozná svoje meno, adresu,
 • pamäť – báseň, pieseň,
 • matematické predstavy – vie spočítať niekoľko predmetov (počíta do 5),
 • pozná geometrické tvary, orientuje sa v priestore: hore-dolu, vpredu - vzadu, vpravo-vľavo,
 • pozná základné farby,
 • grafomotorický prejav – držanie ceruzky, ako kreslí postavu aj so všetkými znakmi, ktorú ruku uprednostňuje,
 • všeobecné vedomosti o prírode, ročných obdobiach, rozprávkach na veku primeranej úrovni.

 • Zápisu sa zúčastnila aj pani riaditeľka Mittašová, pani zástupkyňa Ščepánová a špeciálna psychologička pani Rohovská.

  Predškoláci boli na zápis veľmi dobre pripravení, za čo patrí poďakovanie pani učiteľkám z MŠ.

  Všetkým budúcim prváčikom prajeme veľa úspechov a radosti v školských laviciach!

  Noc s Andersenom

  Dňa 30.3. sa po druhýkrát v škole uskutočnilo nočné čítanie.

  Podujatia sa zúčastnilo 33 žiakov, z toho 25 žiakov z 1.stupňa a 8 žiakov z 2.stupňa.

  Program: 1. Návšteva Mestskej knižnice v Handlovej.

  Zúčastnili sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka.

  Žiaci 4. ročníka besedovali o knihe Gabriely Futovej Nezblázni sa mamička.
  Po besede nasledovala prehliadka knižnice, žiaci získali informácie o práci v knižnici a knihách, ktoré sa v nej nachádzajú.

  2. Divadelné predstavenie Pyšná princezná v podaní divadla Clipperton.

  Zúčastnili sa všetci žiaci školy. Diváci aj pedagógovia ocenili divadelný talent mladých hercov a vtipný text divadelnej hry, ktorá spájala tradičné prvky rozprávky s moderným životom.

  3. Noc s Andersenom:
  a/ Otvorenie, privítanie hostí
  b/ Hans Christian Andersen – život a tvorba
  c/ Noc s Andersenom – história a vznik podujatia
  d/ Beseda so starými rodičmi žiačok s pani Bajzovou a s pani Dobrotkovou a mamičkou pani Ing. Petrou Jankejovou.
  Menované prečítali žiakom ukážky zo svojich obľúbených kníh,
  pani Dobrotková v českom jazyku, pretože navštevovala českú
  školu, čo bolo pre žiakov veľmi zaujímavé. Žiaci 4. ročníka si
  pripravili interview, pridali sa aj ostatní zúčastnení, beseda
  prebiehala vo veselej a priateľskej atmosfére. Pani Jankejová
  po prečítaní ukážky s prírodovednou tematikou pripravila pre žiakov vedomostný test, zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti
  e/ Čitateľské aktivity: kvízy, čítanie novej knihy, skupinová práca...
  f/ vychádzka do okolia školy – „Cesta odvahy“
  Žiaci vo dvojiciach prešli do blízkeho okolia, za odvahu boli
  odmenení reflexnou páskou, potom nasledoval spoločný návrat do školy.
  g/ hľadanie ukrytej knihy v zhasnutej škole. Žiak, ktorý knihu
  našiel, prečítal autora, ilustrátora, vydavateľstvo, rok vydania...
  h/ čítanie rozprávok od H. Ch. Andersena a kníh, ktoré si žiaci priniesli.
  i/ nočné čítanie vtipov pri baterke...

  Tohtoročná Noc s Andersenom obohatila žiakov o nové zážitky. Čítanie a pripravené aktivity vytvorili priestor, aby sa mohol do nich zapojiť každý žiak a tak získať množstvo nových podnetov.

  Úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto podujatia - p. učiteľkám E. Kanianskej, M. Lachkej, A. Ščepánovej.
  Za zaujímavé čítanie a spoločné zážitky s knihou patrí srdečné poďakovanie p. Bajzovej, Dobrotkovej, Jankejovej a za prípravu mňam - mňam p. J. Kotianovej.
  K príprave podujatia a príjemného prostredia prispeli O. Mittašová, Ľ. Kotian, M. Tonhajzerová.

  Deň narcisov

  Dnes bojujeme proti rakovine!

  Rakovina, je nepríjemné ochorenie, ktoré trápi čoraz viac ľudí. I keď s niektorými formami dokážeme úspešne bojovať, stále nám berie mnohých z radov našich blízkych. Už asi neexistuje ani jedna rodina, ktorej by sa aspoň vzdialeným spôsobom nedotýkala. A práve preto, že je nám život pacientov tak dobre známy, mali by sme byť solidárni voči ľuďom trpiacim týmto ochorením. Každý rok sa preto koná verejná zbierka známa ako Deň narcisov.

  Symbol nádeje


  Kvietok, podľa ktorého dostal pomenovanie aj tento deň, nebol vybraný pre symbol kampane len tak náhodou. Nielen žltá farba, ale aj on samotný je symbolom nádeje. A práve tá je tak dôležitá pre všetkých pacientov liečiacich sa na toto ochorenie. Tým, že si ho nielen v tento deň pripnete na oblečenie, vyjadrujete aj svoj názor a solidaritu so všetkými ľuďmi chorými na rakovinu. Náhodnému výberu nebol podrobený ani apríl, v ktorom sa pravidelne koná toto podujatie. Štvrtý mesiac v roku je totiž charakteristický aj príchodom jari a prepuknutie prírody do plného rozkvetu. Ľuďom sa vylepšuje nálada, chytajú nový dych a spájajú si s ňou vždy príjemné emócie. Práve takéto pozitíva sú vždy nápomocné pri liečbe onkologických ochorení, takže preto sa Deň narcisov koná práve v tomto období.

  Tento rok sa konal už 16. ročník spomínanej akcie. O jej propagáciu sa dnes už starajú mnohí známi umelci a pravidelne ju mohutnými kampaňami podporujú aj všetky televízne stanice.

  Tentoraz ten deň pripadol na 13. apríla. Aj vy ste mohli prispieť na liečbu tohto ochorenia. Pomohli ste tým, ktorí to potrebujú.

  Narcisy ste si mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok v piatok, 13. apríla vo vestibule ZŠ.

  Žiaci predávali narcisy len v priestoroch školy, pretože z hľadiska bezpečnosti sa nemôžu bez dozoru pohybovať voľne v obci v čase vyučovania.

  Vyzbieralo sa 72 euro. Všetky vyzbierané financie boli poslané Lige proti rakovine. Aj v ich mene chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili zbierky.

  Zo srdca ďakujeme!