Základná škola s materskou školou Ráztočno

Povinné zverejňovanie

Podľa zákona č. 546/2010 Z. z.

Zmluvy sú zverejňované v Obchodnom vestníku.

Faktúry

 faktury 2019.pdf (68k) 2.1.2020 10:20 v.11

 faktury 2018.pdf (69k) 4.1.2019 14:20 v.11

 faktury 2017.pdf (51k) 28.12.2017 12:30 v.8

 faktury 2016.pdf (53k) 29.12.2016 18:30 v.11

 faktury 2015.pdf (52k) 4.1.2016 17:50 v.10

 faktury 2014.pdf (51k) 2.1.2015 17:45 v.9

 faktury 2013.pdf (47k) 4.1.2014 12:35 v.6

 faktury 2012.pdf (49k) 15.1.2013 9:14 v.1

Objednávky

 objednavky 2019.pdf (40k) 2.1.2020 10:20 v.11

 objednavky 2018.pdf (42k) 4.1.2019 14:20 v.10

 objednavky 2017.pdf (39k) 28.12.2017 12:30 v.6

 objednavky 2016.pdf (42k) 29.12.2016 18:30 v.10

 objednavky 2015.pdf (43k) 4.1.2016 17:50 v.8

 objednavky 2014.pdf (42k) 2.1.2015 17:45 v.9

 objednavky 2013.pdf (37k) 4.1.2014 12:35 v.5

 objednavky 2012.pdf (39k) 15.1.2013 9:15 v.1