Základná škola s materskou školou Ráztočno

Vianočná prezentácia

9. decembra 2019 sa v našej škole uskutočnila Vianočná prezentácia. Prítomných privítala pani riaditeľka a žiaci 1. stupňa si pripravili krátky kultúrny program. Pani Jankejová vyhodnotila zber šípok na našej škole a žiaci 2. stupňa odprezentovali ukážky vzdelávacieho procesu. Súčasťou bola aj poradňa zdravia – meranie tlaku a cholesterolu. Prítomní rodičia a priaznivci školy si mohli zakúpiť pagáče a ochutnať vianočné medovníky.


Z krúžku „Spoznávame región“

Dňa 16. 11. 2019 sme z krúžku Spoznávame región navštívili Dopravné múzeum v Bratislave.


Imatrikulácia prvákov

Našich prvákov sme 29. 10. 2019 prijali do cechu žiackeho, pretože úspešne splnili všetky úlohy. Želáme im veľa úspechov v škole.


Mesiac úcty k starším

V sobotu 26. 10. 2019 sme si uctili starších. Povedali sme pár pekných slov a potešili pesničkou.


Divadelné predstavenie - 1. stupeň

Dňa 2. 10. 2019 žiaci 1. stupňa navštívili divadlo vo Zvolene, kde si pozreli nádherné predstavenie „Tri krásy sveta“.


Divadelné predstavenie - 2. stupeň

Žiaci 2. stupňa sa 8. 11. 2019 zúčastnili divadelného predstavenia vo Zvolene. Životopis Jozefa Gregora Tajovského zhrnutý do 90 minútovej inscenácie „Na konci“ poskytol hlboký umelecký zážitok. Po predstavení sme sa zúčastnili aj exkurzie do zákulisia divadla.


Jesenný aranžmán

V októbri sa mohli žiaci zapojiť do súťaže o najkrajší jesenný aranžmán. Krásne výtvory boli vystavené vo vestibule školy. Dva najkrajšie sme odmenili cenou a ostatné sladkou pozornosťou.


Z krúžku „Spoznávame región“

Z krúžku Spoznávame región sme dňa 19.10. 2019 navštívili Národný cintorín v Martine. Žiaci si uctili pamiatku známych osobností.


Fyzikálno-chemické pokusy

Občianske združenie Spoznávaj vedu prezentovaním fyzikálno-chemických pokusov v našej škole dňa 5. 11. 2019 ukázalo žiakom krásu fyziky a chémie. Niektorí žiaci si so záujmom pokusy aj sami vyskúšali. Boli to chvíle plné vedy a zábavy.


Žiacke práce

Aj takéto krásne práce a výrobky dokážu vyčariť naši prvostupniari na informatike a pracovnom vyučovaní :)


Medzinárodný deň mlieka a Európsky deň jazykov

26. september je Medzinárodný deň mlieka a Európsky deň jazykov. V našej škole sme sa rozhodli spojiť obidva významné dni do jednej aktivity. Na hodinách anglického jazyka, výtvarnej výchovy a informatiky žiaci urobili krásne projekty a prezentácie o rôznych štátoch, ktoré sme vystavili vo vestibule, kde sme pre žiakov pripravili malú „Čajovňu“. Počas veľkej prestávky mali žiaci i zamestnanci školy možnosť ochutnať pravý anglický čaj. Na obede dostal každý pohár mlieka a dokonca mnohé z detí prišli do školy v bielych tričkách. Nálada bola veselá a všetci sme sa tešili zo spoločnej aktivity, ktorá bola príjemným spestrením vyučovacieho dňa :)


Európsky týždeň športu

V dňoch 23. 9. – 30. 9. 2019 sa uskutočnil Európsky týždeň športu, do ktorého sme sa zapojili najmä na hodinách telesnej a športovej výchovy a na pohybových hrách. Okrem toho sme sa každé ráno o 7:30h všetci stretli na chodbe a zacvičili si. Cieľom bolo spoločne sa zapojiť do športových aktivít a získať tak dobrú náladu na celý deň. Veď šport nie je iba námaha, ale aj zábava.


Krúžok Spoznávame región

Dňa 21. 9. sme z krúžku Spoznávame región vyšli na Bralovú skalu.


Začiatok školského roka

Dnes bol prvý deň nového školského roka. V našej škole sme privítali všetkých žiakov, ktorí sa po prázdninách vrátili do školských lavíc a aj prvákov, ktorí si do nich sadli prvýkrát. Všetkým želáme úspešný školský rok a veľa nových zážitkov.


Otvorenie školského roka 2019/2020