Základná škola s materskou školou Ráztočno

Aktuálne počty žiakov v triedach pre školský rok 2022/2023

Ročník
Počet žiakov
Ch
D
1.
10
4
6
2.
10
3
7
3.
9
5
4
4.
6
3
3
Spolu I.st.
35
15
20
5.
9
6
3
6.
13
7
6
7.
11
2
9
8.
13
7
6
9.
7
2
5
Spolu II.st.
53
24
29
Spolu I. a II.st.
88 + 2 žiaci so vzdelávaním mimo územia SR
39
49
Materská škola
49