Základná škola s materskou školou Ráztočno

Aktuálne počty žiakov v triedach pre školský rok 2019/2020

Ročník
Počet žiakov
Stupeň
Počet žiakov spolu
1.
8
1.
2.
5
1.
3.
13
1.
4.
9
1.
35 (1. stupeň)
5.
11
2.
6.
7
2.
7.
5
2.
8.
5
2.
9.
10
2.
38 (2. stupeň)
73 (spolu)
+2 dvaja žiaci so vzdelávaním mimo územia SR