Základná škola s materskou školou Ráztočno

Aktuálne počty žiakov v triedach pre školský rok 2020/2021

Ročník
Počet žiakov
Stupeň
Počet žiakov spolu
1.
11
1.
2.
8
1.
3.
5
1.
4.
13
1.
37 (1. stupeň)
5.
9
2.
6.
11
2.
7.
7
2.
8.
5
2.
9.
5
2.
37 (2. stupeň)
74 (spolu)
+2 dvaja žiaci so vzdelávaním mimo územia SR