Základná škola s materskou školou Ráztočno

Aktuálne počty žiakov v triedach pre školský rok 2021/2022

Ročník
Počet žiakov
Ch
D
1.
11
6
5
2.
7
3
4
3.
5
3
2
4.
12
5
7
Spolu I.st.
35
17
18
5.
12
5
7
6.
9
2
7
7.
12
7
5
8.
7
2
5
9.
5
2
3
Spolu II.st.
45
18
27
Spolu I. a II.st.
80 + 2 žiaci so vzdelávaním mimo územia SR
35
45
Materská škola
24