Základná škola s materskou školou Ráztočno

Aktuálne počty žiakov v triedach pre školský rok 2021/2022

Ročník
Počet žiakov
Ch
D
1.
10
3
7
2.
9
6
3
3.
6
3
3
4.
6
4
2
Spolu I.st.
31
16
15
5.
12
5
7
6.
10
2
8
7.
12
7
5
8.
7
2
5
9.
5
2
3
Spolu II.st.
46
18
28
Spolu I. a II.st.
77 + 3 žiaci so vzdelávaním mimo územia SR
34
43
Materská škola
43