Základná škola s materskou školou Ráztočno

Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravyRodič je povinný odhlásiť /respektíve prihlásiť/ dieťa zo stravy deň vopred do 9. hod a to:

– osobne v školskej jedálni

– telefonicky na číslach:   0908 22 60 81
                                      0948 60 66 69

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed je možné odobrať
do obedára v prvý deň choroby.

Preplatky sa odpočítavajú dva mesiace pozadu. Vzniknuté preplatky budú vrátené bankovým prevodom na účet rodiča, zákonného zástupcu alebo stravníka.